HUSRB/1203/213/151

A projekt címe: „Coordinated Development and Knowledge Exchange on Spatial Planning Methodology” – CODEX


Projekt azonosító: HUSRB/1203/213/151

A projekt időtartama: 2013.05.01 – 2014.04.30

A projektgazda neve: Szegedi Tudományegyetem

Konzorciumi partnerek: Szegedi Tudományegyetem, PE Urban and Spatial Planning Institute of Vojvodina

A projekt teljes költségvetése: 96061,60 EUR

Szakmai vezető: Tapasztó Dénes

Fejlesztési Szakértő: Tóth Róbert

Projektmenedzser: Tapasztó Ildikó Éva


Elérhetőségek: + 36 (70) 605-7348, ildiko.tapaszto@gmail.com

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap valamint az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz és az Európai Szomszédsági és Partnerségi Eszköz pénzügyi alapok pénzügyi hozzájárulásával valósul meg.


A projekt rövid összefoglalója

A HUSRB/1203/213/151 CODEX projekt a Szegedi Tudományegyetem és a vajdasági Javno Preduzece za Prostorno I Unbanisticko Planiranje (PE Urban and Spatial Planning Institute of Vojvodina-Szerbia) együttműködésében valósul meg. A projekt célja, hogy a hamarosan jelentős EU támogatás elé néző Szerbiával együtt a határ mindkét oldalán létrehozza azokat a közös stratégiai tervezési dokumentumokat, melyek segítenek felkészülni az elkövetkező pénzügyi támogatási időszak kihívásaira.

A „Coordinated Development and Knowledge Exchange on Spatial Planning Methodology” projekt megvalósítása során szignifikáns tervezési dokumentumok készülnek el, többek között a magyar szakemberek által kidolgozásra kerül egy ún. „Javaslatcsomag a 2014-2020-as időszak Új Területfejlesztési Stratégiájához” valamint szerb oldalon elkészül egy „Akcióterv”.

Szerbia az utóbbi években nagy lépeseket tett annak érdekében, hogy minél hamarabb beintegrálódhasson Európa vérkeringésébe. Miután 2012 márciusában hivatalosan is az EU tagállam-jelöltek közé került, Szerbia is felismerte, hogy szükséges fejlesztenie a hazai stratégiai tervezést, annak érdekében, hogy képes legyen EU-konform metodologiai dokumentumok elkészítésére. A Dél-alföldi régióban ugyanakkor jelen pillanatban nem áll rendelkezésre területfejlesztési stratégiai dokumentum.

Hangsúlyoznunk kell, hogy 2014-től kezdődően újfajta megközelítést kell alkalmaznunk a programozásban és a területfejlesztésben, mivel sok esetben egyértelmű célokkal és mérhető indikátorokkal rendelkező komplex és integrált programok megvalósítására lesz lehetőség. Habár a Vajdasági Autonóm tartomány Regionális Területfejlesztési terve tartalmaz integrált statégiai területfejlesztési elemeket, mind a magyar, mind a szerbiai dokumentumból hiányoznak a közösen átgondolt, részletes és határmenti programelemek, valamint a programterület marginalizált területeire és településeire fókuszáló elemzések.

A CODEX a fent említett hiányosságok pótlása érdekében felméréseket végez, valamint létrehoz egy közös módszertani tanulmányt („Metodológia a marginalizált területek és települések komplex és integrált regionális fejlesztéséért”), mely javaslatokat fogalmaz meg a komplex és integrált területi tervezési megközelítés alkalmazásához, valamint gyakorlati segítséget kíván nyújtani a területi tervezéshez és a programértékéléshez. Figyelembe véve a határ mindkét oldalán jelenlévő igényt, a fenti dokumentumokon túl a magyar szakemberek által kidolgozásra kerül egy „Javaslatcsomag a 2014-2020-as időszak Új Területfejlesztési Stratégiájához” a Dél-alföldi régió vonatkozásában, valamint szerb oldalon elkészül egy „Megvalósítási program” és egy “Akcióterv”. A közös munka során elkészülő dokumentumok felkerülnek a projekt háromnyelvű honlapjára.


Title of the project: „Coordinated Development and Knowledge Exchange on Spatial Planning Methodology” – CODEX


Projekt id: HUSRB/1203/213/151

Duration of the project: 01/05/2013 – 30/04/2014.

Name of Lead Beneficiary: University of Szeged

Partners in consortia: University of Szeged, PE Urban and Spatial Planning Institute of Vojvodina

Total budget of the project: 96061,60 EUR

Professional manager: Dénes Tapasztó

Development expert: Róbert Tóth

Project manager: Ildikó Éva Tapasztó

Availabilities: + 36 (70) 605-7348, ildiko.tapaszto@gmail.com

The project is financed by the European Union, with the financial contribution of ERDF, IPA and ENPI Funds.


Short desciption of the project

The HUSRB/1203/213/151 CODEX project is going to be implemented in co-operation of Szeged University and Serbian institute ”Javno Preduzece za Prostorno I Unbanisticko Planiranje” (PE Urban and Spatial Planning Institute of Vojvodina). The project, reflecting on the fact that Serbia will receive an extensive amount of EU subsidy, aims to develop capacities on both sides of the border for the preparation of joint regional strategic documents for the upcoming 2014-2020 EU financial period by carrying out a comprehensive training programme. During implementation of „Coordinated Development and Knowledge Exchange on Spatial Planning Methodology” project significant strategic planning documents will be elaborated by the planning experts.

Serbia is taking large steps towards integrating with mainstream Europe. After becoming an official candidate in March, 2012 demand has increased on the Serbian side to complete methodological documents which can promote the development of strategic planning according to EU conform methodology. The same applies to Hungary and especially to the SGP region where no territorial strategic document is available at the moment.

Also it needs to be emphasized that from 2014 a novel approach will be required in programming and spatial planning as complex and integrated programmes will have to be implemented with clear objectives and measurable indicators. Although the Regional Spatial Plan of Autonomous Province of Vojvodina represents integral strategic spatial plan for AP Vojvodina we must highlight that both Hungarian and Serbian documents lack jointly prepared, detailed and cross-border programme elements as well as analysis focusing on marginalised settlements and areas in Programming Area.

CODEX also aims to overcome the above mentioned deficiencies by carrying out surveys, and preparing joint methodology on complex and integrated spatial planning approach providing practical help to territorial planning and program assessing. Considering the emerging demands on both sides, key activities based on the surveys and the methodology include the preparation of an Implementation Programme and Action Plan in Serbia and also a recommendation package for spatial development strategy for the period of 2014-2020 in South Great Plain region. The professional content will be made available through a Hungarian-Serbian-English language homepage.


LOGO_HU_SRBSlogan_HU_SRB_330x330
  EU_HU_SRB
Az Egyetem neve:
Szegedi Tudományegyetem
Rövidített megnevezése: SZTE
Székhelye: Szeged, Dugonics tér 13.
Postacíme: 6720 Szeged, Dugonics tér 13.
Központi telefonszáma: (62) 544-000

C_evszammal

Az egyetem megnevezése külföldi kapcsolataiban:
latinul:
Universitas Scientiarum Szegediensis
angolul:
University of Szeged
németül:
Universität Szeged
franciául:
Université de Szeged

Az Egyetem fenntartója:

Szegedi Tudományegyetemért Alapítvány