HUSRB/1602/11/0097


A projekt címe: Extrém csapadék és villámárvíz monitoring, előrejelzés és korai figyelmeztető rendszer fejlesztése a Magyar-Szerb határon átnyúló régió városi területeire - URBAN-PREX

 

A projekt azonosító száma: HUSRB/1602/11/0097

 

A (fő)kedvezményezett neve: Újvidéki Egyetem, Természettudományi Kar

 

Konzorciumi partnerek:

1. kedvezményezett: Szegedi Tudományegyetem

2. kedvezményezett: Újvidéki Egyetem, Mérnöki Kar

3. kedvezményezett: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata

4. kedvezményezett: Újvidéki Víz és Csatornaművek

 

A szerződött támogatás összege:

Elkülönített forrásösszeg: 750 789,88 EUR

Európai Uniós hozzájárulás (IPA): 638 171,39 EUR

 

Konzorciumi partnerek és a támogatási összeg megosztása:

Konzorciumi tag neve

Megítélt

támogatás

(EUR)

Önerő

(EUR)

Nemzeti

társfinanszírozás

(EUR)

Összesen

(EUR)

Újvidéki Egyetem,

Természettudományi Kar

213 504,938

37 677,342

0

251 182,28

Szegedi Tudományegyetem

211 987,45

0

37 409,55

249 397

Újvidéki Egyetem,

Mérnöki Kar

95 430,01

16 840,59

0

112 270,6

Szeged Megyei Jogú

Város Önkormányzata

66 393,5

3 905,5

7 811

78 110

Újvidéki Víz és

Csatornaművek

68 280,5

12 049,5

0

80 330

 

A projekt megvalósítás időszaka: 2017. november 1. - 2019. október 31.


Projektmenedzser: Dr. Bajusz János


Pénzügyi vezető: Pálinkó Erika


Szakmai vezető: Dr. Gál Tamás

 


A projekt tartalmának bemutatása:

A klímaváltozás miatt a térségünkben a csapadék egyre kevesebb, s egyben egyre intenzívebb csapadékeseményben koncentrálódik. Ez főleg Közép-Európa városi térségeiben okozhat jelentős károkkal járó villámárvizeket. A projekt fő célja ezért az az innovatív fejlesztés, amely keretében megvalósul egy csapadék és villámárvíz monitoring, előrejelző és online tájékoztató, valamint figyelmeztető rendszer a magyar-szerb határ menti régió városaiban. A projekt keretében két csapadékmérő hálózat kerül kialakításra a projektterület két legnépesebb városában: Újvidéken, (Szerbia) és Szegeden (Magyarország), amellyel az eddigieknél jóval nagyobb térbeli felbontásban ismerhető meg a lehulló csapadék mennyisége.

 

A rendszer folyamatosan gyűjtött adatai és a mérések valós idejű megjelenítése jelentősen segíthetik az extrém csapadékesemények idején a városlakókat a személyes szintű védekezésben, vagy a helyi döntéshozókat és közműszolgáltatókat az esetleges válsághelyzetek kárainak enyhítésében. A projekt keretében kifejlesztésre kerül egy valós időben, operatívan futó rövid távú csapadék és villámárvíz előrejelző rendszer, amely nem csak a két városra, hanem a teljes magyar-szerb Programterületre kiterjed. Az előrejelző rendszer kialakítása számos távérzékeléses eljárással gyűjtött adaton és a Szegeden és Újvidéken kiépített csapadék monitoring rendszerek mérésein alapul. A két város csapadék monitoring adatai az előrejelző rendszer finomhangolásához szükségesek, amellyel garantált a lehető legpontosabb előrejelzés a teljes Programterületre.

 

Az aktuális mérési adatok és az előrejelzések szabadon elérhetővé válnak bárki számára a projekt weboldalán, a közösségi médiában, valamint Android mobil applikáció keretein belül is. Kiegészítve a méréseket és előrejelzést egy korai figyelmeztető rendszer is kifejlesztésre kerül, amit a lakosság vagy a helyi hatóságok alkalmazhatnak az extrém csapadék okozta elemi károk enyhítésére vagy a veszélyes időjárásra történő felkészülés során.
JOGI NYILATKOZAT

Ez a dokumentum az Európai Unió pénzügyi támogatásával valósult meg. A dokumentum tartalmáért teljes mértékben a Szegedi Tudományegyetem vállalja a felelősséget, és az semmilyen körülmények között nem tekinthető az Európai Unió és / vagy az Irányító Hatóság állásfoglalását tükröző tartalomnak.

 

Link a program honlapjára: http://www.interreg-ipa-husrb.com/Az Egyetem neve:
Szegedi Tudományegyetem
Rövidített megnevezése: SZTE
Székhelye: Szeged, Dugonics tér 13.
Postacíme: 6720 Szeged, Dugonics tér 13.
Központi telefonszáma: (62) 544-000

C_evszammal

Az egyetem megnevezése külföldi kapcsolataiban:
latinul:
Universitas Scientiarum Szegediensis
angolul:
University of Szeged
németül:
Universität Szeged
franciául:
Université de Szeged

Az Egyetem fenntartója:

Szegedi Tudományegyetemért Alapítvány