Szegedi Tudományegyetem Ahol tudás és szándék találkozik

Fejlesztési Projektek  --  Széchenyi 2020  --  EFOP-3.1.2-16-2016-00001
EFOP-3.1.2-16-2016-00001

A projekt címe: A pedagógusok módszertani felkészítése a végzettség nélküli iskolaelhagyás megelőzése érdekében


ESZATanulni élmény!A kiemelt projekt megvalósítói:
Főkedvezményezett: Eszterházy Károly Egyetem


Konzorciumi partnerek: Eötvös Loránd Tudományegyetem, Szegedi Tudományegyetem, Debreceni Egyetem, Nyíregyházi Egyetem, Miskolci Egyetem, Pécsi Tudományegyetem, Oktatási Hivatal


A kiemelt projekt megvalósítási ideje: 2017. január 1. – 2021. szeptember 30.


A megvalósítás költsége: 9 860 000 000 Ft


A Szegedi Tudományegyetem keretösszege: 617 141 850 Ft


Támogatás mértéke: 100%


Magyarország az Európa 2020 Stratégia keretében vállalta, hogy 2020-ig 10%-ra csökkenti a végzettség nélküli iskolaelhagyók arányát. Jelen kiemelt projekt megvalósításával elsősorban közvetlenül a köznevelési intézmények szintjén van lehetőség beavatkozni a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentésébe, helyi szintű, az igényeknek megfelelő programok kidolgozásával, a végrehajtás segítésével, ellenőrzésével.


Magyarország Kormánya a 1603/2014. (XI. 4.) Korm. határozattal fogadta el a „Végzettség nélküli iskolaelhagyás elleni középtávú stratégiát". A végzettség nélküli iskolaelhagyás elleni stratégia célrendszere a rendszer-, az intézményi és az egyéni szintű tényezők számbavételén alapulva kívánja a végzettség nélküli iskolaelhagyást megakadályozni. Ezen stratégiai célokkal összhangban állnak a projektet megvalósító Konzorcium által jelen fejlesztésben megfogalmazott célok, a projekt keretében megvalósuló szakmai feladatok.

Az alábbi főbb tevékenységek valósulnak meg a projekt során
1. A Komplex Alapprogram kidolgozása és bevezetése
A Komplex Alapprogram olyan elvek és módszerek együttese, melynek középpontjában a tanulók komplex személyiségfejlesztésére fókuszáló logika, testmozgás, művészet, digitális, életgyakorlat alapú tanulástámogató alapmódszerek állnak, heterogén tanulócsoportokban, differenciált képességfejlesztés megvalósításával.
A projekt közvetlen célja a kidolgozott komplex alapprogram intézményi bevezetése és országos elterjesztésének támogatása az alapfokú oktatásban résztvevők számára.


A 2020/2021-es tanév végéig – több ütemben – az ország 1500 iskolájában kerül bevezetésre a Komplex Alapprogram, ezalatt a tanítók, tanárok 35 000 pedagógus továbbképzésen keresztül készülhetnek fel az új szakmai tartalmak szakszerű alkalmazására.

A program megvalósításában résztvevő egységek az SZTE részéről

  • Szegedi Tudományegyetem Tanárképző Központ
  • Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar
  • Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar
  • Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar
  • Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Gyakorló Általános és Alapfokú Művészeti Iskolája
  • SZTE Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola

 

Az SZTE részéről összesen 188 iskola bevonásával 4.386 pedagógus továbbképzése történik több ütemben 2021. 09. 30-ig.


A projekt weboldala itt érhető el: https://www.komplexalapprogram.hu/


A projekt vezetése az SZTE-n


Szakmai vezető: Dr. Szász Géza

Projektkoordinátor: Csetreki Rita

Pénzügyi koordinátor: Gidai Sándorné

Szakmai asszisztens: Gusztosné Thékes Andrea

Projektasszisztens: Egri Katalin


Elérhetőségek: szte.koala@rekt.szte.hu