GINOP-2.3.3-15-2016-00006


szechenyi2020-erfa

A projekt címe: Mikrobiális génbankhoz kapcsolódó integrált élettudományi és hatóanyag kutatás-fejlesztési centrum

 

A projekt azonosító száma: GINOP-2.3.3-15-2016-00006

 

A kedvezményezett neve: Szegedi Tudományegyetem

 

A szerződött támogatás összege: 635 496 795 Ft 


A támogatás mértéke (%-ban): 100%

A projekt megvalósítás időszaka:
2016.11.16. - 2019.06.30.

Projektmenedzser:
Csincsák Krisztián 


Pénzügyi vezető: Magony Alexandra 


Szakmai vezető: Prof. Dr. Vágvölgyi Csaba

 


A projekt tartalmának bemutatása

A projekt célja az ország legnagyobb és legszélesebb profilú mikroorganizmus génbankjának, a Szegedi Tudományegyetem keretein belül működő, Szeged Mikrobiológiai Gyűjteménynek infrastrukturális fejlesztése, valamint a génbank élettudományi és biotechnológiai potenciáljának kiaknázását lehetővé tevő kutatás-fejlesztési centrum létrehozása.

 

A két éves projekt alatt várható eredményként megvalósul a centrum kialakításához szükséges eszközök beszerzése és telepítése. Kialakításra kerül a személyzeti háttér a kapcsolódó felelősségi szintekkel. A kiválasztott személyek elsajátítják az eszközök működtetéséhez szükséges ismereteket és az üzemeltetéshez szükséges protokollokat. Megkezdődik továbbá az eszközök oktatási programokba történő integrálásának előkészítése. A belső felhasználáson túlmenően, megfogalmazásra kerülnek a külső felhasználók infrastruktúra használatát szabályzó rendelkezések és az igénybevétel folyamatához szükséges input adatok köre.

 

A centrum, helyi, regionális és nemzetközi szolgáltató központként működő kutatási infrastruktúra kialakítását jelenti, ahol a résztvevő egységek az egymásra épülő, komplex műszercsoportokat munkaállomások formájában üzemeltetik, melyek részt vesznek az adott munkafolyamatoknak megfelelő mikrobiológiai minták előkészítésében, komplex genomikai és metabolomikai alapú karakterizálásában, a biotechnológiai jelentőségű hatóanyagok megtermeltetésében, a klinikai szempontból jelentős mikroorganizmusok esetében a patogenitás és a virulencia vizsgálatában és végezetül, a mikrobiális génbankban történő deponálásban. A létrejövő széleskörűen jellemzett mikroorganizmus biobank és a hozzá kapcsolódó adatbázis jól rendszerezett biológiai mintaforrás-gyűjteménnyé válik, amely nyitottsága miatt széles körben alkalmazható mind a kutatás, mind pedig a gazdasági szereplők számára. Olyan kutatás-fejlesztési centrumot kívánunk megvalósítani, amely hazánkban eddig nem létező, egyedülálló lehetőséget teremt élenjáró alap- és alkalmazott kutatási projektek megvalósítására, erőteljesen szinergizálva az élettudomány és a biotechnológia meghatározó kutatási célkitűzéseivel.

 

A munkaállomások kialakításában az alábbi egyetemi egységek vesznek részt:

SZTE-TTIK Mikrobiológiai Tanszék

SZTE-TTIK Élettani, Szervezettani és Idegtudományi Tanszék

SZTE-TTIK Biokémiai és Molekuláris Biológiai Tanszék

SZTE-TTIK Biotechnológiai Tanszék

SZTE-ÁOK Klinikai Mikrobiológiai Diagnosztikai Intézet

SZTE-MK Élelmiszermérnöki Intézet

Az Egyetem neve:
Szegedi Tudományegyetem
Rövidített megnevezése: SZTE
Székhelye: Szeged, Dugonics tér 13.
Postacíme: 6720 Szeged, Dugonics tér 13.
Központi telefonszáma: (62) 544-000

C_evszammal

Az egyetem megnevezése külföldi kapcsolataiban:
latinul:
Universitas Scientiarum Szegediensis
angolul:
University of Szeged
németül:
Universität Szeged
franciául:
Université de Szeged

Az Egyetem fenntartója:

Szegedi Tudományegyetemért Alapítvány