EFOP-3.6.2-16-2017-00009

esza_felso


  

A projekt címe: Klinikai Kutatások Tematikus Hálózatának Kialakítása és Nemzetköziesítése (KLI-K-K)

 

A projekt azonosító száma: EFOP-3.6.2-16-2017-00009

 

A (fő)kedvezményezett neve: Pécsi Tudományegyetem


Konzorciumi partnerek:

Szegedi Tudományegyetem

Debreceni Egyetem

 

A szerződött támogatás összege: 1 483 347 623 Ft

 

A támogatás mértéke (%-ban): 100%

 

Konzorciumi partnerek és a támogatási összeg megosztása:

Konzorciumi tag neve

Megítélt támogatás (Ft)

Önerő (Ft)

Összesen (Ft)

Pécsi Tudományegyetem

599 946 366 Ft

0 Ft

599 946 366 Ft

Szegedi Tudományegyetem

449 999 995 Ft

0 Ft

449 999 995 Ft

Debreceni Egyetem

433 401 262 Ft

0 Ft

433 401 262Ft

 

A projekt megvalósítás időszaka: 2017.06.01. - 2022.03.31.

 

Projektmenedzser: Ferenczi Judit Janka

 

Pénzügyi vezető: Kutsán Ágnes

 

Szakmai vezető: Dr. Bende Balázs

 

 

A projekt tartalmának bemutatása:

A projekt célja, hogy a Pécsi Tudományegyetem, a Szegedi Tudományegyetem és a Debreceni Egyetem konzorciuma, valamint a Semmelweis Egyetem, az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet és a European Clinical Research Infrastructure Network (ECRIN) támogató partnersége hozzájáruljon a hazai gyógyszerágazat fejlődéséhez, megnövelve a nem szponzorált klinikai vizsgálatokból származó nemzetgazdasági és egészségügyi ágazati bevételeket, javítva hazánk versenyképességét és a nemzetközi gyógyszerkutatásokban való részvételét. A projekt fő célja a hazai kutatások ösztönzése, vizsgálatok kezdeményezése, magyar kutatások nemzetközi multicentrikus vizsgálatokban való részvételének elősegítése érdekében a nem szponzorált humán klinikai vizsgálatok hatékonyabb koordinációjára. A pályázat kapcsán valódi hálózatba szerveződve, 9 tematikusan kijelölt téma mentén a három egyetem kutatói csoportjának együttes kutatási munkája valósul meg. A nemzetközi modellek adaptációja és a hazai „Clinical Trial Unit” és/vagy „Intézményi Koordinációs Központ” hálózat kialakítása után, a konzorcium tagjai és az együttműködő partnerek képesek lesznek a több dimenziós és kiterjedt valódi kutatási hálózatok fejlesztésére és működtetésére, illetve az így létrejövő kutatási eredmények nemzetköziesítésére az ECRIN hálózat segítségével, valamint ugyan ezen úton, más tagországok multicentrikus akadémiai kutatási kezdményezéseiben való részvétel elnyerésére és azok hazai implementációjára.


A projekt a következő alprojektekre oszlik:

 • Kutatás-fejlesztési pilot projektek: a projekt kapcsán valódi hálózatba szerveződve, 9 tematikusan kijelölt téma mentén 3 egyetem több mint 50 kutató szakembere csoportjának együttes és jelentős mértékben átfedő kutatási munkája valósul meg
 • Egészségbiztosítási és klinikai real-world adatvagyon hasznosítása: A projekt kutatási komponens keretében megtörténik a projekt alapkutatási szakterületeihez kapcsolódó adatbázis elemzések elvégzése. A projektben résztvevő hallgatók és kutatók számára külföldi továbbképzéseken történő részvételt szervezünk, ahol részt vesznek az adatbázis menedzsmenthez kapcsolódó rövid kurzusokon. A hazai munkatársak nemzetközi beágyazottságának erősítése, a nemzetközi hálózatépítés céljából külföldi vendégelőadókat, kutatókat hívunk meg rövid magyarországi együttműködésre. Ezen projektelem kutatási eredményei támogatják a klinikumok helyi kutatási és stratégiai tervezési folyamatait és a klinikákhoz kapcsolódó egészségpolitikai döntéseket egyaránt.
 • Képzés, kutatói karrierfejlődés: a humán klinikai vizsgálatok lebonyolításában meghatározó szerepet vállaló kollégák szakmai képzésének és továbbképzésének tematikus kidolgozása, a szükséges tananyagfejlesztési feladatok elvégzéséhez szükséges erőforrások bevonása. A képzések biztosítják a magas szakmai színvonalú vizsgálatok lebonyolítását. A vizsgálatokban részt vevők mellett kiemelt cél a fiatal kutatók szakmai felkészítése, képzése, hogy minél nagyobb számban tudjanak részt venni a vizsgálatokban és kutatásaik során felkészülhessenek az ECRIN projektekben elvárt teljesen önálló és sikeres munkára. Képesek legyenek önálló, vizsgálói kezdeményezésű study-k elindítására.
 • Szervezetfejlesztés: A klinikai kutatások eredményes lebonyolításához kapcsolódóan a kutatás menedzsment erősítése, a konzorciumi partnerek közötti szervezeti együttműködések fejlesztése a cél. További feladat a „Clinical Trial Unit” és/vagy „Intézményi Koordinációs Központ” kialakítása, a vizsgálatok előkészítésének gördülékenységére, a klinikai lebonyolítási feladatok gyorsítására való felkészítésére erőforrások bevonása A Konzorciumban részt vevő szervezetek részére nemzetközi tapasztalatcserék, mobilitási programok biztosítása az ECRIN európai kutatási infrastruktúra tagországainak bevonásával. Lehetőség nyújtása multinacionális projektek létrehozására, ezekbe fiatal kutatók bevonására.


Várható eredmények:

 • Kutatói utánpótlást támogató programokba bevont új résztvevők száma: 50 fő
 • A projektben közreműködő fiatal kutatók száma: 17 fő
 • A projektben közreműködő azon fiatal kutatók, akik esetében formális „szintlépés” vagy nemzetközi díj elnyerése történik: 4 fő
 • Támogatott hazai és nemzetközi tudományos konferencia-előadás tartások száma: 80 fő
 • Újonnan kialakított vagy új kutatási együttműködési tartalommal bővült hazai felsőoktatási intézmény – külföldi felsőoktatási intézmény, kutatóhely együttműködések száma: 5 db
 • EU / EGT tagállamokból származó illetve Kárpát-medencei felsőoktatási vendégkutatók száma: 50 fő
 • A projekt során elért potenciális Horizont 2020 együttműködő partnerek száma: 20 db
 • K+F+I célú és tartalmú, kutatás menedzsment és kutatási készségfejlesztési képzésekben, tréningeken részt vettek száma: 130 fő
Az Egyetem neve:
Szegedi Tudományegyetem
Rövidített megnevezése: SZTE
Székhelye: Szeged, Dugonics tér 13.
Postacíme: 6720 Szeged, Dugonics tér 13.
Központi telefonszáma: (62) 544-000

C_evszammal

Az egyetem megnevezése külföldi kapcsolataiban:
latinul:
Universitas Scientiarum Szegediensis
angolul:
University of Szeged
németül:
Universität Szeged
franciául:
Université de Szeged

Az Egyetem fenntartója:

Szegedi Tudományegyetemért Alapítvány