EFOP-2.2.18-17-2017-00052


ERFA


A projekt címe: Betegbiztonság növelését támogató, gyógyszerelési folyamatokat optimalizáló fejlesztés megvalósítása a Szegedi Tudományegyetem - Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ fekvőbeteg-ellátó egységeiben


A projekt azonosító száma: EFOP-2.2.18-17-2017-00052


A kedvezményezett neve: Szegedi Tudományegyetem


A szerződött támogatás összege: 199 898 000 Ft

A támogatás mértéke (%-ban): 100%

A projekt megvalósítás időszaka:
2017.11.01. - 2018.10.31.

Projektmenedzser:
Csincsák Krisztián

Pénzügyi vezető:
Horváth-Regdon Tímea

Szakmai vezető:
Dr. Bodó GabriellaA projekt tartalmának bemutatása:

A Szegedi Tudományegyetem - Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ a dél-alföldi régió meghatározó betegellátási intézménye. Fekvőbeteg-szakellátási szolgáltatást I., II., III. progresszivitási szinten is biztosít. Betegellátási területe az egyes szakmák tekintetében eltérő, jellemzően azonban a régió valamennyi települését lefedi.


A Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ a Szent-Györgyi Albert Orvos- és Gyógyszerésztudományi Centrum jogutódjaként jött létre 2007 júniusában. A jelenlegi Klinikai Központ - hasonlóan a Szegedi Tudományegyetem Egyetemi Tanácsa által 2005. január 1-jei hatállyal az ÁOK betegellátó szervezeti egységeiből létrehozott Klinikai Központ - a folyamatos megújulás, a klinikumot érő kihívásokra adandó helyes válasz érdekében jött létre.


A projekt hosszútávú, átfogó szakmai törekvéseit tekintve, a biztonságosabb betegellátás érdekében megtett fejlesztések valósulnak meg. A betegellátásba, a gyógyító munkába vetett hit a klinika valamennyi egészségügyi dolgozója számára alapvető érték. A felelősségteljes, magas szakmai színvonalon elvégzett gyógyító munka valamennyi érintett számára azonban mentális, pszichés terhet is jelent, melynek hatása lehet a biztonságos betegellátásra.


A betegellátás során - különösen a gyógyszerelés során is - jelentős kockázatok léphetnek fel, e kockázatok mérséklése érdekében az intézmény elkötelezett. Jelen projekt eredményeivel az intézmény az egészségügyi dolgozókra nehezedő nyomás csökkentéséhez is hozzá kíván járulni, továbbá a betegek és hozzátartózik elégedettségét is növelni kívánja.


A megvalósítandó beruházás komplex módon képes a pályázatban foglalt célokat kiszolgálni. A gyógyszerelés folyamata során fellépő kockázatok csökkenek, és az intézmény gazdálkodási mutató a felhasznált gyógyszermennyiség tekintetében is mérséklődhetnek.


A projektben megfogalmazott törekvések kapcsolódnak az EFOP „Infrastrukturális beruházások a társadalmi együttműködés erősítése érdekében” 2. prioritási tengelyén belül, a 9. tematikus célkitűzés „A nemzeti, regionális és helyi fejlődést szolgáló egészségügyi és szociális infrastruktúrába történő beruházás, az egészségi állapotbeli egyenlőtlenségek csökkentése, a társadalmi, kulturális és rekreációs szolgáltatásokhoz való jobb hozzáférés megteremtésével a társadalmi együttműködés előmozdítása, valamint az intézményi szolgáltatásokról a közösségi alapú szolgáltatásokra való átállás” (9.a) beruházási prioritás 2.B „Minőségi közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása egészségügyi, szociális és társadalmi felzárkózási területen” egyedi célkitűzéshez.


A gyógyszeradagoló berendezés közbeszerzési eljárás során kerül beszerzésre. A berendezés elhelyezésére a központi intézeti gyógyszertár épületében kerül sor. A berendezés számára biztosított helyiségekből a jelenlegi funkciókat el kell költöztetni, a szükséges technológiai hátteret biztosítani kell.


Az épület elhelyezkedéséből adódóan a logisztikai útvonalak optimálisak a projektben érintett telephelyek vonatkozásában, amelyek természetben a 6725 Szeged, Semmelweis utca 6, illetőleg a 6725 Szeged, Semmelweis utca 8. szám alatt található telephelyek. Jelzett klinikai tömbökben (épületekben) található összes ágyszám 639 ágy.


A berendezés működtetéséhez szükséges, hogy az intézményi gyógyszergazdálkodási rendszer és a medikai rendszer közötti interfész kialakítása megtörténjen, amely a rendszereket fejlesztő partnerek közös munkájának eredmény lesz.


A projekt megvalósítása során ezen tevékenységek párhuzamosan fognak futni.

Az intézmény minden szükséges intézkedést megtesz a projekt megvalósítására rendelkezésre álló határidő tarthatósága érdekében.


Szükséges megemlíteni ugyanakkor a közbeszerzés során felmerülő esetleges kockázatokat is, amelyek közé sorolható az ellenőrzési folyamatokból származó késedelem is, mely a projekt csúszására hatással lehet.


A projekt eredményeire további fejlesztések tervezhetők és a projekt megvalósítása alatt tapasztalt eredmények alapján a Klinikai Központ további telephelyire is kiterjeszthető az egyedi gyógyszerelés.


A projekt terhére igényelt támogatási költség 199.898.000 Ft, mely a gyógyszeradagoló berendezés bekerülési költsége. A különbözetet az intézmény saját forrásból (önerő) biztosítja.
Az Egyetem neve:
Szegedi Tudományegyetem
Rövidített megnevezése: SZTE
Székhelye: Szeged, Dugonics tér 13.
Postacíme: 6720 Szeged, Dugonics tér 13.
Központi telefonszáma: (62) 544-000

C_evszammal

Az egyetem megnevezése külföldi kapcsolataiban:
latinul:
Universitas Scientiarum Szegediensis
angolul:
University of Szeged
németül:
Universität Szeged
franciául:
Université de Szeged

Az Egyetem fenntartója:

Szegedi Tudományegyetemért Alapítvány