2019-1.2.1-EGYETEMI-ÖKO-2019-00018

A projekt címe: Hatékony egyetemi innovációs ökoszisztéma fejlesztése és működtetése a Szegedi Tudományegyetemen

 

A projekt azonosító száma: 2019-1.2.1-EGYETEMI-ÖKO-2019-00018

 

A kedvezményezett neve: Szegedi Tudományegyetem

 

A szerződött támogatás összege: 300 000 000 Ft 


A támogatás mértéke (%-ban): 100%

A projekt megvalósítás időszaka:
2020.01.01. - 2023.09.30.

Projektmenedzser:
Zsigmond Anikó

Pénzügyi vezető:
Harmati-Major Ágnes

Szakmai vezető:
Gáspár Krisztián

 


A projekt tartalmának bemutatása:

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (a továbbiakban: NKFI Hivatal) 18+18 hónapos program keretében az egyetemi innovációs ökoszisztéma eredményorientált, hatékony működtetését, illetve annak feltételei hiányában a kiépítésének támogatását kívánja megvalósítani. A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap (a továbbiakban: NKFI Alap) terhére meghirdetett pályázati felhívás célja, hogy minél több Egyetemen létrejöjjön és eredmény-orientáltan működjön egy olyan szervezeti egység, amely elősegíti az Egyetemen keletkező tudományos eredmények piaci hasznosítását, a technológia-transzfert, és támogatja az Egyetem, valamint az üzleti szféra szereplői közötti kutatási, fejlesztési, technológiai és innovációs (KFI) együttműködést és az Egyetem uniós kutatási és innovációs keretprogramokban való aktív részvételét.


A projekt célja a Szegedi Tudományegyetem SZMSZ-ben található, Rektori és Kancellári irányítása alatt lévő Minőségfejlesztési és Stratégiai Főigazgatóságon belül, a technológia- és tudástranszferért felelős Kutatás-fejlesztési és Innovációs Igazgatóság és Klinikai Vizsgálatokat Koordináló Iroda (HECRIN) tevékenységének támogatása, fejlesztése az alábbi tevékenységek mentén:

 • A KFI kapacitások felmérése és felülvizsgálata, hasznosító kompetencia-menedzsment kialakítása és működtetése
 • Tudásmenedzsment helyi adatbázisok harmonizálása, aktualizálása
 • Intézményi szellemitulajdon-kezelési szabályzat frissítése
 • A KFItv. 34. § (3) bekezdése szerinti jelentéstételi kötelezettséggel összhangban nyilvános éves beszámoló készítése a felsőoktatási intézmény szellemitulajdon-kezelési és technológiatranszfer tevékenységéről.
 • Cégadatbázis kialakítása
 • Szellemitulajdon-védelmi szabályozás aktualizálása
 • Vállalatoknak üzleti alapon nyújtott KFI szolgáltatások fejlesztése
 • Kutatási eredmények piaci hasznosításának menedzselése
 • Szellemitulajdon-védelmi tudatosságnövelő, start-up vállalkozói és üzletfejlesztési tematikájú képzések, tréningek megtartása, továbbfejlesztése; kreditpontos képzések indítása
 • Hallgatói innováció támogatása
 • Proof of Concept (PoC) Alap létrehozása
 • Egyetemi hasznosító vállalkozások létrehozásának támogatása
 • Az uniós kutatási és innovációs keretprogramokban való részvétel javítása érdekében H2020 Információs Pont létrehozása
 • Innováció- és kutatásmenedzsment képzések szervezése a kutatók és hallgatók részéreNKFI Alapbolmegvalosulo projekt logo

Az Egyetem neve:
Szegedi Tudományegyetem
Rövidített megnevezése: SZTE
Székhelye: Szeged, Dugonics tér 13.
Postacíme: 6720 Szeged, Dugonics tér 13.
Központi telefonszáma: (62) 544-000

C_evszammal

Az egyetem megnevezése külföldi kapcsolataiban:
latinul:
Universitas Scientiarum Szegediensis
angolul:
University of Szeged
németül:
Universität Szeged
franciául:
Université de Szeged

Az Egyetem fenntartója:

Szegedi Tudományegyetemért Alapítvány