HUSRB/1903/43/0051


A projekt címe: Regional Innovation Laboratory for Industrial Automation and Mechatronics - Industry 4.0- RILIAM I-4.0

 

A projekt azonosító száma: HUSRB/1903/43/0051

 

A (fő)kedvezményezett neve: Szabadkai Műszaki Szakfőiskola (Visoka tehnička škola strukovnih studija, Subotica)


Konzorciumi partnerek:

1. kedvezményezett: Szegedi Tudományegyetem

2. kedvezményezett: Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

3. kedvezményezett: „Poslovni inkubator Subotica – Szabadkai Üzleti Inkubátor ” doo Subotica

 

A szerződött támogatás összege:

Elkülönített forrásösszeg: 398 978,75 EUR

Európai Uniós hozzájárulás (IPA): 339 131,93 EUR

 

Konzorciumi partnerek és a támogatási összeg megosztása:

Konzorciumi tag neve

Megítélt

támogatás

(EUR)

Önerő

(EUR)

Nemzeti

társfinanszírozás

(EUR)

Összesen

(EUR)

Szabadkai Műszaki

Szakfőiskola (Visoka

tehnička škola strukovnih

studija, Subotica)

127 258,6

22 457,4

0

149 716

Szegedi Tudományegyetem

128 855,53

0

22 739,22

151 594,75

Csongrád Megyei

Kereskedelmi és Iparkamara

42 468,55

2 498,15

4 996,3

49 963

„Poslovni inkubator Subotica

– Szabadkai Üzleti Inkubátor ”

doo Subotica

40 549,25

7 155,75

0

47 705

 

A projekt megvalósítás időszaka: 2021. február 1. - 2022. július 31.


Projektmenedzser: Dr. Bajusz János


Pénzügyi vezető: Pálinkó Erika


Szakmai vezető: Dr. Sárosi József

 


A projekt tartalmának bemutatása:

A RILIAM I-4.0 a magyar-szerb határ menti régióban korábban sikeresen megvalósított RILIAM projekt folytatása, melynek célja a korábbi projekt eredményeinek fenntartása és azok továbbvitele, valamint új eszközfejlesztések, ösztöndíjprogramok indítása és azok által az oktatási-gyakorlati térségi ipari kapcsolatok elmélyítése, a hálózatosodás elősegítése, melyek hozzájárulhatnak a határtérség gazdasági fejlesztésének előmozdításához.

 

A projekt az alábbi feladatokra fókuszál:

  • Határon átívelő gyakornoki programok kidolgozása és lebonyolítása hallgatók és fiatal vállalkozók számára az ipar 4.0 és mechatronika területen.
  • Képzések hallgatók és fiatal vállalkozók, valamint KKV-k számára az ipar 4.0 és mechatronika területen.
  • Kutatási tevékenységek a kapcsolódó terület sajátos igényeire vonatkozóan.
  • A RILIAM projekt során kialakított vállalati, fiatal kutatói és hallgatói együttműködések és hálózatok erősítése és bővítése, valamint a két innovációs kompetencia laboratórium továbbfejlesztése és kihasználtságuk növelése.
  • A KKV-k versenyképességének növelése, a hallgatók szakmai fejlődésének és a startup-ok fejlesztésének elősegítése korszerű laboratóriumokban szerzett szakmai tudás és tapasztalat révén.
  • Interaktív információ megosztás a résztvevők között.

 

Zárórendezvény program és meghívóJOGI NYILATKOZAT

Ez a dokumentum az Európai Unió pénzügyi támogatásával valósult meg. A dokumentum tartalmáért teljes mértékben a Szegedi Tudományegyetem vállalja a felelősséget, és az semmilyen körülmények között nem tekinthető az Európai Unió és / vagy az Irányító Hatóság állásfoglalását tükröző tartalomnak.

 

Link a program honlapjára: http://www.interreg-ipa-husrb.com/Az Egyetem neve:
Szegedi Tudományegyetem
Rövidített megnevezése: SZTE
Székhelye: Szeged, Dugonics tér 13.
Postacíme: 6720 Szeged, Dugonics tér 13.
Központi telefonszáma: (62) 544-000

C_evszammal

Az egyetem megnevezése külföldi kapcsolataiban:
latinul:
Universitas Scientiarum Szegediensis
angolul:
University of Szeged
németül:
Universität Szeged
franciául:
Université de Szeged

Az Egyetem fenntartója:

Szegedi Tudományegyetemért Alapítvány