Szegedi Tudományegyetem Ahol tudás és szándék találkozik

Fejlesztési Projektek  --  Széchenyi 2020  --  EFOP-4.2.2-16-2017-00001
EFOP-4.2.2-16-2017-00001

Projekt azonosítószáma: EFOP-4.2.2-16-2017-00001

Projekt címe: SKILL LABOROK FEJLESZTÉSE


ERFAMegítélt támogatás: 800.000.000 Ft

Támogatási intenzitás: 100%

Megvalósítási időszak: 2017.09.01. – 2020.10.31.

 

A projekt konzorciumban valósul meg. Konzorciumvezető: ÁEEK

 

A projekt általános célja, hogy javuljon az egészségügyi képzés minősége az egyetemi, valamint az Oktatókórházi Skill laborok fejlesztése révén. Specifikus cél, hogy lehetővé váljon az orvosképzésben és – továbbképzésben részesülők, valamint a szakképzésben, továbbképzésben résztvevő egészségügyi szakdolgozók számára az invazív és non-invazív beavatkozások, valamint az ápolás-gondozási tevékenységek gyakorlása demonstrációs egységek kialakítása és felszerelése révén. A hagyományos képzési irányok kiterjesztése révén megnöveljük az egészségügyi felsőoktatás, szakképzés hatékonyságát. A készségek fejlesztésére irányuló képzés célja a graduális és posztgraduális orvosképzés, a szakképzés és továbbképzés intézményi szintű gyakorlati bázisának megerősítése. A projekt célja egy nemzetközileg is kiemelkedő színvonalú, modern, szimulációs gyakorlati-képzési oktatási struktúra kialakítása, képzőhelyek eszközfejlesztésén keresztül az orvostudományi graduális és posztgraduális oktatás, szakképzés minőségének, valamint az oktatási folyamat ellenőrizhetőségének fokozása. Cél az együttműködés, biztonság, hatékonyság, ellenőrizhetőség fokozása ezen a területen.


A projekt végső célja a szimulációs – „Skills” képzés gyakorlatának általánossá tétele a hazai egyetemi orvosképzés valamint az egészségügyi szakképzés teljes spektrumában.

A projektben megvalósul az egységes „Skills” oktatási – képzési program kidolgozása, az ellenőrzés és minőségbiztosítás módszereinek megteremtése, valamint egy integrált, oktatási-szervezeti kooperáció létrehozása a partner-intézmények és a projekt „kórházi” ága között.

Kidolgozásra kerül a „Skills” programhoz csatlakozó módszertani útmutató, amely segítséget nyújt a „Skills” képzésben résztvevő oktatók számára, egységes módszertan és protokollokat alkalmazva.


Megtörténik a klinikai-technikai jártasságot elősegítő („Skill”) tárgyi környezet és eszközparkok kialakítása, valamint az általános orvosi és szakorvosi gyakorlat alapvető műfogásainak hatékony elsajátításán keresztül a gyakorlati oktatás minőségének emelése. A projekt célja a gyakorlati orvosképzés fejlesztése, a szervezett, gyakorlat-orientált alapképzés, szakképzés és továbbképzés hármas egységének megvalósítása.


Közvetlen célcsoport: A Skill labor szolgáltatásokat igénybe vevő tanulók, hallgatók, szakdolgozók és rezidensek.


Az oktatókórházak (Skill-laborok) esetében graduális orvosképzésben résztvevők, a szakképzésben résztvevők, a továbbképzésben résztvevő orvosok és szakdolgozói.


Az Egyetemi Skill központok fejlesztése esetében a célcsoport egyértelműen a konvergencia régiók általános orvosképzést és szakorvosképzést végző egyetemi orvoskarok hallgatói, szakorvos jelöltjei, rezidensei és szakorvosai.


Közvetett célcsoport: Skill labor szolgáltatásokat igénybe vevő tanulók, hallgatók, szakdolgozók és rezidensek mentorai, oktatói.

 

A projekt eredményeként megteremtésre kerül az országos hálózati SKILL képzés.