HUSRB/1002/213/086

A projekt azonosító: HUSRB/1002/213/086


Akronym: LearningRegion


A projekt címe: Cross-border learning region: examination of universities' possible role in the economic development of the Hungarian-Serbian cross-border region


A projekt címe angolul: Cross-border learning region: examination of universities' possible role in the economic development of the Hungarian-Serbian cross-border region


A projekt időtartama: 2011. november 15.- 2012. november 15.


A projekt főösszege: 116.416 euro

Támogatási összeg: (SZTE-re jutó): 67.136 euro

Önerő: (SZTE, ha van): 0


A projekt menedzser: Karácson Zsolt


Elérhetőségek:

telefon:

e-mail cím: karacson@gmail.com


Konzorcium tagjai:

Vezető partner: SZTE

Projekt partnerek: Univerzitet Educons u Sremskoj Kamenici


A projekt célja:

A projekt elsődleges célja annak a feltárása, hogy hogyan tölthetnék be az egyetemek azon gazdaságfejlesztési motor szerepét a határmenti térségben, amelyet a fejlett országokban sikeresen valósítanak meg, mely funkciójukkal egy tanuló régió zászlóshajójaként működnek.


Rövid összefoglaló:

A projekt hosszú távú közvetett célja az, hogy a szerb-magyar határmenti térség olyan fenntartható növekedési pályára álljon, amelyben hatékonyan megvalósul az egyetemek (és kutatóintézetek) hatékony kapcsolatrendszere a gazdasági szférával. Ennek keretén belül a határ menti térség egyetemei mind az ott képződő kutatási eredmények helyi gazdaságba történő átültetésének előmozdítása, mind pedig a határ menti térség endogén erőforrásokra alapozott gazdaságfejlesztési stratégiáinak meghatározásával hozzájárul a helyi gazdaság fejlődéséhez.


LOGO_HU_SRB

Slogan_HU_SRB_330x330

EU_HU_SRB

Az Egyetem neve:
Szegedi Tudományegyetem
Rövidített megnevezése: SZTE
Székhelye: Szeged, Dugonics tér 13.
Postacíme: 6720 Szeged, Dugonics tér 13.
Központi telefonszáma: (62) 544-000

C_evszammal

Az egyetem megnevezése külföldi kapcsolataiban:
latinul:
Universitas Scientiarum Szegediensis
angolul:
University of Szeged
németül:
Universität Szeged
franciául:
Université de Szeged

Az Egyetem fenntartója:

Szegedi Tudományegyetemért Alapítvány