2019-1.1.1-PIACI-KFI-2019-00349
A projekt címe: Hierarchikus kamraszerkezetű, kompozit, expandált polisztirol termékek, és gyártástechnológiájuk kifejlesztése

 

A projekt azonosító száma: 2019-1.1.1-PIACI-KFI-2019-00349

 

A (fő)kedvezményezett neve: Bodrogi Bau Kivitelező, Tervező, Kereskedő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

 

Konzorciumi partnerek: Szegedi Tudományegyetem

 

A szerződött támogatás összege: 616 918 860 Ft

 

A támogatás mértéke (%-ban): 63,22%

 

Konzorciumi partnerek és a támogatási összeg megosztása:

Konzorciumi tag neve

Megítélt támogatás (Ft)

Önerő (Ft)

Összesen (Ft)

Bodrogi Bau Kivitelező,

Tervező, Kereskedő és

Szolgáltató Korlátolt

Felelősségű Társaság

462 785 500 Ft

358 908 500 Ft

821 694 000 Ft

Szegedi Tudományegyetem

154 133 360 Ft

0 Ft

154 133 360 Ft

 

A projekt megvalósítás időszaka: 2020.02.01. – 2023.01.31.

 

Projektmenedzser: Fekete Klára

 

Pénzügyi vezető: Ács-Sándor Tímea

 

Szakmai vezető: Sápi András

 

 

A projekt tartalmának bemutatása:

Az expandált polisztirolhab az egyik legkeresettebb épülethőszigetelési alapanyag. Az épületekkel szemben támasztott, egyre szigorodó követelmények, egyre jobb és jobb hőszigetelési tulajdonságokkal rendelkező termékeket követelnek. A hőszigetelő képesség növekedése mellett a piac más tulajdonságokban is változatos termékvariációkat igényel. Ennek megfelelően igény van, a nyomófeszültség, az éghetőség, az élettartam, a hőállóság területén egy-egy kimagasló képességgel rendelkező új termék kifejlesztésére is. Projektünk célja, hogy olyan új, kompozit, expandált polisztirolhab gyártástechnológiát hozzon létre, amelyben az adalékanyagok hatására, különböző méretű kamrák alakíthatók ki, melyek mellett a termék nyomószilárdsága szintén hangolható. A vizsgálandó adalékanyagok egy része a kialakuló termék mechanikai tulajdonságaira, más részük pedig annak hőszigetelő tulajdonságaira lesz hatással. A kutatás során olyan adalékanyag kifejlesztése és technológia létrehozása a cél, amely lehetővé teszi, hogy az építőiparban bizonyos szempontból előnyös tulajdonsággal rendelkező, új termék jöjjön létre. A kutatás egyik legfontosabb területe, a polisztirolgömbök belsejében, és azok között létrehozandó, különböző méretű légkamrák kialakítása. A kidolgozandó technológia lehetővé teszi, hogy akár az alapanyag összetételének változtatása nélkül, kizárólag adalékokkal, a tömbösítés fázisában befolyásoljuk a termékjellemzőket. A projekt eredményeképpen létrejövő kompozit EPS alapanyagok és új technológia segítségével új termékek gyártása válik lehetővé. Az új termékek a kutatás eredményétől függően jobb fajlagos hőszigetelő képességgel, jobb nyomófeszültség értékekkel vagy jobb vízszigetelő képességgel fognak rendelkezni. A hierarchikus kamraméreteket eredményező, kompozit alapanyagokra épülő technológia segítségével olyan új termékek hozhatók létre, amelyek mind belföldön, mind az Európai Unióban jelentős versenyelőnyt képesek biztosítani a meglévő EPS termékekkel szemben. K+F projektünk célkitűzése, hogy új anyagjellemzőkkel rendelkező EPS szigetelőanyagot, és annak előállításához szükséges gyártástechnológiát hozzon létre.

Célunk, hogy a kifejlesztendő kompozit anyagok segítségével a létrehozható termékek jobb fajlagos hőszigetelő képességgel, jobb nyomófeszültség értékekkel, vagy jobb vízszigetelő képességgel rendelkezzenek. Projektünk fő feladatai a következők:

(1) Ipari kutatás keretében a kutatók kísérletsorozatot végeznek:

(1.1) A polisztirol alapanyagban alkalmazott pentán hatására, különböző hőmérsékleten, különböző ideig történő, gőzöléséből fakadó méretnövekedések és kamraszerkezetek vizsgálatára és a kialakítandó, időtől függő, dinamikus expandációs folyamat kamraszerkezetre gyakorolt hatásának vizsgálatára.

(1.2) A kutatók kísérletsorozatot végeznek különböző, ígéretes adalékanyagok, úgymint a propil-acetilén (1-pentin C5H8), az etil-metilacetilén (2-pentin C5H8) valamint a ciklopentán (C5H10) alkalmazásával a hierarchikus kamraszerkezet kialakítására.

(2) A kísérleti fejlesztés keretében a szakemberek a következő fejlesztéseket végzik el:

(2.1) A szakemberek megtervezik és kifejlesztik az új adalékanyagok igényeihez igazított, dinamikus, expandációs folyamatot vezérlő rendszert.

(2.2) A kutatók anyagszerkezeti és anyagtulajdonsági vizsgálatokat végeznek a kiválasztott új adalékok segítségével előállított kompozit EPS termékeken, ezen belül: hővezetési tényező (W/mK), páradiffúziós ellenállás, méretállandóság adott hő- és nedvességtartalom esetén (%), hajlítószilárdság (kPa), nyomófeszültség 10%-os összenyomódásnál (kPa). A vizsgálatok eredményei alapján a szakértők technológiai táblázatot készítenek az új és a jelenlegi termék tulajdonságainak összehasonlítására.

Az Egyetem neve:
Szegedi Tudományegyetem
Rövidített megnevezése: SZTE
Székhelye: Szeged, Dugonics tér 13.
Postacíme: 6720 Szeged, Dugonics tér 13.
Központi telefonszáma: (62) 544-000

C_evszammal

Az egyetem megnevezése külföldi kapcsolataiban:
latinul:
Universitas Scientiarum Szegediensis
angolul:
University of Szeged
németül:
Universität Szeged
franciául:
Université de Szeged

Az Egyetem fenntartója:

Szegedi Tudományegyetemért Alapítvány