EFOP-3.5.1-16-2017-00004

A projekt címe: Duális és kooperatív képzések és azokat támogató szolgáltatások fejlesztése a Szegedi Tudományegyetemen

 

A projekt azonosító száma: EFOP-3.5.1-16-2017-00004

 

A kedvezményezett neve: Szegedi Tudományegyetem

 

A szerződött támogatás összege: 404 378 682 Ft

A támogatás mértéke (%-ban):
100%

A projekt megvalósítás időszaka:
2017.06.01. - 2021.10.29.

Projektmenedzser:
Szalai-Vincze Katalin

Pénzügyi vezető:
Magony Alexandra

Szakmai vezető:
Hovorkáné Dr. Horváth Mária Zsuzsanna

 


A projekt tartalmának bemutatása:

Mind a hazai, mind a nemzetközi ipar egyre inkább igényli a felsőoktatásból kikerülő fiatal szakemberek gyakorlat-orientált felkészültségét. A jelenlegi viszonyok között egyre kevésbé elégednek meg csupán – az egyébként általában jól felkészült diplomások – elméleti tudásával. Olyan fiatal, végzett szakembereket várnak, akik viszonylag rövid betanulási idő után teljes értékű szakemberei lehetnek a vállalatnak. Mindez összhangban van azzal, hogy a társadalom is leginkább azt várja el, hogy a felsőoktatásból kikerülő hallgatók, illetve fiatal szakemberek olyan tudással rendelkezzenek, amelyek a vállalatok gyakorlati igényeit messzemenően képesek kiszolgálni.

Jelenleg ennek a felsőoktatás nem tud maradéktalanul megfelelni, mert a felsőoktatási képzésekben nem megfelelő az elméleti és a gyakorlati tartalom aránya, ezért nem illeszkednek kellőképpen a munkaerő-piaci elvárásokhoz. Egyrészt, mert a felsőoktatási képzés túlságosan elméletorientált:

 • Jelenlegi tanterv kevés óraszámban tartalmaz gyakorlati kompetenciákat fejlesztő órákat;
 • A képzések tartalma nem igazodik a munkaerőpiaci igényekhez;
 • Az egyetemek nem rendelkeznek a gyakorlati képzéshez szükséges modern infrastruktúrával;
 • A képzési programok nem tartalmaznak kellő súllyal vállalkozói kompetenciák fejlesztését szolgáló elemeket;
 • Másrészt, mert az Egyetem és a gazdasági szereplők között a kapcsolat nem eléggé szoros;
 • A piaci szereplőkkel való együttműködés, visszacsatolások nem elég széleskörűek;
 • Kevés gyakorló szakember vesz részt a képzésekben;
 • Nem működnek megfelelő szinten az együttműködés hatékonyságát biztosító szolgáltatások.

 

Jelen projekt megvalósítása során célkitűzésünk, mely összhangban van, mind a kormány céljaival, mind pedig az egyetem Intézményfejlesztési tervével, hogy a Szegedi Tudományegyetemen – szorosan együttműködve a gazdasági szférával - olyan munkaerő-piaci igényekhez igazodó, gyakorlatorientált (duális és kooperatív) képzések, (a gazdasági szférával való együtt működés segítésére, a gyakorló szakemberek képzésekbe történő bevonására, a hallgatói lemorzsolódás kezelésére irányuló) szolgáltatások kifejlesztése és működtetése valósuljon meg, amelyek hozzájárulnak a felsőoktatás területi, társadalmi, gazdasági szerepének erősítéséhez, valamint a munkaerő-piaci igények kielégítéséhez.

 

A projekt stratégiai programterületei és beavatkozási célterületei:

 • A gyakorlatorientáltság növelése duális és kooperatív képzések fejlesztésén keresztül
 • A képzések gyakorlati tartalmának növelése érdekében duális képzési programok kidolgozása és a képzések elindítása.
 • Kooperatív képzések tantervének kidolgozása, a képzések megvalósítása ebben a formában.
 • Megfelelő minőségű és tartalmú tananyagok kidolgozása szoros együttműködésben a piaci szereplőkkel annak érdekében, hogy a kialakított tananyagok és ezáltal a képzések minél jobban kiszolgálják a munkaerő-piaci igényeket.
 • Szoros együttműködés erősítése a gazdasági szférával a képzések területén
 • A meglévő gazdasági kapcsolatok megerősítése és tovább fejlesztése.
 • A szoros együttműködést és kapcsolattartás biztosítására Duális Képzési Központ létrehozása.
 • A gyakorló szakemberek bevonása a képzésekbe
 • A gyakorló szakemberek felkészítése a képzésekben való részvételre
 • A felsőoktatási szakképzési és felsőoktatási kapacitások kihasználtságának növelése
 • A diákok tájékoztatása az új tipusú képzésekről, azok lehetőségeiről, a duális és a kooperatív képzések ismertetése, bemutatása pályaorientációs előadások és informatív bemutató anyagok készítése és eljuttatása a középiskolákhoz.
 • Munkaerőpiac-orientált, vállalkozói kompetenciák fejlesztés
 • Általános vállalkozói alapismeretek beépítése az általános egyetemi műveltségbe a vállalkozói attitűd, a vállalkozói hajlam kialakítása és megerősítése érdekében.
 • A lemorzsolódó vagy lemorzsolódással veszélyeztetett hallgatók benntartása a képzésekben

 

A projekt által a támogatás hasznosulásával elérni kívánt eredmények:

 • Gyakorlatorientált és a munkaerő-piaci igényeket kielégítő, további duális és új típusú, kooperatív rendszerű felsőoktatási képzések kerülnek bevezetésre.
 • Kialakításra kerül a gazdasági szféra és az Egyetem közötti folyamatos és aktív együttműködését biztosító, a gyakorlatorientált képzések koordinálását végző Duális Képző Központ.
 • Helyi szintű együttműködések, a szak- és felnőttképzési, valamint gazdasági szereplőkkel való kooperációk kiszélesítése, további szereplők bevonása,
 • A munkaerő-piac orientált, vállalkozói kompetenciák fejlesztése, aminek következtében nő a térségben a vállalkozói aktivitás, a felsőoktatás területi, társadalmi, gazdasági szerepének erősítése.

 

A felsőoktatási szolgáltatások fejlesztésének köszönhetően:

 • A lemorzsolódás mérséklődése a középiskolások pályaválasztásának támogatása.
 • A lemorzsolódással veszélyeztetett hallgatók felsőoktatásban való benntartása, illetve a felnőttképzési programba történő bekapcsolódásuk lehetőségének biztosítása a felsőfokú végzettséggel rendelkezők számának növekedése.


Tovább a projekt honlapjára

Az Egyetem neve:
Szegedi Tudományegyetem
Rövidített megnevezése: SZTE
Székhelye: Szeged, Dugonics tér 13.
Postacíme: 6720 Szeged, Dugonics tér 13.
Központi telefonszáma: (62) 544-000

C_evszammal

Az egyetem megnevezése külföldi kapcsolataiban:
latinul:
Universitas Scientiarum Szegediensis
angolul:
University of Szeged
németül:
Universität Szeged
franciául:
Université de Szeged

Az Egyetem fenntartója:

Szegedi Tudományegyetemért Alapítvány