GINOP-2.3.2-15-2016-00062

infoblokk_kedv_final_felso_cmyk_ERFA


A projekt címe: Életminőség fejlesztése Kelet-Magyarországon: Táplálkozás-, teljesítménybiológiai és biotechnológiai experimentális kutatások és eszközfejlesztések a humán megbetegedések megelőzésére és kezelésére

 

A projekt azonosító száma: GINOP-2.3.2-15-2016-00062

 

A (fő)kedvezményezett neve: Debreceni Egyetem

 

Konzorciumi partnerek: Szegedi Tudományegyetem

 

A szerződött támogatás összege: 1 070 225 623 Ft

 

A támogatás mértéke (%-ban): 100%

 

Konzorciumi partnerek és a támogatási összeg megosztása:

Konzorciumi tag neve

Megítélt támogatás (Ft)

Önerő (Ft)

Összesen (Ft)

Debreceni Egyetem

870 225 623 Ft

0 Ft

870 225 623 Ft

Szegedi Tudományegyetem

200 000 000 Ft

0 Ft

200 000 000 Ft

 

A projekt megvalósítás időszaka: 2017.01.01. - 2022.03.31.

 

Projektmenedzser: Fekete Klára

 

Pénzügyi vezető: Szabolics Enikő

 

Szakmai vezető: Dr. Pósa Anikó

 

 

A projekt tartalmának bemutatása:

A modern, jóléti társadalmak egyik komoly vívmányának tekinthető, hogy az ember biológiailag megélhető életkora jelentősen kitolódott. A megnövekedett életkor azonban nem jár automatikusan együtt a jobb egészségi állapottal s a jobb életminőséggel, éppen ezért az egészségben megélt évek számának a gyarapítása tekinthető az egyik fő feladatnak. Az állam egyik legfontosabb célja, hogy állampolgárai életminőségét és egészségi állapotát javítsa.

Kutatások igazolják, hogy a fizikai aktivitásnak kiemelkedő szerepe van az egészségmegtartásban és az egészségfejlesztésben, azaz az életminőség fejlesztésében is (Pikó – Barabás, 2005; Kopp – Kovács, 2006; Mikulán és mtsai, 2010; Susánszky, 2011).

A kérdés aktualitását az adja, hogy a XXI. század egyre inkább elkényelmesedő, egyre kevesebb fizikai aktivitást végző tagjai között járványszerűen terjed az elhízás, mely egyértelműen rontja az életminőséget és növeli a korai halálozást.


Fontos annak vizsgálata is, hogy ezek a tényezők milyen mértékben befolyásolják a gazdaság és társadalom működését, teljesítőképességét mind lokális, mind globális szinten.

1. alprojekt: Az életminőség egészségmutatói

2. alprojekt: Az életminőség pszichoszomatikus aspektusai

3. alprojekt: Az életminőség sejtszintű befolyásoló tényezői

4. alprojekt: Az életminőség társadalmi-gazdasági vonatkozásai

 

Célunk a sport városok társadalmi, gazdasági életében betöltött szerepének vizsgálata is a KSH Cég-Kód-Tár adatbázisára támaszkodva. A kutatás során országos szinten feltárásra kerülnek a sportot főtevékenységként megjelölő gazdasági szervezetek sajátosságai, és az egyes települések közötti különbségek.

Az Egyetem neve:
Szegedi Tudományegyetem
Rövidített megnevezése: SZTE
Székhelye: Szeged, Dugonics tér 13.
Postacíme: 6720 Szeged, Dugonics tér 13.
Központi telefonszáma: (62) 544-000

C_evszammal

Az egyetem megnevezése külföldi kapcsolataiban:
latinul:
Universitas Scientiarum Szegediensis
angolul:
University of Szeged
németül:
Universität Szeged
franciául:
Université de Szeged

Az Egyetem fenntartója:

Szegedi Tudományegyetemért Alapítvány