EFOP-3.2.5-17-2017-00014

esza_felsoA projekt címe: MosT MIénk A PÁLYA!

 

A projekt azonosító száma: EFOP-3.2.5-17-2017-00014

 

A kedvezményezett neve: Szegedi Tudományegyetem

A szakmai programot megvalósító szervezeti egység:

Szegedi Tudományegyetem Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola


A szerződött támogatás összege: 50 000 000 Ft

A támogatás mértéke (%-ban):
100%

A projekt megvalósítás időszaka:
2018.01.01. - 2022.03.31.

Projektmenedzser:
Alattyányi István

Pénzügyi vezető:
Szekeresné Zalka Edina

Szakmai vezető:
Dr. Dobi János

 


A projekt tartalmának bemutatása:

A MosT MIénk A PÁLYA! program komplex, MTMI-fókuszú pályaorientációs és szemléletformáló programsorozat megvalósítását tűzi ki célul a Dél-alföldi Régió meghatározó természettudományos tehetséggondozó műhelyében, a Szegedi Tudományegyetem Gyakorló Gimnázium és Általános Iskolában.

 

A projekt megvalósítása során olyan, tanórához köthető és tanórán kívüli, MTMI pályaválasztásra ösztönző programelemek szakmai kidolgozását, megszervezését és megvalósítását tervezzük, melyek:

 • alkalmasak a matematikai, természettudományos, informatikai és műszaki kompetenciák átfogó, tudatos és tervszerű fejlesztésére,
 • az élményközpontú és felfedezés-alapú pedagógiákra építve képesek előmozdítani az MTMI pályák választásának népszerűsítését,
 • ezáltal - a programokban résztvevő diákok életpálya-építéséhez kapcsolódóan – eredményesen alkalmazhatók a diákok sikeres munkaerő-piaci részvételének megalapozásához.

 

Az megvalósító szervezeti egység a régi hagyományok szellemében, a korábbi tradíciókra és sikerekre építve, de megújult névvel is elkötelezett módon folytatja azt a kimagasló tehetséggondozó és tudománynépszerűsítő munkát, melynek fókuszában az MTMI műveltségterület folyamatos megújítása és gazdagítása áll.

 

A Szegedi Tudományegyetem Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola

 • a régióban elsőként alakított ki természettudományos diáklaboratóriumot (SZERETED = SZEgedi REgionális TErmészettudományos Diáklaboratórium), mely 4 éve kínál lehetőséget a korszerű és magas szintű természettudományos szemléltetésre, a hálózati tanulás elterjesztésére, a természettudományok népszerűsítésére (eddig többszáz szegedi és a régió más területeiről érkező diák és pedagógus legnagyobb örömére);
 • az MTMI tanári szakokon tanuló hallgatók gyakorló helye – a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Karának „bázisintézménye” – ez a tény nagyszerű lehetőségeket kínál a már képzésben lévő hallgatók „megfertőzésére”, a projekttevékenységekbe történő bevonására;
 • hosszú ideje kitűnő eredményekkel büszkélkedhet az MTMI fókuszú tehetséggondozásban is: diákjaink rendszeresen sikeresen szerepelnek az OKTV és más hasonló versenyeken, az intézmény „Akkreditált kiváló tehetségpont”, az Új Nemzedék Központ „Minősített tehetséggondozó műhelye”;
 • a projekt sikeres megvalósításához kapcsolódó kapcsolatrendszere, regionális beágyazottsága kivételesnek mondható: az SZTE TTIK mellett szoros szakmai kapcsolatokat ápolunk a Szegedi Biológiai Kutatóközponttal (SZBK), de már a jövő sikerágazatainak kimagasló regionális képviselőivel (ELI, EPAM, National Instruments) is kialakítottuk a kapcsolatainkat.

 

A MosT MIénk A PÁLYA! program megvalósítása során:

 • minimálisan 2.500 órányi MTMI fókuszú tehetséggondozó, tudománynépszerűsítő, tanórához köthető és tanórán kívüli pályaorientációs tevékenység valósul meg;
 • az MTMI fókuszú projekttevékenységek minimálisan 4.000 fős célcsoportot érnek el, melyben az intézményben tanuló diákok magas részvételi aránya mellett nagy számban szerepelnek Szeged város és a régió más intézményeinek tanulói, tanárai, szülők és más érdeklődők is (a megvalósítók között a fenti kapcsolatrendszerből érkező szakembereket, MTMI területekről érkező tanárokat, egyetemi oktatókat és hallgatókat találunk);
 • a pályázati felhívásban szereplő kötelező és választható 4 modul tartalmához igazodóan 15 részterületre vonatkozóan 33 fajta tevékenység (szakkör, tábor, verseny, workshop, tematikus játszóház, felkészítés, készségfejlesztő tevékenység, szakmai nap, műhelykonferencia, eszközfejlesztés) valósul meg;
 • kizárólag MTMI fókuszú pályaorientációs projektelemek valósulnak meg, így az ilyen programokban résztvevők aránya 100% lesz, s bőven meghaladja az intézményben tanulók létszámának 10%-át.

 

A fent bemutatott szakmai elképzelések, fejlesztési előzmények, kapcsolatrendszer és kapacitások megítélésünk szerint hozzájárulhatnak a projekt sikeres megvalósításához.

 

A MosT MIénk A PÁLYA! program több ponton is illeszkedik a pályázati konstrukcióban megfogalmazott stratégiai célkitűzésekhez, így meggyőződésünk szerint az intézmény jelen projekt sikeres megvalósítása révén kimagasló módon lesz képes az abban megfogalmazott célkitűzések megvalósításából részt vállalni:

 • a jövő munkavállalóit felkészíti a 21. századi folyamatos technológiai fejlődéssel és az információs és kommunikációs technológiák óriási térhódításával járó változásokra;
 • fejleszti az egyéni készségek, kompetenciák és ambíciók elemzésén alapuló, tudatos életpálya-tervezés fontosságát a programban résztvevő diákok esetében;
 • s végül, de nem utolsósorban a projekt tevékenységei jelentős mértékben hozzájárulhatnak azon kiemelt cél megvalósításához, mely a műszaki és természettudományos szakokra járók arányának növelését tűzi ki célul a felsőoktatási intézményekbe bekerülő és ott végző hallgatók között.
  Az Egyetem neve:
  Szegedi Tudományegyetem
  Rövidített megnevezése: SZTE
  Székhelye: Szeged, Dugonics tér 13.
  Postacíme: 6720 Szeged, Dugonics tér 13.
  Központi telefonszáma: (62) 544-000

  C_evszammal

  Az egyetem megnevezése külföldi kapcsolataiban:
  latinul:
  Universitas Scientiarum Szegediensis
  angolul:
  University of Szeged
  németül:
  Universität Szeged
  franciául:
  Université de Szeged

  Az Egyetem fenntartója:

  Szegedi Tudományegyetemért Alapítvány