GINOP-2.3.2-15-2016-00048

szechenyi2020-erfa


A projekt címe: Életet veSzélyezTető Akut megbetegedések súlYossági és hALálozási mutatólnak jaVítása transzlációs orvostudományi mEgközelítésben – STAY ALIVE

 

A projekt azonosító száma: GINOP-2.3.2-15-2016-00048

 

A (fő)kedvezményezett neve: Pécsi Tudományegyetem

 

Konzorciumi partnerek:

Szegedi Tudományegyetem

Debreceni Egyetem


A szerződött támogatás összege: 1 494 053 285 Ft

 

A támogatás mértéke (%-ban): 100%

 

Konzorciumi partnerek és a támogatási összeg megosztása:

Konzorciumi tag neve

Megítélt támogatás (Ft)

Önerő (Ft)

Összesen (Ft)

Pécsi Tudományegyetem

886 027 788 Ft

0 Ft

886 027 788 Ft

Szegedi Tudományegyetem

304 839 201 Ft

0 Ft

304 839 201 Ft

Debreceni Egyetem

303 186 296 Ft

0 Ft

303 186 296 Ft

 

A projekt megvalósítás időszaka: 2017.02.01. - 2021.05.01.

 

Projektmenedzser: Gila Gyöngyi

 

Pénzügyi vezető: Szabolics Enikő

 

Szakmai vezető: Dr. Maléth József

 

 

A projekt tartalmának bemutatása:

A nemzetközileg kiemelkedő tudományos eredményeket az orvostudomány minden szakterületén az adott terület csúcslapjai jelentetik meg (pl. Gastroenterology, Circulation, Neuroscience). Az itt megjelenő közlemények minimális kivétellel transzlációs alapú felfedezéseket tartalmaznak. A kutatási terv nemcsak, hogy összeköti Magyarországon az elméleti és klinikai kutatókat három meghatározó szakterületen, de olyan multidiszciplináris központi CORE facilitásokat hoz létre (Betegregiszter és Informatikai Központ, Biostatisztikai Központ, Gazdaságossági Központ) mely nemzetközi szinten is egyedülálló lehetőséget biztosít kutatóinknak, hogy nem csak hogy elérjék, de meg is előzzék nemzetközi versenytársaikat. Nem kérdés, hogy sikeres pályázat esetén vezető nemzetközi centrumok fognak központi facilitásainkhoz csatlakozni.

A pancreatológia területén jelenleg az egyik legjobban forrongó téma a mitochondriális károsodás vizsgálata. A vezető gasztroenterológiai lapok (Gut, Gastroenterology) 2015-ben is három nagy originális közleményt mutattak be, melyből a mi általunk publikált tanulmányt a Nature HGR is highlight-ként közölt. Hasnyálmirigy-gyulladás altémában megterveztünk egy randomizált kettős vak klinikai vizsgálatot: GOULASH study, ami a magas és az alacsony energiatartalmú táplálás eredményességét hasonlítja össze heveny hasnyálmirigy-gyulladás korai fázisában. A vizsgálatot PTE szervezi és a többi konzorciumi tag gasztroenterológiai osztályainak bekapcsolódásával válik multicentrikussá. Tervezzük továbbá nemzetközi intézmények bevonását is a vizsgálatba. A vizsgálatot úgy szeretnénk lebonyolítani, hogy az eredményeket nemzetközileg is a legnívósabb folyóiratokban tudjuk leközölni (pl. The New England Journal of Medicine, JAMA).

Az stroke kutatásban egy új neuroprotektív szer hatásait, illetve újfajta biomarkerek vizsgálatát tervezzük. Emellett a transzlációs kutatáshoz kapcsolódóan az eredményes kórházi és otthoni ritmusmonitorizálás érdekében a modern telemedicina eszközeinek felhasználásával online kapcsolatot alakíthat ki a beteg a kórházzal. Ez várhatóan növeli a modern antikoagulánsokkal kezelhető betegek számát, ami 20%-al csökkentheti az új stroke előfordulását és kb. 5%-al a 3 hónapos halálozást. Amennyiben hatékony vegyületeket találunk azokat viselkedés tesztekben vizsgáljuk (pellet retrival, novel object recogniton, radial arm maze), valamint viselkedés teszt alatti agyi aktivitásukat kisállat fMRI-ben mérjük. Ezek a kísérletek interdiszciplinaris perspektivát adnak a stroke-kal kapcsolatos kutatásoknak és számos nemzetközi tudományos együttműködést tesznek lehetővé. Végül, de nem utolsó sorban a kísérletek eredményei fontos támpontot jelentenek és új utat nyitnak majd stroke terápiájában is.

A szívelégtelenség kutatása az egyik leginkább aktuális téma a kardiológián belül népegészségügyi vonatkozásai, illetve a magas mortalitás miatt. Vizsgálataink során a mortalitás két fő tényezőjére fókuszálunk, a szívfunkció megőrzésére, illetve az arrhythmogenitásra és választ keresünk a különböző szignalizációs, illetve mitokondriális faktorok szerepére különféle szívelégtelenség modellekben (ischaemiás, hypertenzív, KO). Ezen faktorok kutatása, illetve a potenciális intervenciós lehetőségek vizsgálata új kutatási irányokat szabhat, illetve nemzetközi kooperációs munkákat kezdeményezhet akadémiai intézetekkel és a gyógyszeripar szereplőivel. Az akut szívelégtelenségben alkalmazott modern és rendkívül drága gyógyszeres kezelési lehetőségek hatásmechanizmusának tisztázása kritikus állapotú betegekben észlelhető metabolikus eltérések esetén is ebbe az irányba hat. A hirtelen szívhalál hátterében elsősorban szívritmuszavarok állnak. Munkánk során a sejtfelszíni ioncsatornáknak az arrhythmogenezisben betöltött szerepét vizsgáljuk. Ezen munka során a nemzetközi kooperációs munka szélesedése, valamint K+F+I tevékenység is indul (transzgén állatmodellek kifejlesztése). Emellett a hirtelen szívhalál előrejelzésében szerepet játszó klinikai tényezők és genetikai faktorok pontosabb megismerése a szakmai irányelvek változását is magával hozhatja.

Amennyiben sikerül az alapkutatási eredményeinket klinikai applikációig elvinni bármelyik fent említett három altémában, akkor minden bizonnyal a szakterület kiemelkedő újságaiban fogunk tudni publikálni (NEJM, Lancet, stb.).

Az Egyetem neve:
Szegedi Tudományegyetem
Rövidített megnevezése: SZTE
Székhelye: Szeged, Dugonics tér 13.
Postacíme: 6720 Szeged, Dugonics tér 13.
Központi telefonszáma: (62) 544-000

C_evszammal

Az egyetem megnevezése külföldi kapcsolataiban:
latinul:
Universitas Scientiarum Szegediensis
angolul:
University of Szeged
németül:
Universität Szeged
franciául:
Université de Szeged

Az Egyetem fenntartója:

Szegedi Tudományegyetemért Alapítvány