2020. augusztus 6., csütörtök

EFOP-3.4.3-16-2016-00014

A pályázat címe: A Szegedi Tudományegyetem oktatási és szolgáltatási teljesítményének innovatív fejlesztése a munkaerő-piaci és a nemzetközi verseny kihívásaira való felkészülés jegyében

 

A (fő)kedvezményezett neve: Szegedi Tudományegyetem

Konzorciumi partner: Gál Ferenc Főiskola

 

Szakmai vezető: Dr. Habil Tarkó Klára

 

Projekt menedzsment

 

Projektmenedzser: Bolgár Zsolt

Pénzügyi vezető: Szakálné Csajkás Anita

 

Támogatás összege : 3 675 044 812 Ft

Projektidőszak: 2017.06.01. - 2021.05.31.

A támogatás intenzitása: 100 %

 

Konzorciumi partnerek és a támogatási összegek:

Szegedi Tudományegyetem 3 605 945 992 Ft

Gál Ferenc Főiskola 69 098 820 Ft

 

Projekt összefoglaló

 

A projekt megvalósításával a konzorciumi partnerek közös, általános célja a 48 hónapos fejlesztés során a dél-alföldi régióban a felsőoktatás képzési kapacitásainak és infrastruktúrájának fejlesztése, a diplomások arányának fenntartható növelése, valamint a kutatás, a technológiai fejlesztés és az innováció megerősítése egymásra épülő, tematikus fejlesztések megvalósításával a magyar felsőoktatási rendszer teljesítményének fokozása és a hatékonyabb hozzáférhetőségének javításra által. A projekt hét, a felhívással tematikusan szinkronban felépülő alprojekt keretében valósul meg. Az alprojektekben megjelölésre került öt kiemelt képzési terület (orvos-, egészségügyi-, MTMI-, gazdaságtudományi-, agrár- és a pedagógusképzés képzési területek) intézményi fejlesztései, melyek innovációs fejlesztései egy olyan rendszer létrehozására fókuszálnak, amelyben a beavatkozások eredményeképpen mind a hallgatók, mind az oktatók, mind a programban résztvevő intézmények kiemelkedő teljesítménnyel képesek reagálni a munkaerő-piaci kihívásokra és a nemzetközi versenyre is.


EFOP-3.4.3-16-2016-00014

 

Innovative development of the teaching and service performance of the University of Szeged, to prepare for the challenges evoked by competition on the labour market and international competitiveness

 

Name of (main) beneficiary: University of Szeged

Consortium partner: Gál Ferenc College

 

Professional leader: Dr. habil. Klára Tarkó


Project management:

 

Project manager: Zsolt Bolgár

Financial manager: Anita Szakálné Csajkás

 

Grant amount: 3 675 044 812 HUF

Project period: 01. 06. 2017 – 31. 05. 2021

Grant intensity: 100%

 

Consortium partners and share of the grant:

University of Szeged: 3 605 945 992 HUF

Gál Ferenc College: 69 098 820 HUF

 

Summary of the Project

 

During the 48 months project implementation period, the mutual general aim of the consortium partners is to enhance the capacity and infrastructure of higher education in the Southern Great Plains Region, along with sustainable increase of the ratio of graduates.

A further aim is to strengthen research, technological enhancement and innovation by implementing interdependent thematic developments, through raising the performance of the Hungarian higher education and making it more accessible.

The project is realized in 7 sub-projects thematically corresponding to the call. Institutional developments of five highlighted training areas (medical and health care, mathematics-natural sciences-engineering-informatics (= MNEI), economic, agrarian and educational areas) have been determined, whose innovative developments will concentrate on the implementation of a system in which the students and the instructors, as well as the participating institutions will be able to respond to the challenges of the labour-market and the international competition with outstanding performance.