TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0014

A projekt azonosító: TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0014


A projekt címe: „Élelmiszerbiztonság és gasztronómia vonatkozású egyetemi együttműködés, DE-SZTE-EKF-NYME"szechenyi2020-esza

A projekt időtartalma: 2013.04.15 - 2015.04.14.

A projekt konzorciumi formában valósul meg, a konzorcium vezető: Debreceni Egyetem

Kedvezményezett1: Szegedi Tudományegyetem
Kedvezményezett2
: Eszterházy Károly Főiskola
Kedvezményezett3
: Nyugat-magyarországi Egyetem

A projekt teljes költségvetése: 1.599.946.558,- Ft
Támogatási összeg (SZTE): 453.300.000,- Ft

Támogatás intenzitás: 100 %

Irányító hatóság:

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

1077, Budapest, Wesselényi u. 20-22.

 

Közreműködő szervezet:

ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.

1134 Budapest, Váci út 45. „C” épület

Szakmai koordinátor: Prof. Dr. Véha Antal, Dr. Gyimes Ernő
Projekt koordinátor: Gila Gyöngyi
Elérhetőségek: +36 (62) 54-4942, gila.gyongyi@gmf.u-szeged.hu


Projekt leírása és célja


A Szegedi Tudományegyetem kapcsolódása a TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0014 sz. projekthez


A Szegedi Tudományegyetem együttműködik a Debreceni Tudományegyetemmel, az Eszterházy Károly Főiskolával és a Nyugat-magyarországi Egyetemmel egy ágazati relevanciájú projekt megvalósításában, melynek célja együttműködés keretében megvalósuló felsőoktatási képzési, képzésszolgáltatási és szakmai szolgáltatások fejlesztése, amelynek eredményei más területeken is hasznosulnak, mint például a szakképzés és felnőttképzés, a vállalkozásfejlesztés, az iparági K+F+I.


A Szegedi Tudományegyetem a projekt keretében az alábbi tevékenységeket végzi:

Szervezeti átalakítást és szervezetfejlesztés keretében :


 • a képzési és kutatási feltételek intézményi oldalának fejlesztése
 • párhuzamos oktatási, kutatási, szolgáltatási tevékenységek, kapacitások optimalizálása, erőforrások kihasználtságának javítása
 • munkaerő-piaci szereplők részvétele a képzési stratégiák kialakításában
 • munkaerő-piaci kereslet ágazati együttműködés keretében történő becsatornázása lehetőségei a képzések szervezésébe,


Képzési programok fejlesztése, átvétele, átszervezése keretében :

 • a munkaerő-piaci igényekre koncentráló képzésfejlesztés
 • a szervezeti kultúra fejlesztéséhez kapcsolódó oktatók-kutatók képzési portfoliójának kidolgozása és az ehhez kapcsolódó képzők képzése programok kialakítása és lebonyolítása,
 • e-learning vagy blended típusú képzések, tárgyak kidolgozása, adaptálása és lebonyolítása, és az ehhez kapcsolódó tananyagfejlesztés


Hálózatfejlesztés felsőoktatási intézmények között keretében :

 • régión belüli és azon túli (hazai és külföldi) partnerekkel történő együttműködés fejlesztése,
 • regionális, szomszédos régiók közötti és határon átnyúló együttműködések kialakítása


Térségi-területi együttműködésen alapuló nemzetközi kapcsolatok fejlesztése keretében :

 • nemzetközi szolgáltatásfejlesztés megalapozása· kereslet bemutatása (hallgatói, munkaerő-piaci oldal egyaránt)
 • képzési kapacitások bemutatása (oktatók, infrastruktúra, gyakorlati feltételek)
 • meglévő képzési tartalom versenyképességének bemutatása
 • külföldi hallgatók képzéséhez kapcsolódó oktatók szaknyelvi továbbképzése
 • külföldi hallgatók idevonzására és képzésére alkalmas képzésekhez kapcsolódó tananyagfejlesztés
 • nemzetközi hallgatói, képzési- és kutatási hálózatokba való bekapcsolódás
 • nemzetközi marketing és PR tevékenységek

 

Regionális-térségi együttműködésen alapuló karrierszolgáltatás fejlesztése keretében:

 • felsőoktatás, munkaadók és hallgatók közötti együttműködés fejlesztése újszerű tanulmányi programok bevezetésén keresztül
 • hallgatói életutat támogató szolgáltatások fejlesztése
 • pályakövetési rendszerek fejlesztése, a képzésekhez való munkaerő-piaci visszacsatolás megteremtése
 • összehangolt felsőoktatási munkaerő-piaci modell bevezetése
 • munkaerő-piaci visszajelzések, az intézményi évenkénti rendszeres diplomás pályakövetési kutatások eredményei alapján az intézmény képzési és szolgáltatási portfóliójának fejlesztése.
 • nyomon követését szolgáló adatszolgáltatás fejlesztése


IFT végrehajtásához kapcsolódó értékelési rendszer kidolgozása, bevezetése

 • munkaerő-piaci visszajelzések, az intézményi évenkénti rendszeres diplomás pályakövetési kutatások eredményei alapján az intézmény képzési es szolgáltatási portfoliójának fejlesztése: munkaerőpiaci pályakövetési rendszer kialakítása
 • Intézményi nyilvántartások ágazati adatszolgáltatásával és adatminőségével kapcsolatos hatékony adatszolgáltatás fejlesztése, különös tekintettel a Felsőoktatási Információs Rendszer es alrendszereibe történő adatszolgáltatásra: intézményi adatszolgáltatási rendszer kialakítása.
 • Az Intézményi Fejlesztési Tervekben meghatározott adatok és célértékelések nyomonkövetését szolgáló adatszolgáltatás fejlesztése: Intézményi Fejlesztési Tervet támogató adatszolgáltató rendszer létrehozása.

 

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.


Az Egyetem neve:
Szegedi Tudományegyetem
Rövidített megnevezése: SZTE
Székhelye: Szeged, Dugonics tér 13.
Postacíme: 6720 Szeged, Dugonics tér 13.
Központi telefonszáma: (62) 544-000

C_evszammal

Az egyetem megnevezése külföldi kapcsolataiban:
latinul:
Universitas Scientiarum Szegediensis
angolul:
University of Szeged
németül:
Universität Szeged
franciául:
Université de Szeged

Az Egyetem fenntartója:

Szegedi Tudományegyetemért Alapítvány