HUSRB/0901/213/050

A projekt azonosító: HUSRB/0901/213/050

 

Akronym: InCoDeSME

A projekt címe magyarul: A KKV-k innovációs és együttműködési képességének, valamint fejlesztési lehetőségeinek vizsgálata a magyar-szerb határmenti térségben

A projekt címe angolul: Examination of innovation and cooperation abilities and development possibilities of small and medium sized enterprises in the Hungarian-Serbian cross-border region

A projekt időtartama: 2010. június 15. – 2011. június 14.

A projekt főösszege: 109.863,40 EUR (ebből SZTE: 62.918,40 EUR)

Támogatási összeg: 93.383,89 EUR (ebből SZTE: 53.480,64 EUR)

Önerő: SZTE-nek 0, mivel hazai társfinanszírozás van, összege: 9.437,76 EUR. (Projekt partner önereje: 7.041,75 EUR)

A projekt menedzser: Dr. Pelle Anita

Elérhetőségek

telefon: +36 (20) 561-8929

e-mail cím: pelle@eco.u-szeged.hu

Konzorcium tagjai: -

Vezető partner: SZTE

Projekt partnerek: FIMEK (Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment, Faculty of Economics and Engineering Management)


A projekt célja: A KKV-k és egyetemek határon átnyúló kooperációs és innovációs képességeinek fejlesztése, ezáltal versenyképességük javítása.


A projekt célja (angolul): To strengthen the cross-border cooperation and innovation activities of SMEs and universities, thus enhancing their competitiveness.


Rövid összefoglaló: Átfogó kutatás valósul meg, amelynek során a régió KKV-inak innovációs és kooperációs képességeit vizsgáljuk, és fejlesztési javaslatokat fogalmazunk meg, ezzel elősegítve hosszú távon a határmenti régió versenyképességét.


Rövid összefoglaló (angolul): An in-depth research is carried out, innovation and cooperation capacities of the SMEs of the region are assessed and recommendations are formulated towards local development policy makers, thus contributing to the improvement of the competitiveness of the cross-border region in the long run.LOGO_HU_SRB
Slogan_HU_SRB_330x330
EU_HU_SRB

 

Az Egyetem neve:
Szegedi Tudományegyetem
Rövidített megnevezése: SZTE
Székhelye: Szeged, Dugonics tér 13.
Postacíme: 6720 Szeged, Dugonics tér 13.
Központi telefonszáma: (62) 544-000

C_evszammal

Az egyetem megnevezése külföldi kapcsolataiban:
latinul:
Universitas Scientiarum Szegediensis
angolul:
University of Szeged
németül:
Universität Szeged
franciául:
Université de Szeged

Az Egyetem fenntartója:

Szegedi Tudományegyetemért Alapítvány