EFOP-3.6.2-16-2017-00015

esza_felso

A projekt címe: A HU-MATHS-IN – Magyar Ipari és Innovációs Matematikai Szolgáltatási Hálózat tevékenységének elmélyítése

 

A projekt azonosító száma: EFOP-3.6.2-16-2017-00015

 

A (fő)kedvezményezett neve: Széchenyi István Egyetem

 

Konzorciumi partnerek:

Szegedi Tudományegyetem

Debreceni Egyetem

 

A szerződött támogatás összege: 1 385 928 350 Ft

 

A támogatás mértéke (%-ban): 100%

 

Konzorciumi partnerek és a támogatási összeg megosztása:

Konzorciumi tag neve

Megítélt támogatás (Ft)

Önerő (Ft)

Összesen (Ft)

Széchenyi István Egyetem

588 251 700 Ft

0 Ft

588 251 700 Ft

Szegedi Tudományegyetem

397 677 140 Ft

0 Ft

397 677 140 Ft

Debreceni Egyetem

399 999 510 Ft

0 Ft

399 999 510 Ft

 

A projekt megvalósítás időszaka: 2017.06.01. - 2021.03.31.

 

Projektmenedzser: Novkovné Szász Katalin

 

Pénzügyi vezető: Marótiné Pántos Szilvia

 

Szakmai vezető: Dr. Röst Gergely

 

 

A projekt tartalmának bemutatása:

A projekt fő célja a HU-MATHS-IN magyarországi ipari matematikai hálózat intézményi szervezetének korszerű kiépítése egy közös kutatóközpont, képzési program és hasznosítás orientációjú szervezet kialakításával. A hálózat működtetésének a hazai jármű- és egészségipari fejlesztési területek céljaihoz kell igazodnia, azok minél eredményesebb megvalósítását kell szolgálnia. A hálózati szervezetfejlesztési, kutatási, képzési és hasznosítási tevékenységeinek irányultságát és megvalósítási módszertanát, eszközrendszerét illeszteni kell a partner nemzetközi hálózatok, így a H2020-projekt orientációjú EU-MATHS-IN pán-európai ipari matematikai hálózat legjobb gyakorlataihoz. Így a projekt célja egy kihívás alapú, projekt szemléletű célzott alapkutatást végző, a részt vevő kutatók együttműködésén, ugyanakkor projektjeik versengésén alapuló kutatóközpont felállítása, a kihívásokat fókuszba helyező és a legújabb kutatási eredmények átadását célzó, egyúttal kutatói utánpótlást biztosító képzési program megvalósítása, valamint az ipari felhasználók igényei alapján, közreműködésükkel kialakított, hosszú távú stratégiai terv és egyablakos matematikai szolgáltatási rendszer kialakítása. A projekt tevékenységeinek a hosszú távú fenntartás érdekét kell szolgálniuk.

 

Rövid szakmai tartalom

 

Napjainkban a célirányosan kutatott és kifejlesztett matematikai módszerek, különösen a matematikai modellezésen, szimuláción és optimalizáción nyugvó MSO-technológia, beleérte az adatmodellezés („Big Data” módszerek) technikáját, a jármű- és az egészségipar kihívásainak megoldásában az innováció egyik fő hajtómotorja, hiszen, például, a virtuális jármű-, vagy gyógyszerfejlesztés egyik fő komponensét adják. A matematikai módszerek fejlesztését az EU aktuális kutatási pályázati keretprogramja, a Horizont 2020 több területen támogatja (pl. az Excellent Science pillér FET, vagy az Industrial Leadership pillér ICT területén). Európai szinten is sikeres matematikai H2020-pályázatra jó példa éppen a konzorciumvezető által kezdeményezett és irányított MSO4SC (MSO for Societal Challenges with Scientific Computing) H2020-as EINFRA-projekt, amelynek sikeres módszereit jelen projekt segítségével kiterjesztjük.

 

A projekt kiépíti a HU-MATHS-IN magyarországi ipari matematikai hálózat intézményi szervezetét és működését a matematikai módszerek célirányos, hatékony fejlesztésére és az eredmények ipari, különösen nemzetközi K+F+I projektekben való hasznosítására. Mindezekhez átveszi és tovább fejleszti a nemzetközi legsikeresebb gyakorlatokat, különösen az EU-MATHS-IN páneurópai ipari matematikai hálózat és a hozzá tartozó nemzeti hálózatok és tagjaik, így az Einstein Center for Mathematics Berlin kutatási és a spanyol MATH-IN ipari szolgáltató hálózat módszertanát (utóbbi éves szinten több millió euró megbízást közvetít az ipartól a spanyol matematikai kutatócsoportok felé). Ez a tapasztalat-átvétel kidolgozott keretek között halad, hiszen a HU-MATHS-IN aktív tagja az EU-MATHS-IN-nek, a projekt szakmai vezetője egyúttal a nemzetközi szervezet board-jának is tagja.

 

A projekt tevékenysége az ipari felhasználók igényeinek felmérésén alapul. Ez a folyamat egyidejűleg tudatosítja és beazonosíttatja az ipari szereplőkben a matematikai módszerek használatának lehetőségeit és jelentőségét, ehhez elkészíti és terjeszti a szükséges szakmai anyagokat. Az ipar-matematika kommunikáció lefolytatásában kiemelt szerepe van a rendszeres közös ipari-egyetemi workshopoknak, amelyek a felhasználói igények felmérése mellett a tudástranszfer és az ipari jó példák kutatók általi átvételének fórumai.

 

A projekt megalakítja a HUNIMAT Kutatóközpontot, mely egy együttműködő, projektalapú, kutatási feladatokat ellátó szervezet, tagjai a kutatói projektjeinek munkatársai és a HU-MATHS-IN-t alkotó kutatócsoportok tagjai. A HUNIMAT a rendelkezésére álló források erejéig, döntően a projekt konzorciumi tagok kutatói, kisebb részben a HU-MATHS-IN nem projekt-tag kutatói által (utóbbira az EFOP 3.6.2-16 Pályázati Felhívása lehetőséget ad) projektek indítására tehetnek javaslatot a HUNIMAT által kiírt, fókuszterületekhez illeszkedő témákban. Külön lehetőséget biztosít a projekt a már PhD-fokozatot szerzett fiatal kutatóknak az egyéni indulásra. Mind az aktuális kutatási projekt-javaslatok előadása, mind a már futó, vagy éppen befejezett kutatási projektek eredményeinek előadása kötelező egy egybevont HUNIMAT Kutatói Napon, mely nyilvános a HUNIMAT tagjainak. A projektek kötelezően legalább egy fiatal kutatót alkalmaznak. Fontos jellemzője a HUNIMAT-projekteknek indításának, hogy kimutatottan egy tényleges innovációs probléma megoldásának beazonosított matematikai alapkutatása legyen; ezt az alapkutatást finanszírozza meg a Kutatóközpont. A tényleges hasznosítás további részeinek finanszírozása külső források bevonásával történik.

 

HUNIMAT a projekt első évében, nyilvános ipar-egyetemi workshopok eredményeként kiválasztanak egy-egy járműipari és egészségipari, kiemelten fontos ipari problémát, amelynek megoldására a HUNIMAT-hoz tartozó kutatócsoportok egymással együttműködő kutatást folytatnak a projekt végéig.

A projekt lehetőséget biztosít a konzorciumi tagok kutatócsoportjai megerősítésére jármű- és egészégiparhoz kötődő témákban, valamint vendégkutatói látogatásokra és konferencia-részvételre.

A kutatói utánpótlás biztosítására a projekt kidolgozza és működteti a HU-MATHS-IN Ipari Matematikai Képzési Programot. Módszertanára jellemző, hogy – a HUNIMAT kutatási módszertanával megegyezően – az ipari kihívásokat helyezi fókuszába. A legújabb kutatási eredmények átadását célozza meg, döntően a HUNIMAT-projektekben futó projektek eredményeire, kutatóira és az általuk kidolgozott tematikákra alapozóan. Ez a módszerű képzés egyúttal a kutatócsoportok, illetve a projektben résztvevő ipari partnerek munkatársi utánpótlását biztosítják.

 

A kutatási eredményeknek az ipar felé való hasznosítására a projekt kidolgoz egy egyablakos szolgáltatást az ipari matematikai eredmények elérésére, az ipari megrendelők és a szolgáltató kutatócsoportok összekötésére.

Fenti terv végrehajtása után a HU-MATHS-IN mint erős, korszerű matematikai technológiát szolgáltató, az ipari tevékenységbe beágyazott ipari szereplőként jelenik meg a magyarországi és az európai K+F+I piacon.

 

Tervezett eredmények

 

  • H2020 irányultságú kutatási menedzsment létrehozása a HU-MATHS-IN hálózathoz
  • Rendszeresített ipar-egyetem konzultációk matematikai technológiák jármű- és egészségipari használatára.
  • Stratégiai kutatási terv kialakítása ipari matematikai kutatások folytatására országos ipar-egyetemi kutatók konzultációi alapján.
  • HUNIMAT együttműködő ipari matematikai kutatóközpont létrehozása és működtetése
  • 20-30 innovációs projekt („proof of concept”) alapkutatási tevékenységeinek támogatása
  • Fiatal kutatók számára kialakított, jelentős mennyiségű kutatási és képzési ösztöndíjak, mobilitási és kutatási projekt részvétel.
  • Ipari matematikát szolgáltató egyablakos rendszer kialakítása és működtetése
  • Cloud alapú HPC infrastruktúra létrehozása matematikai fejlesztői rendszerek és végfelhasználói szoftverek számára.
  • Integrált elektronikus kompetencia-térkép ipari matematikai modellekre, szoftverekre és alkalmazásokra
  • HU-MATHS-IN Ipari Matematikai Képzési Program létrehozása és működtetése kutatói utánpótlás biztosítására
Az Egyetem neve:
Szegedi Tudományegyetem
Rövidített megnevezése: SZTE
Székhelye: Szeged, Dugonics tér 13.
Postacíme: 6720 Szeged, Dugonics tér 13.
Központi telefonszáma: (62) 544-000

C_evszammal

Az egyetem megnevezése külföldi kapcsolataiban:
latinul:
Universitas Scientiarum Szegediensis
angolul:
University of Szeged
németül:
Universität Szeged
franciául:
Université de Szeged

Az Egyetem fenntartója:

Szegedi Tudományegyetemért Alapítvány