EFOP-3.6.2-16-2017-00010

esza_felso


A projekt címe: Fenntartható nyersanyag-gazdálkodás tematikus hálózat fejlesztése – RING 2017

 

A projekt azonosító száma: EFOP-3.6.2-16-2017-00010

 

A (fő)kedvezményezett neve: Miskolci Egyetem

 

Konzorciumi partnerek:

Pécsi Tudományegyetem

Soproni Egyetem

Szegedi Tudományegyetem

 

A szerződött támogatás összege: 1 367 325 685 Ft

 

A támogatás mértéke (%-ban): 100%

 

Konzorciumi partnerek és a támogatási összeg megosztása:

Konzorciumi tag neve

Megítélt támogatás (Ft)

Önerő (Ft)

Összesen (Ft)

Miskolci Egyetem

397 274 631 Ft

0 Ft

397 274 631 Ft

Pécsi Tudományegyetem

326 566 377 Ft

0 Ft

326 566 377 Ft

Soproni Egyetem

321 983 499 Ft

0 Ft

321 983 499 Ft

Szegedi Tudományegyetem

321 501 178 Ft

0 Ft

321 501 178 Ft

 

A projekt megvalósítás időszaka: 2017.07.01. - 2021.03.31.

 

Projekt koordinátor: Zsigmond Anikó

 

Pénzügyi koordinátor: Harmati-Major Ágnes

 

Szakmai vezető: Dr. Rákhely Gábor

 

 

A projekt tartalmának bemutatása:

A Miskolc – Szeged – Pécs – Sopron gyűrűben lévő intézmények egymással együttműködve („szövetségben”) tematikus kutatói hálózatot hozzanak létre a fenntartható nyersanyag-gazdálkodás területén. A kutatási együttműködés fókuszáltan a nyersanyag-gazdálkodás speciális területein, elsősorban másodnyersanyagok (hulladékok és maradékanyagok) hasznosítása mentén, környezetipari és energetikai alkalmazások fejlesztésére szerveződik. A projekt stratégiai és konkrét operatív céljait, - hálózati együttműködésben - az alábbi három fő tevékenység (pillér) keretein belül kívánják a partnerek megvalósítani: I. a fókuszterületeken definiált intézmények közötti összefonódó kutatási sejtek létrehozása, II. Networking Team kialakítása, III. tematikus International Project Week (IPW) rendezvények szervezése.

Habár a partner intézmények külön - külön is rendelkeznek a pályázat fókuszterületeit érintő részkompetenciákkal, infrastruktúrával és erőforrásokkal, azonban a piac az intézményeket olyan versenyre kényszeríti, amely az erőforrás megosztást nehezíti, vagy gátolja. Ezzel szemben, ha az intézményeket együttesen érdekelté tesszük az együttműködésre - tudományos és gazdasági szempontból egyaránt – az a partnerek és az egész ország számára gyümölcsöző, mert a megosztott kompetenciákkal, erőforrásokkal és infrastruktúrával eredményesebb K+F+I tevékenység folytatható. A szűkített fókuszú tematikus kutatási csoportok (sejtek) élén az adott területen legjelentősebb eredményeket elért intézmény delegálja a kutatócsoport vezetőjét, míg a kutatócsoport munkájába minden résztvevő intézmény delegál kutatót, fiatal kutatót és hallgatókat, valamint hozzá rendel kutatási infrastruktúrát. Ezáltal egy intézmények közötti tematikus hálózatba szerveződött tudásmegosztás jön létre, a kutatócsoport az eredményeit közösen publikálja, vesz részt konferenciákon, vagy szervez konferenciákat, ill. országosan vagy nemzetközi szinten keresi a vállalati kutatási együttműködések és pályázati kutatási együttműködések lehetőségét. A kutatási sejtek szűkített tématerületei: 1. szennyvizek és szennyvíziszapok hasznosítása, alacsony CO2 kibocsátási technológiák, 2. a települési szilárd hulladék (TSZH), mint másodlagos nyersanyagforrás, 3. lignocellulózok hasznosítása, 4. WEEE - elektronikai és elektromos eszközök hulladékából értékes anyagok kinyerése, 5. nagytömegű ipari és bányászati hulladékok és melléktermékek innovatív hasznosítása. Az I. összefonódó kutatási sejtek pillér keretében - nyílt pályázati felhívással - ösztöndíj programokat hirdetnek a partnerek. A tematikus sejtek önállóan keresik a hazai és nemzetközi ipari K+F+I tevékenységet, amelyet a feladat jellegétől függően intézményi együttműködésben, kutatói sejt szinten oldanak meg. A K+F+I potenciál fejlesztésének szemszögéből kiemelt fontosságú az, hogy a résztvevő partnerintézmények megosszák egymással kapcsolatrendszerüket, közösen fejlesszék azt. Ennek érdekében az un. II. Networking Team pillér kerül kialakításra, amelyben a résztvevő intézményekből pályázatírásban, hálózatosodásban és nemzetközi pályázati megvalósításban jártas szakemberek vállalnak szerepet. A Networking Team további célja, hogy egy olyan menedzsment csapat alakuljon ki, amely erőforrásaival rugalmasan reagálva, a sikeres kutatási sejtek pályázatait támogatja intézményeken átívelő módon. A Networking Team feladata a közös együttműködések szakmai szervezeti kereteinek kialakítása, a tapasztalat és legjobb gyakorlat megosztása, ill. kutatási és pályázati tréningek szervezése.

A III. pillér a tematikus International Project Week (IPW) rendezvények szervezése. A sikeres megvalósításhoz szükséges olyan vendégoktatók és kutatók bevonása az EU/EGT tagállamokból és a Kárpát-medencéből, akik egy - egy tématerületen jelentős tapasztalattal rendelkeznek, illetve jelentős együttműködési, hálózati kapcsolatrendszerrel bírnak. Az Ő képességeik és általuk kínált lehetőségek becsatornázására egy mobilitási programot hirdetünk, amelynek a keretében minden évben egy - egy hét erejéig vendégelőadói kurzusokat szervezünk az alapkutatási témákat érintő, kutatási és pályázati készségfejlesztő és szakmai tréningek keretében. A projekt 3 éve alatt minden IPW-t más - más partner intézmény rendez meg, amely a szervező intézmény által vezetett fókuszterület köré szerveződik. A rendezvény egy napja a fókuszterület szakmai nemzetközi konferenciájaként is funkcionál.

 


Az Egyetem neve:
Szegedi Tudományegyetem
Rövidített megnevezése: SZTE
Székhelye: Szeged, Dugonics tér 13.
Postacíme: 6720 Szeged, Dugonics tér 13.
Központi telefonszáma: (62) 544-000

C_evszammal

Az egyetem megnevezése külföldi kapcsolataiban:
latinul:
Universitas Scientiarum Szegediensis
angolul:
University of Szeged
németül:
Universität Szeged
franciául:
Université de Szeged

Az Egyetem fenntartója:

Szegedi Tudományegyetemért Alapítvány