HUSRB/1602/11/0057

Interreg_IPA_CBC_HuSrb_HU_RGB


A projekt címe: A vízgazdálkodást és a szélsőséges időjárási helyzetekből eredő kockázatok mérséklését támogató aszály és belvíz monitoring megoldások fejlesztése - WATERatRISK

 

A projekt azonosító száma: HUSRB/1602/11/0057

 

A (fő)kedvezményezett neve: Szegedi Tudományegyetem


Konzorciumi partnerek:

1. kedvezményezett: Alsó-Tisza vidéki Vízügyi Igazgatóság (Lower-Tisza-District Water Directorate)

2. kedvezményezett: Újvidéki Egyetem Természettudományi és Matematikai Kar (University of Novi Sad Faculty of Sciences)

3. kedvezményezett: Újvidéki Egyetem Mezőgazdasági Kar (University of Novi Sad, Faculty of Agriculture)

4. kedvezményezett: „Vode Vojvodine“ Vízgazdálkodási Közvállalat (Public Water Management Company Vode Vojvodine)

 

A szerződött támogatás összege:

Elkülönített forrásösszeg: 852 085,00 EUR

Európai Uniós hozzájárulás (IPA): 724 272,25 EUR

 

Konzorciumi partnerek és a támogatási összeg megosztása:

Konzorciumi tag neve

Megítélt

támogatás

(EUR)

Önerő

(EUR)

Nemzeti

társfinanszírozás

(EUR)

Összesen

(EUR)

Szegedi Tudományegyetem

253 725

0

44 775

298 500

Alsó-Tisza vidéki

Vízügyi Igazgatóság

146 892,75

0

25 922,25

172 815

Újvidéki Egyetem

Természettudományi

és Matematikai Kar

139 000,5

24 529,5

0

163 530

Újvidéki Egyetem

Mezőgazdasági Kar

103 162,8

18 205,2

0

121 368

„Vode Vojvodine“

Vízgazdálkodási Közvállalat

86 591,2

15 280,8

0

101 872

 

A projekt megvalósítás időszaka: 2017. október 1. - 2019. szeptember 30.


Projektmenedzser: Dr. Bajusz János


Pénzügyi vezető: Pálinkó Erika


Szakmai vezető: Dr. Mezősi Gábor

 


A projekt tartalmának bemutatása:

A klímaváltozás következtében egyre gyakrabban alakulnak ki olyan szélsőséges időjárási helyzetek, melyek komoly hidrológiai veszélyt jelentenek. Ezen veszélyek közül az aszály és a belvíz mind területi kiterjedését, mind agro-ökonómiai hatásait tekintve a legjelentősebb, valamint az a két hidrológiai veszély fenyegeti leginkább a határon átnyúló régió fenntartható fejlődését. Az eddigi kezdeményezések és fejlesztések jelentős előrehaladása ellenére a kockázatok becslése és mérséklése operatív szintre még nem jutott el. Mivel ezen veszélyek és kihívások regionális jellegűek és azonos mértéken érintik mind a Dél-Alföldet, mind a Vajdaságot, a problémák megoldása is szoros határon átnyúló együttműködést igényel.

 

A jelen projekt elsődleges célja innovatív és összehangolt monitoring megoldások fejlesztése, valamint operatív vízgazdálkodási tervek készítése, melyek előre mozdítják a korai figyelmeztető rendszerek kialakítását és az eredmények operatív szintre történő emelését. A kutatási és monitoring kutatás-fejlesztési feladatok koordinációját, valamint az eredmények széles körű kommunikációját a partnerekkel közösen megalapított Aszály és Belvíz Kutató és Monitoring Központ fogja össze. A projekt eredményei jelentős mértékben hozzájárulnak a határon átnyúló vízgazdálkodási és kockázat-megelőzési rendszerek fejlesztéséhez, a víztestek ökológiai és mennyiségi állapotának javulásához, valamint az aszály és belvíz elöntés kockázatának csökkentéséhez. Továbbá az eredmények támogatják a stratégiai ágazatok és az egész határon átnyúló régió fenntartható fejlődését és klímaváltozással szemben mutatott ellenálló képességét is.

 

A projekt megvalósításában a régió legfontosabb kutatóintézetei (Szegedi Tudományegyetem, Újvidéki Egyetem Természettudományi és Matematikai Kar, Újvidéki Egyetem Mezőgazdasági Kar) és vízgazdálkodási intézményei (Alsó-Tisza vidéki Vízügyi Igazgatóság és „Vode Vojvodine“ Vízgazdálkodási Közvállalat) közösen vesznek részt. A közreműködő partnerek szakmai és menedzsment tapasztalata biztosítja a projekt tudományos, operatív és kommunikációs céljainak eredményes megvalósítását.
JOGI NYILATKOZAT

Ez a dokumentum az Európai Unió pénzügyi támogatásával valósult meg. A dokumentum tartalmáért teljes mértékben a Szegedi Tudományegyetem vállalja a felelősséget, és az semmilyen körülmények között nem tekinthető az Európai Unió és / vagy az Irányító Hatóság állásfoglalását tükröző tartalomnak.

 

Link a program honlapjára: http://www.interreg-ipa-husrb.com/http://www.interreg-ipa-husrb.com/Az Egyetem neve:
Szegedi Tudományegyetem
Rövidített megnevezése: SZTE
Székhelye: Szeged, Dugonics tér 13.
Postacíme: 6720 Szeged, Dugonics tér 13.
Központi telefonszáma: (62) 544-000

C_evszammal

Az egyetem megnevezése külföldi kapcsolataiban:
latinul:
Universitas Scientiarum Szegediensis
angolul:
University of Szeged
németül:
Universität Szeged
franciául:
Université de Szeged

Az Egyetem fenntartója:

Szegedi Tudományegyetemért Alapítvány