GINOP-2.3.2-15-2016-00035

szechenyi2020-erfa

A projekt címe: Opportunista és felbukkanó gombafertőzések patomechanizmusa

 

A projekt azonosító száma: GINOP-2.3.2-15-2016-00035

 

A (fő)kedvezményezett neve: Szegedi Tudományegyetem

 

Konzorciumi partnerek: Szegedi Biológiai Kutatóközpont

 

A szerződött támogatás összege: 590 000 000 Ft

 

A támogatás mértéke (%-ban): 100%

 

Konzorciumi partnerek és a támogatási összeg megosztása:

Konzorciumi tag neve

Megítélt támogatás (Ft)

Önerő (Ft)

Összesen (Ft)

Szegedi Tudományegyetem

430 000 000 Ft

0 Ft

430 000 000 Ft

Szegedi

Biológiai Kutatóközpont

160 000 000 Ft

0 Ft

160 000 000 Ft

 

A projekt megvalósítás időszaka: 2017.01.01. - 2021.09.30.

 

Projektmenedzser: Balogh Szilvia Odett

 

Pénzügyi vezető: Magony Alexandra

 

Szakmai vezető: Prof. Dr. Papp Tamás

 

 

A projekt tartalmának bemutatása:

A projekt célja az SZTE és az SZBK élenjáró kutatásokat végző egységeinek összefogásával egy az opportunista és újonnan felbukkanó mikrobiális (élesztő és fonalas gomba) fertőzések komparatív mikrobiológiai, genomikai, immunológiai és élettani-mikrobiológiai vizsgálatára képes kiválósági központ létrehozása. Az „Opportunista Gombák Patomechanizmusai” kiválósági központ célja a különböző betegcsoportokat veszélyeztető gombafertőzések mechanizmusának megértése és új kezelési stratégiák tervezését segítő ismeretek szerzése. A projekt során továbbfejlesztett fertőzési modellek segítségével, nagy áteresztőképességű eljárások (transzkriptomika, proteomika, metabolomika) és rendszerbiológiai megközelítések alkalmazásával vizsgáljuk a gombák patogenitási folyamatait és a gazda fertőzésekre adott válaszreakcióit.

 

A vizsgálatok arra irányulnak, hogy:

  • a gazda-patogén kölcsönhatások vizsgálatára alkalmas modellrendszereket dolgozzunk ki,
  • feltárjuk a mikroorganizmusok és az emberi gazdaszervezet közti interakció mechanizmusait,
  • azonosítsuk és értékeljük a potenciális virulencia faktorokat,
  • elemezzük a gazdaszervezet immunreakciójának mechanizmusait,
  • vizsgáljuk a gombaellenes szerekkel szembeni érzékenységet és a rezisztencia kialakulását,
  • terápiás stratégiákat dolgozzunk ki és teszteljünk a fertőzést okozó organizmusokkal szemben.

 

A projekt várható eredményei a gazda-patogén kölcsönhatások vizsgálatára alkalmas modellrendszerek és az ezek kidolgozása során létrehozott, jellemzett gombatörzsek és sejtvonalak, plazmidok, izolált gének, ellenanyagok, módszerek és adatsorok, melyek a Szeged Mikrobiológiai Gyűjteményben kerülnek hozzáférhető módon elhelyezésre. A mikroba-gazda interakciók mechanizmusát, a potenciális virulencia faktorok elemzését, az immunológiai folyamatokat feltáró és a gombaellenes hatású szerekkel kapcsolatos vizsgálatok eredményeit évente rangos nemzetközi szakfolyóiratokban publikáljuk, emellett a kutatási eredményeket hazai és nemzetközi konferenciákon is bemutatjuk. A projekt fontos célkitűzése kollaboráció kialakítása ilyen irányú vizsgálatokat végző nemzetközi kutatóhelyekkel és új közös projektek és pályázatok, valamint képzések inicializálása.

 

A projekt lebonyolításában az alábbi egyetemi egységek vesznek részt:

SZTE-TTIK Mikrobiológiai Tanszék

SZTE-TTIK Élettani, Szervezettani és Idegtudományi Tanszék

SZTE-TTIK Biokémiai és Molekuláris Biológiai Tanszék

SZTE-TTIK Genetikai Tanszék

Az Egyetem neve:
Szegedi Tudományegyetem
Rövidített megnevezése: SZTE
Székhelye: Szeged, Dugonics tér 13.
Postacíme: 6720 Szeged, Dugonics tér 13.
Központi telefonszáma: (62) 544-000

C_evszammal

Az egyetem megnevezése külföldi kapcsolataiban:
latinul:
Universitas Scientiarum Szegediensis
angolul:
University of Szeged
németül:
Universität Szeged
franciául:
Université de Szeged

Az Egyetem fenntartója:

Szegedi Tudományegyetemért Alapítvány