GINOP-2.1.3-15-2016-00038A projekt címe: „Biogáz termelés fehérjében gazdag alapanyagokból”


A projekt azonosító száma: GINOP-2.1.3-15-2016-00038

 

A kedvezményezett neve: Szegedi Tudományegyetem

 

A szerződött támogatás összege: 2 780 900 Ft

A támogatás mértéke (%-ban):
  100%

A projekt megvalósítás időszaka:
  2016.03.16. - 2017.06.01.

Projektvezető: 
Pitó Enikő, kutatás-fejlesztési és innovációs igazgató


A projekt tartalmának bemutatása:

Az óriási mennyiségben keletkező, hasznosításra váró fehérjében gazdag ipari és mezőgazdasági melléktermékek biogáz formájában történő ártalmatlanításának és hasznosításának szükségességére a Biotechnológiai Tanszék munkatársai olyan eljárást dolgoztak ki, amely – amely az anaerob lebontást végző mikroba közösség összetételének megváltoztatásával – a biogáz termelő rendszert fokozatosan hozzászoktatja a szakirodalomban ismert határok többszörösét meghaladó fehérje alapanyagokhoz. Az ismert megoldások továbbfejlesztésével eljárást dolgoztak ki fehérjében gazdag monoszubsztrátok (pl. vér, kazein) biogázzá történő lebontására.


Az eljárás legalább két területen járul hozzá a biogáz termelési technológiák hatékonyságának növeléséhez. 1, A mikroba közösség összetételének meghatározásával, illetve egyes diagnosztikus jelentőségű mikroba faj relatív mennyiségének meghatározásával jellemezni lehet a rendszer alkalmasságát fehérjében gazdag alapanyagok feldolgozására. Ezzel a biogáz termelő rendszer üzembiztonsága és hatékonysága növelhető. 2, Az új ismeret birtokában olyan mikroba készítmények állíthatók elő ismert baktérium törzsek tiszta tenyészete vagy keveréke formájában, amelyeknek a működő biogáz fermentorokba adagolásával a mikroba közösség összetétele gyorsan átalakítható a változó alapanyag ellátásához alkalmazkodva.


A projekt célja:

A jelen projekt keretein belül az alábbi tevékenységek megvalósulását tervezzük:
a) Külföldi oltalomszerzés esetén:

- szakértői szolgáltatás

  • dokumentumok benyújtása
  • európai megadással kapcsolatos ügyvitel
  • érdemi szakmai tanácsadás
  • fordítás - európai bejelentés
  • megadási illeték - európai bejelentés


b) Szellemi vagyon értékelés esetén:

- szakértői szolgáltatás

  • IP értékelés és audit
Az Egyetem neve:
Szegedi Tudományegyetem
Rövidített megnevezése: SZTE
Székhelye: Szeged, Dugonics tér 13.
Postacíme: 6720 Szeged, Dugonics tér 13.
Központi telefonszáma: (62) 544-000

C_evszammal

Az egyetem megnevezése külföldi kapcsolataiban:
latinul:
Universitas Scientiarum Szegediensis
angolul:
University of Szeged
németül:
Universität Szeged
franciául:
Université de Szeged

Az Egyetem fenntartója:

Szegedi Tudományegyetemért Alapítvány