HUSRB/1602/41/0158


A projekt címe: Határmenti Tudás- és Technológiatranszfer Platform a fiatal kutatók és innovatív KKV-k támogatásáért és az üzleti-egyetemi együttműködés elősegítésért - IkNNOw

 

A projekt azonosító száma: HUSRB/1602/41/0158

 

A (fő)kedvezményezett neve: Szegedi Tudományegyetem

 

Konzorciumi partnerek:

1. kedvezményezett: Újvidéki Egyetem

2. kedvezményezett: Újvidéki Inkubátorház

 

A szerződött támogatás összege:

Elkülönített forrásösszeg: 407 916,77 EUR

Európai Uniós hozzájárulás (IPA): 346 729,25 EUR

 

Konzorciumi partnerek és a támogatási összeg megosztása:

Konzorciumi tag neve

Megítélt

támogatás

(EUR)

Önerő

(EUR)

Nemzeti

társfinanszírozás

(EUR)

Összesen

(EUR)

Szegedi Tudományegyetem

229 219,5

0

40 450,5

269 670

Újvidéki Egyetem

61 785,65

10 903,35

0

72 689

Újvidéki Inkubátorház

55 724,1

9 833,67

0

65 557,77

 

A projekt megvalósítás időszaka: 2018. június 1. - 2020. május 31.

 

Projektmenedzser: Bucsainé Pados Anikó

 

Pénzügyi vezető: Juhász Szilvia

 

Szakmai vezető: Pitó Enikő Erzsébet

 

 

A projekt tartalmának bemutatása:

A projekt célja a határon átnyúló, a magyar-szerb határmenti régió két legnagyobb felsőoktatási központjához köthető kutatások és ipari együttműködések katalizálása, olyan közös módszertani, szolgáltatási portfoliófejlesztésekkel, amelyek alkalmassá teszik a kutatóhelyeket az iparban közvetlenül alkalmazható új technológiák, folyamatok, prototípusok, termékek fejlesztésére.

A projekt keretében egy Tudás és Technológia Transzfer „knowledge platform” jön létre a két régió közti tudásmegosztás és hasznosítás érdekében, amely képzések és versenyek révén segíti a fiatal kutatók vállalkozóvá válását, illetve ösztönzi a start-up és spin-out cégek létrehozását, valamint az ezen vállalkozások és további innovatív KKV-k fejlődését, üzleti menedzsment szolgáltatások és képzések révén támogatja.

A projekt fő tevékenységei és kimenetei:

  • Közös fejlesztési koncepció, módszertan kialakítása
  • A fejlesztési koncepcióra épülő projektek gyűjtése, on-line adatbázis készítése (Tudás és Technológia Transzfer „knowledge platform” létrehozása)
  • Közös képzésfejlesztés (innováció menedzsment, üzleti menedzsment képzés, tanácsadás az innovatív KKV szektor és start-upok részére, e-learning alapú képzési anyagok fejlesztése vállalkozóknak, vállalkozásoknak)
  • Start-up versenyek lebonyolítása diákok és fiatal kutatók részére
  • Mentorálás, képzés, tanácsadás – a fiatalok vállalkozóvá válásának segítése különböző szolgáltatások által, illetve a vállalkozói szemlélet átadása révén
  • Workshopok és a határ menti régió innovatív KKV-i fejlesztésére összpontosító képzések - Start-up, spin-out alapítás, működés, fontos tudnivalók; Üzleti szemlélet, vállalkozás menedzsment ismeretek; Szellemi tulajdon menedzsment; Innováció menedzsment; Marketing; Finanszírozás; Kutatási eredmények üzleti hasznosítása és más hasonló témák.
JOGI NYILATKOZAT

Ez a dokumentum az Európai Unió pénzügyi támogatásával valósult meg. A dokumentum tartalmáért teljes mértékben a Szegedi Tudományegyetem vállalja a felelősséget, és az semmilyen körülmények között nem tekinthető az Európai Unió és / vagy az Irányító Hatóság állásfoglalását tükröző tartalomnak.

 

Link a program honlapjára: http://www.interreg-ipa-husrb.com/Az Egyetem neve:
Szegedi Tudományegyetem
Rövidített megnevezése: SZTE
Székhelye: Szeged, Dugonics tér 13.
Postacíme: 6720 Szeged, Dugonics tér 13.
Központi telefonszáma: (62) 544-000

C_evszammal

Az egyetem megnevezése külföldi kapcsolataiban:
latinul:
Universitas Scientiarum Szegediensis
angolul:
University of Szeged
németül:
Universität Szeged
franciául:
Université de Szeged

Az Egyetem fenntartója:

Szegedi Tudományegyetemért Alapítvány