GINOP-2.3.2-15-2016-00033

szechenyi2020-erfa

A projekt címe: Tranziens Asztrofizikai Objektumok

 

A projekt azonosító száma: GINOP-2.3.2-15-2016-00033

 

A (fő)kedvezményezett neve: Magyar Tudományos Akadémia Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont

 

Konzorciumi partnerek: Szegedi Tudományegyetem

 

A szerződött támogatás összege: 687 369 737 Ft

 

A támogatás mértéke (%-ban): 100%

 

Konzorciumi partnerek és a támogatási összeg megosztása:

Konzorciumi tag neve

Megítélt támogatás (Ft)

Önerő (Ft)

Összesen (Ft)

Magyar Tudományos

Akadémia Csillagászati

és Földtudományi Kutatóközpont

398 067 635 Ft

0 Ft

398 067 635 Ft

Szegedi Tudományegyetem

289 302 102 Ft

0 Ft

289 302 102 Ft

 

A projekt megvalósítás időszaka: 2017.03.01. - 2021.05.31.

 

Projektmenedzser: Antal Judit

 

Pénzügyi vezető: Németh Olga / Szekeresné Zalka Edina

 

Szakmai vezető: Dr. Vinkó József

 

 

A projekt tartalmának bemutatása:

Jelen projekt az Észak-Magyarországi és a Dél-Alföldi Konvergencia régióban hoz létre világszínvonalú kutatási infrastruktúrát és ahhoz kapcsolódó K+F kutatási műhelyt, amelyet az MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont és a Szegedi Tudományegyetem két egysége (Bajai Obszervatórium és TTIK Fizikai Intézet) által alkotott konzorcium fog működtetni. A kutatási infrastruktúra két identikus, önállóan, szerves egységként működő robottávcsőből és a hozzá kapcsolódó számítógép-vezérlésű képalkotó mérőrendszerből áll. A vezérlés, adatgyűjtés, adattovábbítás automatikusan, általunk fejlesztett programok segítségével történik, amihez a legmodernebb infokommunikációs technikákat kívánjuk felhasználni. A mért adatok számítógépes modellszámításokkal történő összevetéséből a vizsgált tranziens folyamatok (szupernóvák, gammakitörések, árapály-katasztrófák stb.) fizikai tulajdonságaira következtetünk, új, jelenleg ismeretlen jelenségeket tárunk fel. Felfedező alapkutatásaink eredményéből nagy presztízsű nemzetközi szakfolyóiratokban megjelenő publikációkat készítünk, konferenciákon veszünk részt, valamint doktori fokozatok megszerzését segítjük elő a projekthez kapcsolódó témákban.

Az Egyetem neve:
Szegedi Tudományegyetem
Rövidített megnevezése: SZTE
Székhelye: Szeged, Dugonics tér 13.
Postacíme: 6720 Szeged, Dugonics tér 13.
Központi telefonszáma: (62) 544-000

C_evszammal

Az egyetem megnevezése külföldi kapcsolataiban:
latinul:
Universitas Scientiarum Szegediensis
angolul:
University of Szeged
németül:
Universität Szeged
franciául:
Université de Szeged

Az Egyetem fenntartója:

Szegedi Tudományegyetemért Alapítvány