2024. május 27., hétfő
infoblokk_kedv_final_felso_RGB_ESZA_1

EFOP-3.4.3-16-2016-00014

A pályázat címe: A Szegedi Tudományegyetem oktatási és szolgáltatási teljesítményének innovatív fejlesztése a munkaerő-piaci és a nemzetközi verseny kihívásaira való felkészülés jegyében

 

A (fő)kedvezményezett neve: Szegedi Tudományegyetem

Konzorciumi partner: Gál Ferenc Egyetem (korábbi nevén: Gál Ferenc Főiskola)

 

Szakmai vezető: Dr. Habil Tarkó Klára

 

Projekt menedzsment

 

Projektmenedzser: Bolgár Zsolt

Pénzügyi vezető: Szakálné Csajkás Anita

 

Támogatás összege : 3 674 763 804 Ft

Projektidőszak: 2017.06.01. - 2022.02.28.

A támogatás intenzitása: 100 %

 

Konzorciumi partnerek és a támogatási összegek:

Szegedi Tudományegyetem 3 605 664 984 Ft

Gál Ferenc Egyetem 69 098 820 Ft


A Gál Ferenc Egyetem projekt honlapja:

https://gfe.hu/palyazatok/efop-3-4-3-16-2016-00014/


Projekt összefoglaló

 

A projekt megvalósításával a konzorciumi partnerek közös, általános célja a fejlesztés során a dél-alföldi régióban a felsőoktatás képzési kapacitásainak és infrastruktúrájának fejlesztése, a diplomások arányának fenntartható növelése, valamint a kutatás, a technológiai fejlesztés és az innováció megerősítése egymásra épülő, tematikus fejlesztések megvalósításával a magyar felsőoktatási rendszer teljesítményének fokozása és a hatékonyabb hozzáférhetőségének javításra által. A projekt hét, a felhívással tematikusan szinkronban felépülő alprojekt keretében valósul meg. Az alprojektekben megjelölésre került öt kiemelt képzési terület (orvos-, egészségügyi-, MTMI-, gazdaságtudományi-, agrár- és a pedagógusképzés képzési területek) intézményi fejlesztései, melyek innovációs fejlesztései egy olyan rendszer létrehozására fókuszálnak, amelyben a beavatkozások eredményeképpen mind a hallgatók, mind az oktatók, mind a programban résztvevő intézmények kiemelkedő teljesítménnyel képesek reagálni a munkaerő-piaci kihívásokra és a nemzetközi versenyre is.


EFOP-3.4.3-16-2016-00014

 

Innovative development of the teaching and service performance of the University of Szeged, to prepare for the challenges evoked by competition on the labour market and international competitiveness

 

Name of (main) beneficiary: University of Szeged

Consortium partner: Gál Ferenc University (previous name: Gál Ferenc College)

 

Gál Ferenc University project website

https://gfe.hu/palyazatok/efop-3-4-3-16-2016-00014/


Professional leader: Dr. habil. Klára Tarkó


Project management:

 

Project manager: Zsolt Bolgár

Financial manager: Anita Szakálné Csajkás

 

Grant amount: 3 674 763 804 HUF

Project period: 01. 06. 2017 – 28. 02. 2022

Grant intensity: 100%

 

Consortium partners and share of the grant:

University of Szeged: 3 605 664 984 HUF

Gál Ferenc University: 69 098 820 HUF

 

Summary of the Project

 

During the project implementation period, the mutual general aim of the consortium partners is to enhance the capacity and infrastructure of higher education in the Southern Great Plains Region, along with sustainable increase of the ratio of graduates.

A further aim is to strengthen research, technological enhancement and innovation by implementing interdependent thematic developments, through raising the performance of the Hungarian higher education and making it more accessible.

The project is realized in 7 sub-projects thematically corresponding to the call. Institutional developments of five highlighted training areas (medical and health care, mathematics-natural sciences-engineering-informatics (= MNEI), economic, agrarian and educational areas) have been determined, whose innovative developments will concentrate on the implementation of a system in which the students and the instructors, as well as the participating institutions will be able to respond to the challenges of the labour-market and the international competition with outstanding performance.