EFOP-4.2.2-16-2017-00001


ERFA


A projekt címe: Skill laborok fejlesztése

 

A projekt azonosító száma: EFOP-4.2.2-16-2017-00001

 

A (fő)kedvezményezett neve: Országos Kórházi Főigazgatóság

 

Konzorciumi partnerek:

Szegedi Tudományegyetem

Debreceni Egyetem

Pécsi Tudományegyetem

 

A szerződött támogatás összege: 13 582 961 154 Ft

 

A támogatás mértéke (%-ban): 100%

 

Konzorciumi partnerek és a támogatási összeg megosztása:

Konzorciumi tag neve

Megítélt támogatás (Ft)

Önerő (Ft)

Összesen (Ft)

Országos Kórházi Főigazgatóság

11 108 936 154 Ft

0 Ft

11 108 936 154 Ft

Szegedi Tudományegyetem

824 675 000 Ft

0 Ft

824 675 000 Ft

Debreceni Egyetem
824 675 000 Ft
0 Ft
824 675 000 Ft

Pécsi Tudományegyetem

824 675 000 Ft

0 Ft

824 675 000 Ft

 

A projekt megvalósítás időszaka: 2017.09.01. - 2022.08.31.

 

Projektmenedzser: Varga Márk

 

Pénzügyi vezető: Dr. Szigetiné Koszár Anna

 

Szakmai vezető: Prof. Dr. Boros Mihály

 

 

A projekt tartalmának bemutatása:

A projekt általános célja, hogy javuljon az egészségügyi képzés minősége az egyetemi, valamint az Oktatókórházi Skill laborok fejlesztése révén. Specifikus cél, hogy lehetővé váljon az orvosképzésben és – továbbképzésben részesülők, valamint a szakképzésben, továbbképzésben résztvevő egészségügyi szakdolgozók számára az invazív és non-invazív beavatkozások, valamint az ápolás-gondozási tevékenységek gyakorlása demonstrációs egységek kialakítása és felszerelése révén. A hagyományos képzési irányok kiterjesztése révén megnöveljük az egészségügyi felsőoktatás, szakképzés hatékonyságát. A készségek fejlesztésére irányuló képzés célja a graduális és posztgraduális orvosképzés, a szakképzés és továbbképzés intézményi szintű gyakorlati bázisának megerősítése. A projekt célja egy nemzetközileg is kiemelkedő színvonalú, modern, szimulációs gyakorlati-képzési oktatási struktúra kialakítása, képzőhelyek eszközfejlesztésén keresztül az orvostudományi graduális és posztgraduális oktatás, szakképzés minőségének, valamint az oktatási folyamat ellenőrizhetőségének fokozása. Cél az együttműködés, biztonság, hatékonyság, ellenőrizhetőség fokozása ezen a területen.


A projekt végső célja a szimulációs – „Skills” képzés gyakorlatának általánossá tétele a hazai egyetemi orvosképzés valamint az egészségügyi szakképzés teljes spektrumában.

A projektben megvalósul az egységes „Skills” oktatási – képzési program kidolgozása, az ellenőrzés és minőségbiztosítás módszereinek megteremtése, valamint egy integrált, oktatási-szervezeti kooperáció létrehozása a partner-intézmények és a projekt „kórházi” ága között.

Kidolgozásra kerül a „Skills” programhoz csatlakozó módszertani útmutató, amely segítséget nyújt a „Skills” képzésben résztvevő oktatók számára, egységes módszertan és protokollokat alkalmazva.


Megtörténik a klinikai-technikai jártasságot elősegítő („Skill”) tárgyi környezet és eszközparkok kialakítása, valamint az általános orvosi és szakorvosi gyakorlat alapvető műfogásainak hatékony elsajátításán keresztül a gyakorlati oktatás minőségének emelése. A projekt célja a gyakorlati orvosképzés fejlesztése, a szervezett, gyakorlat-orientált alapképzés, szakképzés és továbbképzés hármas egységének megvalósítása.


Közvetlen célcsoport: A Skill labor szolgáltatásokat igénybe vevő tanulók, hallgatók, szakdolgozók és rezidensek.


Az oktatókórházak (Skill-laborok) esetében graduális orvosképzésben résztvevők, a szakképzésben résztvevők, a továbbképzésben résztvevő orvosok és szakdolgozói.


Az Egyetemi Skill központok fejlesztése esetében a célcsoport egyértelműen a konvergencia régiók általános orvosképzést és szakorvosképzést végző egyetemi orvoskarok hallgatói, szakorvos jelöltjei, rezidensei és szakorvosai.


Közvetett célcsoport: Skill labor szolgáltatásokat igénybe vevő tanulók, hallgatók, szakdolgozók és rezidensek mentorai, oktatói.

 

A projekt eredményeként megteremtésre kerül az országos hálózati SKILL képzés.

Az Egyetem neve:
Szegedi Tudományegyetem
Rövidített megnevezése: SZTE
Székhelye: Szeged, Dugonics tér 13.
Postacíme: 6720 Szeged, Dugonics tér 13.
Központi telefonszáma: (62) 544-000

C_evszammal

Az egyetem megnevezése külföldi kapcsolataiban:
latinul:
Universitas Scientiarum Szegediensis
angolul:
University of Szeged
németül:
Universität Szeged
franciául:
Université de Szeged

Az Egyetem fenntartója:

Szegedi Tudományegyetemért Alapítvány