Szegedi Tudományegyetem Ahol tudás és szándék találkozik

Fejlesztési Projektek  --  Széchenyi 2020  --  EFOP-3.4.4-16-2017-00010
EFOP-3.4.4-16-2017-00010

 

Pályázat címe: „Agrártudományi pályaorientáció, az ágazat versenyképességének javítása, a szakember-utánpótlás erősítése érdekében, a képzési környezet innovatív fejlesztésével.”

Pályázati azonosító: EFOP-3.4.4-16-2017-00010

Fő kedvezményezett: SZENT ISTVÁN EGYETEM

Konzorciumi partnerek: Emberi Erőforrások Fejlesztése Alapítvány

Kaposvári Egyetem

Szegedi Tudományegyetem

Megvalósítási időszak: 2017.06.01.-2021.03.31.

A támogatás összege: 789 999 727 Ft

Támogatási intenzitás: 100%

 

A projekt bemutatása

A mezőgazdasági termelékenység és fenntarthatóság szempontjait globálisan elemezve valószínűsíthető, hogy a következő két évtizedben világszerte jelentősen növekedni fog az élelmiszerkereslet. A cél tehát olyan forrás-hatékony, termelékeny és alacsony kibocsátású mezőgazdasági ágazat létrejöttének előmozdítása, amely tiszteletben tartja azokat a természeti erőforrásokat (pl. talaj és víz), amelyektől a gazdálkodás nagymértékben függ. Mivel Magyarországon a mezőgazdaságban foglalkoztatottak korösszetétele és képzettségi szintje is elmarad a többi ágazatban elvárt szinttől, ezért az agrárvállalkozások versenyképességének biztosítása érdekében elengedhetetlen a magas szintű, korszerű tudással rendelkező szakemberek foglalkoztatása és képzése. Újra népszerűvé kell tenni a fiatalok körében az agrár-felsőoktatást, mivel a jelentkezők száma kb. fele a szükségesnek és a felvettek között nagy a lemorzsolódás aránya (a 2014-es jelentkezők kevesebb, mint 7%-a jelentkezett az agrár-felsőoktatásba, számuk nem éri el az 5000 főt). El kell érni, hogy 4 éven belül 10% fölé növekedjen a jelentkezők aránya, melynek eredményeként várhatóan növekednek majd a felvett hallgatók minőségi mutatói és alacsonyabb lehet a lemorzsolódás is (Fokozatváltás a felsőoktatásban, 2014).

 

A fenti célok megvalósítása érdekében jelen projekt keretei között a Szent István Egyetem (konzorciumvezető), a Szegedi Tudományegyetem, a Kaposvári Egyetem, valamint az Emberi Erőforrások Fejlesztéséért Alapítvány alkotta konzorcium felsőoktatási intézményeire épülő agrár pályaorientációs rendszert kíván kidolgozni az általános és a középiskolai diákok (10-14 és a 15-19 éves korosztály) számára. A program megvalósítása tehetséggondozási célokat szolgál, elősegíti a felsőoktatási intézmények utánpótlás nevelését az agrároktatásban. Ezen célokat az alábbi tevékenységcsoportok megvalósításával kívánjuk elérni:

  1. Felmérjük a 10-14 és a 15-19 éves korosztály MTMI-hez és különösen az agrár területhez kapcsolódó attitűdjét.
  2. Az eredmények alapján országos szinten több éves, roadshow típusú pályaorientációs tevékenységet kívánunk végezni, ezzel is elősegítve a felsőoktatás MTMI szakjainak és különösen az agrár felsőoktatás hallgatói utánpótlásának biztosítását, valamint lemorzsolódásának csökkentését.
  3. A készségfejlesztő és kommunikációs programokban résztvevő oktatók, kutatók, munkatársak (képzők képzése), és a vállalat és a civil szféra képviselőinek képzése, valamint a közoktatásban tevékenykedő pedagógusok továbbképzése a hatékony hallgatószám növelés és a pályaorientáció érdekében.
  4. Az MTMI és agrár szakok népszerűsítése és a hatékony pályaorientáció érdekében több civil szervezet bevonása a cél, hogy a fiatalokat, a potenciális célcsoportot a reális, 21. századi munkaerőpiaci elvárásokra felkészíthessük.
  5. „Nulladik évfolyamok fejlesztése és működtetése: fejlesztő jellegű képzések, gyakorlati képzést összekapcsoló 60-180 órás tanfolyamok működtetése a felsőfokú oktatásba felvételt nem nyert, felsőoktatási tanulmányokat meg nem kezdő, de már sikeresen érettségizett, illetve a középfokú oktatás 11-12. évfolyamában résztvevő tanulók számára.
  6. E-learning tartalmak fejlesztése.
  7. A célcsoport programokon való részvételét elősegítő ösztönző rendszer kialakítása és működtetése: a legtehetségesebb „hallgató-jelöltek” ösztöndíjjal történő támogatása.

 

A tervezett program megvalósításának közvetlen eredményeként szándékaink szerint számottevően növelni tudjuk az agrárképzésre jelentkező diákok számát a következő években a projektben résztvevő három egyetemen. A projekt közvetett, hosszú távú hatásai elvezethetnek a természettudományos gondolkodásmód és környezettudatos szemlélet népszerűbbé válásához. Mindez szélesebb körben, a projekt időtartamán túlmutatóan is kedvezően befolyásolhatja a természettudományos, agrár- és műszaki felsőoktatásba jelentkezők számát, valamint tudásszintjét és helytállását egyetemi tanulmányaik során.