GINOP-2.2.1-15-2017-00041

ERFA

A projekt címe: Energiatárolás kémiai kötések formájában - folyamatos üzemű elektrolizáló berendezések fejlesztése

 

A projekt azonosító száma: GINOP-2.2.1-15-2017-00041

 

A (fő)kedvezményezett neve: ThalesNano Nanotechnológiai Kutató-Fejlesztő Zrt.

 

Konzorciumi partnerek: Szegedi Tudományegyetem

 

A szerződött támogatás összege: 864 727 720 Ft

 

A támogatás mértéke (%-ban): 70,48 %

 

Konzorciumi partnerek és a támogatási összeg megosztása:

Konzorciumi tag neve

Megítélt támogatás (Ft)

Önerő (Ft)

Összesen (Ft)

ThalesNano Nanotechnológiai

Kutató-Fejlesztő Zrt.

633 792 257 Ft

362 263 485 Ft

996 055 742 Ft

Szegedi Tudományegyetem

230 935 463 Ft

0 Ft

230 935 463 Ft

 

A projekt megvalósítás időszaka: 2017.07.01. - 2021.09.28.

 

Projektmenedzser: Kovácsné Nagy Orsolya

 

Pénzügyi vezető: Marótiné Pántos Szilvia

 

Szakmai vezető: Dr. Janáky Csaba

 

 

A projekt tartalmának bemutatása:

A megújuló energiaforrások kiaknázását célzó technológiák elterjedésének gátat szab azok erőszakossága (pl. napelemek esetén a napszakok váltakozása), illetve, hogy a villamos energia tárolása egyelőre nem sikerült általánosan kielégítő megoldást találni. Az időszakosan megtermelt többletenergia kémiai tárolása (különböző nagy energiasűrűségű vegyületekben) egy, az ipari folyamatokba könnyen integrálható megoldást kínál, így az ezt célzó technológiák kiemelt fontosságúak lehetnek a jövő gazdaságában. Az elektrokémiai tüzelőanyag-gyártáson alapuló eljárások egy lépésben képesek az adott helyen és időben megtermelt többletenergiát nagy energiájú vegyületekké alakítani, amelyek később és akár más helyszínen felhasználhatóak. Ilyen tüzelőanyag/vegyipari alapanyag a hidrogén (H2), az elektrokémiai vízbontás eredményeképpen) vagy a metán és a szintézisgáz (CH4, CO/H2 elektrokémiai szén-dioxid-redukció során). A fenti folyamat megvalósításához azonban olyan berendezésekre (elektrolizáló cellákra) van szükség, melyek képesek folyamatosan, nagy mennyiségekkel, és nagy hatékonysággal üzemelni. A projekt elsődleges célja, hogy könnyen hozzáférhető és olcsó alapanyagokból, olyan összetett elektródokat állítsunk elő, melyek felhasználhatóak a szén-dioxid elektrokémiai redukciója vagy a vízbontás során, és a korábbiakat meghaladó kémiai és energiahatékonysággal, valamint szelektivitással működnek. A következő lépésben ezeket a katalizátorokat alkalmazzuk méretnövelt folyamatos üzemű, polimerelektrolit-membrán alapú elektrolizáló cellákban. Az így kapott kisüzemű reaktorok már önmagukban is jelentős piaci érdeklődésre tartanak számot (akár az ipari/laboratóriumi hidrogéntermelés, akár a szén-dioxid-átalakítás területén, továbbá alapját képezik a későbbi nagyipari skálára történő méretnövelésnek is.


Az Egyetem neve:
Szegedi Tudományegyetem
Rövidített megnevezése: SZTE
Székhelye: Szeged, Dugonics tér 13.
Postacíme: 6720 Szeged, Dugonics tér 13.
Központi telefonszáma: (62) 544-000

C_evszammal

Az egyetem megnevezése külföldi kapcsolataiban:
latinul:
Universitas Scientiarum Szegediensis
angolul:
University of Szeged
németül:
Universität Szeged
franciául:
Université de Szeged

Az Egyetem fenntartója:

Szegedi Tudományegyetemért Alapítvány