Szegedi Tudományegyetem Ahol tudás és szándék találkozik

Fejlesztési Projektek  --  Széchenyi 2020  --  GINOP-2.3.2-15-2016-00033
GINOP-2.3.2-15-2016-00033


szechenyi2020-erfaA pályázati projekt címe: Tranziens Asztrofizikai Objektumok

 

A (fő)kedvezményezett neve: Magyar Tudományos Akadémia Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont

Konzorciumi partnerek: Szegedi Tudományegyetem

Szakmai vezető: Dr. Vinkó József

Projektmenedzser: Papp Csaba

Támogatás összege (Ft): 687 369 737 Ft

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2020.12.21.

A támogatás intenzitása (%): 100%

 

Konzorciumi partnerek és a támogatási összeg

Konzorciumi partner

Megítélt támogatás (Ft)

Önerő (Ft)

Összesen (Ft)

Magyar Tudományos Akadémia Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont

398 067 635 Ft

0 Ft

398 067 635 Ft

Szegedi Tudományegyetem

289 302 102 Ft

0 Ft

289 302 102 Ft

Összesen

687 369 737Ft

0 Ft

687 369 737 Ft

 

Projekt összefoglaló

Jelen projekt az Észak-Magyarországi és a Dél-Alföldi Konvergencia régióban hoz létre világszínvonalú kutatási infrastruktúrát és ahhoz kapcsolódó K+F kutatási műhelyt, amelyet az MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont és a Szegedi Tudományegyetem két egysége (Bajai Obszervatórium és TTIK Fizikai Intézet) által alkotott konzorcium fog működtetni. A kutatási infrastruktúra két identikus, önállóan, szerves egységként működő robottávcsőből és a hozzá kapcsolódó számítógép-vezérlésű képalkotó mérőrendszerből áll. A vezérlés, adatgyűjtés, adattovábbítás automatikusan, általunk fejlesztett programok segítségével történik, amihez a legmodernebb infokommunikációs technikákat kívánjuk felhasználni. A mért adatok számítógépes modellszámításokkal történő összevetéséből a vizsgált tranziens folyamatok (szupernóvák, gammakitörések, árapály-katasztrófák stb.) fizikai tulajdonságaira következtetünk, új, jelenleg ismeretlen jelenségeket tárunk fel. Felfedező alapkutatásaink eredményéből nagy presztízsű nemzetközi szakfolyóiratokban megjelenő publikációkat készítünk, konferenciákon veszünk részt, valamint doktori fokozatok megszerzését segítjük elő a projekthez kapcsolódó témákban.

Projektmenedzsment elérhetőségei:

cím: 6720 Szeged, Dugonics tér 13., 103. szoba

tel.: +36-62-546-619

 

Projektmenedzser: Papp Csaba

e-mail: papp.csaba@med.u-szeged.hu

tel.: +36-62-546-619

 

Pénzügyi vezető: Németh Olga

e-mail: nemeth.olga@gmf.u-szeged.hu

tel.: +36-62-544-511