HUSRB/1602/41/0031


A projekt címe: Az ökológiai növényvédelmet elősegítő, talajtípusokra adaptált mikrobiológiai termékek fejlesztése - PLANTSVITA

 

A projekt azonosító száma: HUSRB/1602/41/0031

 

A (fő)kedvezményezett neve: Újvidéki Egyetem, Technológiai Kar, Újvidék


Konzorciumi partnerek:

1. kedvezményezett: Szegedi Tudományegyetem, Szeged

2. kedvezményezett: Educons Egyetem, Sremska Kamenica

 

A szerződött támogatás összege:

Elkülönített forrásösszeg: 365 800,00 EUR

Európai Uniós hozzájárulás (IPA): 311 950,00 EUR

 

Konzorciumi partnerek és a támogatási összeg megosztása:

Konzorciumi tag neve

Megítélt

támogatás

(EUR)

Önerő

(EUR)

Nemzeti

társfinanszírozás

(EUR)

Összesen

(EUR)

Újvidéki Egyetem,

Technológiai Kar, Újvidék

127 075

22 425

0

149 500

Szegedi Tudományegyetem,

Szeged

136 000

0

24 000

160 000

Educons Egyetem,

Sremska Kamenica

48 875

8 625

0

57 500

 

A projekt megvalósítás időszaka: 2018. május 1. - 2020. április 30.


Projektmenedzser: Bucsainé Pados Anikó


Pénzügyi vezető: Juhász Szilvia


Szakmai vezető: Prof. Dr. Vágvölgyi Csaba

 


A projekt tartalmának bemutatása:

A különféle növényvédő szerek rendszeres használata miatt a mezőgazdasági területek veszélyes xenobiotikumoknak vannak kitéve. Még ha kis koncentrációban vannak is jelen, veszélyesek, mivel képesek az élelmiszerláncban felhalmozódni. A leggyakrabban két megközelítést alkalmaznak világszerte a növénytermesztési területek xenobiotikum-szennyezések általi kitettségének csökkentésére: a biogazdálkodást és az ökológiai kártevőkezelést (EPM). Az EU-ban ezt a mezőgazdasági megközelítést eredetileg a 91/414 / EGK irányelv definiálta, melyet az 1107/2009 rendelet váltott fel; míg a 834/2007 számú EK rendelet az ökológiai termelést és az ökológiai termékek címkézését foglalja magába.

 

Az EPM megközelítés, mely többféle taktikát alkalmaz kompatibilis módon a kártevők populációinak a gazdasági károkat okozó szint alatt tartása érdekében, miközben védelmet biztosít az embereket, állatokat, növényeket és a környezetet érintő veszélyekkel szemben. Az EPM nem kémiai, alternatív eljárások és módszerek alkalmazását foglalja magába, beleértve a gazdanövény rezisztenciájának fokozását és a biológiai védekezést. A hagyományos gazdaságok esetében az EPM redukálhatja az emberek és a környezet veszélyes kémiai anyagokkal szembeni expozícióját, és potenciálisan csökkentheti az általános költségeket. A fenntartható EPM-alapú stratégiák megtervezése és jelentőségük értékelése a 21. század mezőgazdaságának kiemelt prioritásai közé tartozik.

 

A projekt során két innovatív mikrobiológiai termék kerül kifejlesztésre a szántóföldi talajminőség javítása céljából, és létrejön a PLANTSVITA Magyarország-Szerbia Határmenti Regionális Központ a fenntartható mezőgazdasági tevékenységek ösztönzésére, valamint a K+F szereplők és KKV-k közötti agrár-élelmiszeripari együttműködés katalizálására, ezáltal növelve a regionális versenyképességet.

 

Ezért, a projekt alábbi fő célkitűzései a következőképpen járulnak hozzá a programszintű specifikus célkitűzéshez:

 

  • Közös kutatási és tudásátadási tevékenységek az együttműködés és az innovációs tevékenységek erősítése érdekében a környezetbarát technológia területén.
  • Új, innovatív termék és technológia létrehozása a talajminőség helyreállítására / védelmére az ökológiai védekezés elősegítése érdekében.
  • A helyi végfelhasználók és gazdasági szereplők - különösen a mezőgazdaságban működő KKV-k – tudatosítása a környezetbarát és fenntartható mezőgazdasági termelésről, valamint innovációs kapacitásaik elősegítése szoros kapcsolatok kialakítása, illetve tudásátadási és terjesztési tevékenységek révén.
  • A régió kapacitásainak fokozottabb átláthatósága, mely elősegíti a nagyobb K+F programokban történő részvételt.
  • Az új zöld technológiák fokozni fogják az agrár-élelmiszeripari KKV-k versenyképességét, és új munkalehetőségeket teremthetnek képzett fiatalok számára, jelentős mértékben hozzájárulva a kibővített EU regionális gazdasági és K+F szereplőinek versenyképességéhez.JOGI NYILATKOZAT

Ez a dokumentum az Európai Unió pénzügyi támogatásával valósult meg. A dokumentum tartalmáért teljes mértékben a Szegedi Tudományegyetem vállalja a felelősséget, és az semmilyen körülmények között nem tekinthető az Európai Unió és / vagy az Irányító Hatóság állásfoglalását tükröző tartalomnak.

 

Link a program honlapjára: http://www.interreg-ipa-husrb.com/Az Egyetem neve:
Szegedi Tudományegyetem
Rövidített megnevezése: SZTE
Székhelye: Szeged, Dugonics tér 13.
Postacíme: 6720 Szeged, Dugonics tér 13.
Központi telefonszáma: (62) 544-000

C_evszammal

Az egyetem megnevezése külföldi kapcsolataiban:
latinul:
Universitas Scientiarum Szegediensis
angolul:
University of Szeged
németül:
Universität Szeged
franciául:
Université de Szeged

Az Egyetem fenntartója:

Szegedi Tudományegyetemért Alapítvány