EFOP-3.1.2-16-2016-00001


ESZATanulni élmény!


A projekt címe: A pedagógusok módszertani felkészítése a végzettség nélküli iskolaelhagyás megelőzése érdekében

 

A projekt azonosító száma: EFOP-3.1.2-16-2016-00001

 

A (fő)kedvezményezett neve: Eszterházy Károly Egyetem

 

Konzorciumi partnerek:

Eötvös Loránd Tudományegyetem

Szegedi Tudományegyetem

Debreceni Egyetem

Nyíregyházi Egyetem

Miskolci Egyetem

Pécsi Tudományegyetem

Oktatási Hivatal


A szerződött támogatás összege: 9 860 000 000 Ft

 

A támogatás mértéke (%-ban): 100%

 

Konzorciumi partnerek és a támogatási összeg megosztása:

Konzorciumi tag neve

Megítélt támogatás (Ft)

Önerő (Ft)

Összesen (Ft)

Eszterházy Károly Egyetem

5 399 781 551 Ft

0 Ft

5 399 781 551 Ft

Eötvös Loránd

Tudományegyetem

1 046 612 994 Ft

0 Ft

1 046 612 994 Ft

Szegedi Tudományegyetem

617 141 850 Ft

0 Ft

617 141 850 Ft

Debreceni Egyetem 424 999 950 Ft
0 Ft
424 999 950 Ft
Nyíregyházi Egyetem 419 916 850 Ft
0 Ft
419 916 850 Ft
Miskolci Egyetem 264 831 287 Ft
0 Ft
264 831 287 Ft
Pécsi Tudományegyetem 486 715 518 Ft
0 Ft
486 715 518 Ft

Oktatási Hivatal

1 200 000 000 Ft
0 Ft
1 200 000 000 Ft

 

A projekt megvalósítás időszaka: 2017.01.01. - 2021.12.29.

 

Projektkoordinátor / Szakmai vezető: Csetreki Rita

 

Pénzügyi koordinátor: Vadkerti Dargó Eszter

 

Elérhetőségek: szte.koala@rekt.szte.huA projekt tartalmának bemutatása:

Magyarország az Európa 2020 Stratégia keretében vállalta, hogy 2020-ig 10%-ra csökkenti a végzettség nélküli iskolaelhagyók arányát. Jelen kiemelt projekt megvalósításával elsősorban közvetlenül a köznevelési intézmények szintjén van lehetőség beavatkozni a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentésébe, helyi szintű, az igényeknek megfelelő programok kidolgozásával, a végrehajtás segítésével, ellenőrzésével.


Magyarország Kormánya a 1603/2014. (XI. 4.) Korm. határozattal fogadta el a „Végzettség nélküli iskolaelhagyás elleni középtávú stratégiát". A végzettség nélküli iskolaelhagyás elleni stratégia célrendszere a rendszer-, az intézményi és az egyéni szintű tényezők számbavételén alapulva kívánja a végzettség nélküli iskolaelhagyást megakadályozni. Ezen stratégiai célokkal összhangban állnak a projektet megvalósító Konzorcium által jelen fejlesztésben megfogalmazott célok, a projekt keretében megvalósuló szakmai feladatok.

Az alábbi főbb tevékenységek valósulnak meg a projekt során
1. A Komplex Alapprogram kidolgozása és bevezetése
A Komplex Alapprogram olyan elvek és módszerek együttese, melynek középpontjában a tanulók komplex személyiségfejlesztésére fókuszáló logika, testmozgás, művészet, digitális, életgyakorlat alapú tanulástámogató alapmódszerek állnak, heterogén tanulócsoportokban, differenciált képességfejlesztés megvalósításával.
A projekt közvetlen célja a kidolgozott komplex alapprogram intézményi bevezetése és országos elterjesztésének támogatása az alapfokú oktatásban résztvevők számára.


A 2020/2021-es tanév végéig – több ütemben – az ország 1500 iskolájában kerül bevezetésre a Komplex Alapprogram, ezalatt a tanítók, tanárok 35 000 pedagógus továbbképzésen keresztül készülhetnek fel az új szakmai tartalmak szakszerű alkalmazására.

A program megvalósításában résztvevő egységek az SZTE részéről

  • Szegedi Tudományegyetem Tanárképző Központ
  • Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar
  • Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar
  • Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar
  • Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Gyakorló Általános és Alapfokú Művészeti Iskolája
  • SZTE Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola

 

Az SZTE részéről összesen 188 iskola bevonásával 4.386 pedagógus továbbképzése történik több ütemben 2021.12.29-ig.


Tovább a projekt honlapjára

Az Egyetem neve:
Szegedi Tudományegyetem
Rövidített megnevezése: SZTE
Székhelye: Szeged, Dugonics tér 13.
Postacíme: 6720 Szeged, Dugonics tér 13.
Központi telefonszáma: (62) 544-000

C_evszammal

Az egyetem megnevezése külföldi kapcsolataiban:
latinul:
Universitas Scientiarum Szegediensis
angolul:
University of Szeged
németül:
Universität Szeged
franciául:
Université de Szeged

Az Egyetem fenntartója:

Szegedi Tudományegyetemért Alapítvány