GINOP-2.2.1-15-2017-00071


 ERFA

A projekt címe: A magyar, call centerek számára készült hangbányászati rendszer nemzetköziesítése intonált kifejezések azonosítására alkalmas technológia kifejlesztésével


A projekt azonosító száma: GINOP-2.2.1-15-2017-00071


A (fő)kedvezményezett neve: NEXTENT Informatika Zártkörűen Működő Részvénytársaság


Konzorciumi partnerek:

SCI-Hálózat Távközlési és Hálózatintegrációs Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Xdroid Informatikai és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Szegedi Tudományegyetem


A szerződött támogatás összege: 607 466 160 Ft


A támogatás mértéke (%-ban): 75,511623 %


Konzorciumi partnerek és a támogatási összeg megosztása:

Konzorciumi tag neve

Megítélt támogatás (Ft)

Önerő (Ft)

Összesen (Ft)

NEXTENT Zrt.

241 300 995 Ft 91 661 689 Ft 332 962 684 Ft

SCI-Hálózat Távközlési

és Hálózatintegrációs Zrt.

69 771 790 Ft 25 779 060 Ft 95 550 850 Ft

Xdroid Informatikai és

Szolgáltató Kft.

207 369 341 Ft 79 560 186 Ft 286 929 527 Ft

Szegedi

Tudományegyetem

89 024 034 Ft

0 Ft

89 024 034 Ft

 

A projekt megvalósítás időszaka: 2017.07.01. - 2021.03.31.


Projektmenedzser: Ferenczi Judit Janka


Pénzügyi vezető: Szalai-Vincze Katalin


Szakmai vezető: Dr. Zsigri Gyula

 


A projekt tartalmának bemutatása:

Jelen projekt keretében egy olyan, intonált kifejezések valós idejű azonosítására alkalmas nyelvfüggetlen, telefonos közegben működő, minta alapú beszédfelismerő rendszert fejlesztünk, mely a világ vezető beszédfelismerő technológiáktól eltérően alkalmas egy-egy új nyelven való azonnali alkalmazására, egyúttal képes kezelni az egyes emberek eltérő intonációjából adódó különbségeket. A nemzetközi versenytársak jelenleg szinte kizárólag nyelvfüggő beszédfelismerő technológiákat használnak és legfeljebb a piacaik szerinti legfontosabb 10-15 nyelvet fedik le, amely a föld populációjának beszélt nyelv szerint csak a 20-25%-át teszi ki. A meglévő vezető technológiák nem képesek megbirkózni a speciális kiejtéssel, a ritka kifejezésekkel, a rosszabb beszédminőséggel, valamint telefonos közegben ezek a megoldások a telefon mikrofonjához képest a jóval alacsonyabb hangminőség miatt nem működnek.

 

Továbbá, a rosszul intonált emberi beszédet zajos körülmények között is felismerő intelligens gép a társadalmak jövőjét tekintve meghatározó szerepet tölt majd be mindennapjainkban. Tehát a projektben kettős célt, a gyors nyelvi bővítést és a rosszul intonált beszéd felismerésének problematikáját egyszerre kívánjuk megoldani. Az új, nyelvi modell nélküli technológia segítségével gyorsan elérjük az összes nyelvet és azokon a területeken tudunk piacot építeni, ahova mások a korlátok miatt még soká jutnak el.

Az Egyetem neve:
Szegedi Tudományegyetem
Rövidített megnevezése: SZTE
Székhelye: Szeged, Dugonics tér 13.
Postacíme: 6720 Szeged, Dugonics tér 13.
Központi telefonszáma: (62) 544-000

C_evszammal

Az egyetem megnevezése külföldi kapcsolataiban:
latinul:
Universitas Scientiarum Szegediensis
angolul:
University of Szeged
németül:
Universität Szeged
franciául:
Université de Szeged

Az Egyetem fenntartója:

Szegedi Tudományegyetemért Alapítvány