EFOP-3.4.4-16-2017-00015

esza_felso


A projekt címe: A Szegedi Tudományegyetem készségfejlesztő és kommunikációs programjainak megvalósítása a felsőoktatásba való bekerülés előmozdítására és az MTMI szakok népszerűsítésére

 

A projekt azonosító száma: EFOP-3.4.4-16-2017-00015

 

A (fő)kedvezményezett neve: Szegedi Tudományegyetem

 

Konzorciumi partnerek: Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség

 

A szerződött támogatás összege: 808 542 273 Ft

 

A támogatás mértéke (%-ban): 100%

 

Konzorciumi partnerek és a támogatási összeg megosztása:

 

A projekt megvalósítás időszaka: 2017.06.01. - 2022.02.28.

 

Projektmenedzser: Alattyányi István

 

Pénzügyi vezető: Ács-Sándor Tímea

 

Szakmai vezető: Dr. Révész Balázs

 

 

A projekt tartalmának bemutatása:

A Szegedi Tudományegyetem és az Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség konzorciumban valósítja meg a „A felsőoktatásba való bekerülést elősegítő készségfejlesztő és kommunikációs programok megvalósítása, valamint az MTMI szakok népszerűsítése a felsőoktatásban” (kódszáma: EFOP-3.4.4-16) felhívásra benyújtott „A Szegedi Tudományegyetem készségfejlesztő és kommunikációs programjainak megvalósítása a felsőoktatásba való bekerülés előmozdítására és az MTMI szakok népszerűsítésére” című pályázatot. A 48 hónapos fejlesztés célja a pályázati kiírás által kijelölt célcsoportból növelje a beiskolázott hallgatóinak arányát, különös tekintettel az MTMI képzésekre. Így a demográfiai hatások negatív begyűrűzése mérsékelhető. Illeszkedve az SZTE IFT-ben és az EJMSZ alapszabályában megfogalmazott célokhoz a szervezetek a következő célokat valósítják meg a fejlesztés során:

 

1. Képzési folyamatot támogató szolgáltatások fejlesztése

1.1 SZTE hallgatói létszám megtartása a bejutást támogató hallgatói szolgáltatások fejlesztésén keresztül

a) Beiskolázási kihelyezett, és nyílt napok (tavaszi-őszi roadshow, Nyílt napok) szervezése

b) Beiskolázási tevékenység támogatása online és nyomtatott felületeken

c) A továbbtanulási mechanizmus megismerése, elemzése, adatbázis építése

d) Hazai oktatási kiállításon való részvétel

e) Tudománynépszerűsítő programok, nyári táborok, felkészítő tevékenységek, versenyek szervezése

1.2. A tehetséges fiatalok támogatása, tehetség- és mentorprogramok működtetésével

a) Tehetséges középiskolások számára tanulmányi versenyek szervezése pl. Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny, TTIK Kutatóiskolai verseny

 

2. A tudás megosztását támogató szolgáltatások és események fejlesztése, a tudomány és művészeti alkotások népszerűsítése

a) A tudományt népszerűsítő programok szervezése és közvetítése az egyetemi polgárok és a társadalom felé (pl. Kutatók Éjszakája, Innovációs Nap, kari programok)

b) Tudásmegosztás az SZTE egyetemtörténeti jelentőségű évfordulói jegyében


3. Az "SZTE Tudás" láthatóságának és széleskörű hozzáférhetőségének biztosítása az intézmény, valamint oktatási és kutatási eredményeinek elektronikus megosztási lehetőségeinek fejlesztése révén

a) A Szegedi Tudományegyetem internetes jelenlétének folyamatos fejlesztése: Online fejlesztések - Weblapfejlesztés, mobil applikációk fejlesztése

 

A fentiek alapján a pályázat céljai 4 szakmai alprojektben valósulnak meg:

Az „AP1 - Potenciális karrier tanulók elérése – SZTE MTMI képzések és mérnöki pálya népszerűsítése” elsősorban a célcsoporttal történő közvetlen kontaktus kialakítását célozzuk meg, nagyobb, szélesebb közönség bevonásával. Ennek eszközei az összegyetemi és kari nyílt napok, az országos és regionális jelentőségű oktatási kiállításokon való részvételek. Támogató elemként kívánjuk létrehozni - a célcsoport kommunikációs elvárásainak és jellegzetességeinek megfelelő formában - az online nyílt egyetem rendszerét, amelyhez oktatóvideók, imázsfilmek tartalmait rendeljük online jelenlétben és a tájékoztató anyagok elkészítésében továbbá a személyes jelenlét élményének meghosszabításaként megcélozzuk felvételi kiadványok, kari népszerűsítő kiadványok és egyéb a projekt fejlesztéseit és a célcsoport elérését elősegítő online és print kiadványok elkészítését.

Az „AP2 – Tehetségek bevonása – elit utánpótlás képzése MTMI pályákra” alprojekt keretébe az MTMI területet érintő, innováció fókuszú élményközpontú szakmai napok, roadshow-k, interaktív versenyek, műhelyfoglalkozások, tréningek szervezése, lebonyolítása valósul meg ahol célunk a tehetséges hallgatók rétegeinek bevonzása melynek eszköze a nagy hagyományokkal rendelkező tanulmányi versenyeinek továbbfejlesztése ahol támogató eszközként a versenyeket webes/mobilapp közegben valósítjuk meg a lebonyolítás során.

Az „AP3 - Általános iskolás célcsoport elérése” alprojektben az egyetemi/kutatóhelyi és vállalati nyílt napok, gyár-, üzem-, vállalatlátogatások valósulnak meg a 7-8. osztályos korosztály bevonásával. Válogatott szakmai programokkal kívánjuk a célcsoportot bevonzani a kutatóhelyek laboratóriumaiba és a szakmai műhelyek és program munkájába (Kutatók Éjszakája programsorozatok, inoor és outdoor foglalkozások, nyári táborok, stb.). Támogató funkcióként web/mobilapp-ot fejlesztünk ki a részvétel megkönnyítése és a virtuális jelenlétünk megerősítése érdekében.

Az „AP4 – Képzők képzése, nagyköveti rendszer („antenna rendszer") kiépítése, alumni” alprojektben fő célkitűzésként az MTMI területet érintő mentori / nagyköveti rendszer, hálózat kialakítása valamint a természettudományos készségfejlesztő és kommunikációs módszertani szolgáltatások kialakítása és működtetése valósul meg készségfejlesztő programok kidolgozásával, melynek célcsoportja a közoktatásban tanuló diákok, akiket a pedagógusok és hallgatók pályaorientációs továbbképzésével kívánunk elérni.


Tovább a projekt honlapjára

Az Egyetem neve:
Szegedi Tudományegyetem
Rövidített megnevezése: SZTE
Székhelye: Szeged, Dugonics tér 13.
Postacíme: 6720 Szeged, Dugonics tér 13.
Központi telefonszáma: (62) 544-000

C_evszammal

Az egyetem megnevezése külföldi kapcsolataiban:
latinul:
Universitas Scientiarum Szegediensis
angolul:
University of Szeged
németül:
Universität Szeged
franciául:
Université de Szeged

Az Egyetem fenntartója:

Szegedi Tudományegyetemért Alapítvány