Szegedi Tudományegyetem Ahol tudás és szándék találkozik

Fejlesztési Projektek  --  Széchenyi 2020  --  EFOP-3.6.2-16-2017-00010
EFOP-3.6.2-16-2017-00010esza_felso 

A pályázati projekt címe: Fenntartható nyersanyag-gazdálkodás tematikus hálózat fejlesztése – RING 2017

A (fő)kedvezményezett neve: Miskolci Egyetem (ME)

 

Konzorciumi partnerek:

 

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM

SOPRONI EGYETEM

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM

 

Szakmai vezető: Dr Faitli József (ME)

Pénzügyi vezető: Varga Beatrix (ME)

Projektmenedzser: Földessy Aranka (ME)

 

Támogatás összege (Ft): 1.382.547.590 Ft

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2020. június 30.

A támogatás intenzitása (%): 100

 

Konzorciumi partnerek és a támogatási összeg:

 

Miskolci Egyetem

402 363 194 Ft

Pécsi Tudományegyetem

327 747 249 Ft

Soproni Egyetem

327 417 122 Ft

Szegedi Tudományegyetem

325 020 025 Ft

Összesen

1 382 547 590 Ft

 

Projekt összefoglaló

 

A Miskolc – Szeged – Pécs – Sopron gyűrűben lévő intézmények egymással együttműködve („szövetségben”) tematikus kutatói hálózatot hozzanak létre a fenntartható nyersanyag-gazdálkodás területén. A kutatási együttműködés fókuszáltan a nyersanyag-gazdálkodás speciális területein, elsősorban másodnyersanyagok (hulladékok és maradékanyagok) hasznosítása mentén, környezetipari és energetikai alkalmazások fejlesztésére szerveződik. A projekt stratégiai és konkrét operatív céljait, - hálózati együttműködésben - az alábbi három fő tevékenység (pillér) keretein belül kívánják a partnerek megvalósítani: I. a fókuszterületeken definiált intézmények közötti összefonódó kutatási sejtek létrehozása, II. Networking Team kialakítása, III. tematikus International Project Week (IPW) rendezvények szervezése.

Habár a partner intézmények külön - külön is rendelkeznek a pályázat fókuszterületeit érintő részkompetenciákkal, infrastruktúrával és erőforrásokkal, azonban a piac az intézményeket olyan versenyre kényszeríti, amely az erőforrás megosztást nehezíti, vagy gátolja. Ezzel szemben, ha az intézményeket együttesen érdekelté tesszük az együttműködésre - tudományos és gazdasági szempontból egyaránt – az a partnerek és az egész ország számára gyümölcsöző, mert a megosztott kompetenciákkal, erőforrásokkal és infrastruktúrával eredményesebb K+F+I tevékenység folytatható. A szűkített fókuszú tematikus kutatási csoportok (sejtek) élén az adott területen legjelentősebb eredményeket elért intézmény delegálja a kutatócsoport vezetőjét, míg a kutatócsoport munkájába minden résztvevő intézmény delegál kutatót, fiatal kutatót és hallgatókat, valamint hozzá rendel kutatási infrastruktúrát. Ezáltal egy intézmények közötti tematikus hálózatba szerveződött tudásmegosztás jön létre, a kutatócsoport az eredményeit közösen publikálja, vesz részt konferenciákon, vagy szervez konferenciákat, ill. országosan vagy nemzetközi szinten keresi a vállalati kutatási együttműködések és pályázati kutatási együttműködések lehetőségét. A kutatási sejtek szűkített tématerületei: 1. szennyvizek és szennyvíziszapok hasznosítása, alacsony CO2 kibocsátási technológiák, 2. a települési szilárd hulladék (TSZH), mint másodlagos nyersanyagforrás, 3. lignocellulózok hasznosítása, 4. WEEE - elektronikai és elektromos eszközök hulladékából értékes anyagok kinyerése, 5. nagytömegű ipari és bányászati hulladékok és melléktermékek innovatív hasznosítása. Az I. összefonódó kutatási sejtek pillér keretében - nyílt pályázati felhívással - ösztöndíj programokat hirdetnek a partnerek. A tematikus sejtek önállóan keresik a hazai és nemzetközi ipari K+F+I tevékenységet, amelyet a feladat jellegétől függően intézményi együttműködésben, kutatói sejt szinten oldanak meg. A K+F+I potenciál fejlesztésének szemszögéből kiemelt fontosságú az, hogy a résztvevő partnerintézmények megosszák egymással kapcsolatrendszerüket, közösen fejlesszék azt. Ennek érdekében az un. II. Networking Team pillér kerül kialakításra, amelyben a résztvevő intézményekből pályázatírásban, hálózatosodásban és nemzetközi pályázati megvalósításban jártas szakemberek vállalnak szerepet. A Networking Team további célja, hogy egy olyan menedzsment csapat alakuljon ki, amely erőforrásaival rugalmasan reagálva, a sikeres kutatási sejtek pályázatait támogatja intézményeken átívelő módon. A Networking Team feladata a közös együttműködések szakmai szervezeti kereteinek kialakítása, a tapasztalat és legjobb gyakorlat megosztása, ill. kutatási és pályázati tréningek szervezése.

A III. pillér a tematikus International Project Week (IPW) rendezvények szervezése. A sikeres megvalósításhoz szükséges olyan vendégoktatók és kutatók bevonása az EU/EGT tagállamokból és a Kárpát-medencéből, akik egy - egy tématerületen jelentős tapasztalattal rendelkeznek, illetve jelentős együttműködési, hálózati kapcsolatrendszerrel bírnak. Az Ő képességeik és általuk kínált lehetőségek becsatornázására egy mobilitási programot hirdetünk, amelynek a keretében minden évben egy - egy hét erejéig vendégelőadói kurzusokat szervezünk az alapkutatási témákat érintő, kutatási és pályázati készségfejlesztő és szakmai tréningek keretében. A projekt 3 éve alatt minden IPW-t más - más partner intézmény rendez meg, amely a szervező intézmény által vezetett fókuszterület köré szerveződik. A rendezvény egy napja a fókuszterület szakmai nemzetközi konferenciájaként is funkcionál.

 

SZTE Projektmenedzsment elérhetőségei:

cím: 6720 Szeged, Dugonics tér 13.

 

Szakmai koordinátor: Dr Rákhely Gábor

Telefon: +36-62/54-6940

email: rakhely@brc.hu

 

Projekt koordinátor/Kötelezettségvállaló: Zsigmond Anikó

Telefon: +36-62/34-3150

E-mail: zsigmond.aniko@gmf.u-szeged.hu

 

Pénzügyi koordinátor/Pénzügyi ellenjegyző: Harmati-Major Ágnes

tel.: +36-62/34-3150

e-mail: harmati-major.agnes@gmf.u-szeged.hu


Tovább a projekt honlapjára