HUSRB/1602/31/0204


A projekt címe: A víziturizmus fejlesztése a Magyarországot és Szerbiát összekötő vízi útvonalakon - WATERTOUR

 

A projekt azonosító száma: HUSRB/1602/31/0204

 

A (fő)kedvezményezett neve: Szegedi Tudományegyetem

 

Konzorciumi partnerek:

1. kedvezményezett: Újvidéki Egyetem, Természettudományi és Matematikai Egyetemi Kar

2. kedvezményezett: Újvidéki Egyetem, Sport és Testnevelési Kar

3. kedvezményezett: Újvidéki Egyetem, Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, Szabadka

 

A szerződött támogatás összege:

Elkülönített forrásösszeg: 464 553,77 EUR

Európai Uniós hozzájárulás (IPA): 394 870,7 EUR

 

Konzorciumi partnerek és a támogatási összeg megosztása:

Konzorciumi tag neve

Megítélt

támogatás

(EUR)

Önerő

(EUR)

Nemzeti

társfinanszírozás

(EUR)

Összesen

(EUR)

Szegedi Tudományegyetem

205 483,25

0

36 261,75

241 745

Újvidéki Egyetem,

Természettudományi és

Matematikai Egyetemi Kar

43 446,05

7 666,95

0

51 113

Újvidéki Egyetem,

Sport és Testnevelési Kar

70 548,3

12 449,7

0

82 998

Újvidéki Egyetem, Magyar

Tannyelvű Tanítóképző Kar,

Szabadka

75 393,1045

13 304,6655

0

88 697,77

 

A projekt megvalósítás időszaka: 2018. május 1. - 2019. december 31.


Projektmenedzser: Bucsainé Pados Anikó


Pénzügyi vezető: Juhász Szilvia


Szakmai vezető: Dr. Győri Ferenc József

 


A projekt tartalmának bemutatása:

A projekt célja a vízi turizmus ösztönzése, s ezzel együtt a szerb és magyar közös kulturális örökség, hagyományok, a közös folyók, a Duna, illetve annak mellékfolyója a Tisza vízgyűjtőjéhez tartozó természetes és mesterséges víziutak természeti és társadalmi értékeinek feltárása, népszerűsítése.

 

Mindezeken felül a projekt magában foglalja a régió természeti erőforrásainak és társadalmi értékeinek feltárását a Tisza folyó mentén. Ennek elérése érdekében egy közös turisztikai marketingstratégiát és cselekvési tervet kíván kidolgozni a határmenti régió számára, valamint egy javaslatot a marketingtevékenységek regionális szintű végrehajtására.

 

A projekt olyan közös turisztikai programok és szolgáltatások kidolgozásában nyújt segítséget az érdekelteknek, mely a két ország népeit, kultúráját összekapcsoló folyókra és azok településeire, mint vonzó, komplex turisztikai desztinációkra épít. A komplexitást a sport-, öko- és kulturális turisztikai attrakciók kapcsolódása és egymásra épülése adja. A továbbiakban, a projekt a határ mindkét oldalán lévő helyszínek, látnivalók összekapcsolására is figyelemmel lesz.

 

Ezzel együtt – hagyományteremtő szándékkal – olyan vízitúra pilot program kerül megszervezésre és lebonyolításra, amely lehetővé teszi a projektben résztvevő szerb és magyar egyetemek hallgatóinak találkozását, ismerkedését, illetve együttműködését a közösen szervezett szakmai, közösségi, kulturális, sport, szabadidős és természetvédelmi programokon.

 

A program a vízi és vizek menti turizmus népszerűsítésével, az érintett települések turisztikai potenciáljának erősítésével és gyakorlati eredményeivel hozzájárul a folyóvizek térségintegráló hatásának erősítéséhez, a Dél-Alföld és a Vajdaság geostratégiai pozíciójának megszilárdításához, végső soron Szerbia teljes jogú EU-integrációjának előkészítéséhez is. A célt az alábbi fejlesztéseken keresztül éri el a projekt:

 

 • Egy db közös stratégia a vízturizmus fejlesztésére,
 • Egy db háromnyelvű vízitúra-kézikönyv a Tisza dél-alföldi és vajdasági szakaszához,
 • Egy db háromnyelvű leporelló,
 • Egy db letölthető vízi turisztikai mobil alkalmazás,
 • Egy db vízi turisztikai tárgyú weboldal,
 • Hat szakmai workshop Szegeden,
 • Két workshop,
 • Egy fórum és egy szakmai konferencia Újvidéken,
 • Egy projekt megnyitó konferencia Szegeden,
 • Egy projekt zárókonferencia Szabadkán,
 • Két szakmai kiállítás és 1 kísérleti (pilot) vízi turisztikai program hallgatói részvétellel,
 • Hat db magyar, szerb és angol nyelvű publikáció (vonatkozó szakmai és tudományos publikációkkal, kiadványokkal, útmutatókkal).
JOGI NYILATKOZAT

Ez a dokumentum az Európai Unió pénzügyi támogatásával valósult meg. A dokumentum tartalmáért teljes mértékben a Szegedi Tudományegyetem vállalja a felelősséget, és az semmilyen körülmények között nem tekinthető az Európai Unió és / vagy az Irányító Hatóság állásfoglalását tükröző tartalomnak.

 

Link a program honlapjára: http://www.interreg-ipa-husrb.com/Az Egyetem neve:
Szegedi Tudományegyetem
Rövidített megnevezése: SZTE
Székhelye: Szeged, Dugonics tér 13.
Postacíme: 6720 Szeged, Dugonics tér 13.
Központi telefonszáma: (62) 544-000

C_evszammal

Az egyetem megnevezése külföldi kapcsolataiban:
latinul:
Universitas Scientiarum Szegediensis
angolul:
University of Szeged
németül:
Universität Szeged
franciául:
Université de Szeged

Az Egyetem fenntartója:

Szegedi Tudományegyetemért Alapítvány