GINOP-2.3.2-15-2016-00030

szechenyi2020-erfa


A projekt címe: Gyulladásos és autoimmun kórképek fenotípusos és funkcionális multiparaméteres jellemzése

 

A projekt azonosító száma: GINOP-2.3.2-15-2016-00030

 

A (fő)kedvezményezett neve: Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Biológiai Kutatóközpont

 

Konzorciumi partnerek: Szegedi Tudományegyetem

 

A szerződött támogatás összege: 996 754 125 Ft

 

A támogatás mértéke (%-ban): 100%

 

Konzorciumi partnerek és a támogatási összeg megosztása:

Konzorciumi tag neve

Megítélt támogatás (Ft)

Önerő (Ft)

Összesen (Ft)

Magyar Tudományos

Akadémia Szegedi

Biológiai Kutatóközpont

463 532 312 Ft

0 Ft

463 532 312 Ft

Szegedi Tudományegyetem

533 221 813 Ft

0 Ft

533 221 813 Ft

 

A projekt megvalósítás időszaka: 2016.12.01. - 2021.11.28.

 

Projektmenedzser: Gila Gyöngyi

 

Pénzügyi vezető: Szabolics Enikő

 

Szakmai vezető: Dr. Varga Csaba

 

 

A projekt tartalmának bemutatása:

A szisztémás autoimmun kórképek fenotípusos és funkcionális multiparaméteres jellemzését összetett megközelítéssel fogjuk kivitelezni. Ez a megközelítés tudomásunk szerint nemzetközi szinten is teljesen egyedi: átfogó, majd egysejt genomikai módszerek alkalmazása markerek előszűrésére, stabil fémizotóppal jelölt antitestek előállítása tömeg citometriás vizsgálathoz. Állatmodellekből származó szövetminták és páciensekből származó perifériás és szövetminták elemzése, és eredmények összevetése (transzláció). Új markerhálózati mintázatok felderítése és a szisztémás autoimmun kórképek fenotípusos és funkcionális multiparaméteres jellemzésével áttörést fogunk hozni a kórképek korai diagnózisában, a szervi érintettségek pontosabb megítélésében, a megfelelő terápiás stratégia kiválasztásának ajánlásában. A szisztémás sclerosis, a Sjögren-szindróma és a szisztémás lupus erythematosus multiparaméteres átfogó jellemzésével nemzetközi szinten is élvonalbeli kutatást fogunk végezni.

A molekuláris szintű információ segítségével lehetőség nyílik egy olyan személyre szabott terápiás stratégia meghatározására, amely figyelembe veszi az adott autoimmun betegség molekuláris mechanizmusát.

 

A projekt öt részre tagolódik, melyből egy technológiai fejlesztés, és négy kutatási feladat, melyeket az egyes partnerek külön képviselnek, azonban a projekt szakmai feladatai egymástól függnek és egymásra épülnek. A konzorciumvezető által koordinált technológiai megközelítés merőben új, nem csak a beszerzendő infrastruktúra miatt, hanem a kombinált technológiai megközelítés (multiparaméteres egy-sejt felbontású genomikai és proteomikai) és az egymást kiegészítő, egyedi minták előkészítése és elemzése (kezeletlen páciensekből származó és állatmodellek mintái) miatt. Pusztán a stratégialiag fontos technológia beállítása önmagában nem jelent újdonságot, de megalapozza az általunk tervezett, egyedi megközelítésű projekt professzionális kivitelezését. A beszerzendő Helios rendszer egy csak néhány éve elérhető bioanalitikai tömeg citométer, mely egyenként vizsgálja a stabil fémizotópokkal jelölt sejteket. Ez a legmodernebb indukciós elven alapuló plazma time-of flight (TOF) technológia 135 csatornával rendelkezik és 54 különböző marker együttes detektálását teszi lehetővé egy-sejt citometriás elemzéssel, ezáltal a korábban elvégezhető, fluoreszcens-aktivált sejtszorter (FACS) legmodernebb eszközei által elérhető markerek számát többszörösére növeli. Ez a mennyiségi növekedés olyan minőségi ugrást eredményez, aminek következtében a Helios rendszerrel korábban elérhetetlen felbontásban, multiparaméteres egyedi sejtek fenotípusos és funkcionális profilozását lehet elérni. Erre az infrastruktúrára építve és integrálva más multiparaméteres genomikai megközelítéssel eddig még nem alkalmazott, klinikailag releváns, betegséget jellemző, kezelés kimenetelét prediktáló markereket kívánunk azonosítani. Olyan szisztémás autoimmun kórképeket tanulmányozunk, amelyekből kapott eredmények újdonság értéke nagy. A kombinált technológiai megközelítés multiparas, egy sejt felbontású genomikai és proteomikai) és az egymást kiegészítő egyedi minták előkészítése és elemzése a másik két konzorciumi résztvevő közreműködésével valósul meg prospektiven páciensek perifériás és szöveti mintáinak, és állatmodellek mintáinak nagy felbontású tanulmányozásával.

Az Egyetem neve:
Szegedi Tudományegyetem
Rövidített megnevezése: SZTE
Székhelye: Szeged, Dugonics tér 13.
Postacíme: 6720 Szeged, Dugonics tér 13.
Központi telefonszáma: (62) 544-000

C_evszammal

Az egyetem megnevezése külföldi kapcsolataiban:
latinul:
Universitas Scientiarum Szegediensis
angolul:
University of Szeged
németül:
Universität Szeged
franciául:
Université de Szeged

Az Egyetem fenntartója:

Szegedi Tudományegyetemért Alapítvány