Szegedi Tudományegyetem Ahol tudás és szándék találkozik

Fejlesztési Projektek  --  Széchenyi 2020  --  GINOP-2.3.3-15-2016-00006
GINOP-2.3.3-15-2016-00006

A pályázati projekt címe: Mikrobiális génbankhoz kapcsolódó integrált élettudományi és hatóanyag kutatás-fejlesztési centrum
szechenyi2020-erfaA (fő)kedvezményezett neve: Szegedi Tudományegyetem

Szakmai vezető: Prof. Dr. Vágvölgyi Csaba

Projektmenedzser: Csincsák Krisztián

Támogatás összege (Ft): 635 496 795 Ft

A projekt kezdési dátuma: 2016.11.16.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2019.06.30.

A támogatás intenzitása (%): 100%


Források


Megítélt támogatás (Ft)

Önerő (Ft)

Összesen (Ft)

Szegedi Tudományegyetem

635 496 795 Ft

0 Ft

635 496 795 Ft

 

Projekt összefoglaló

A projekt célja az ország legnagyobb és legszélesebb profilú mikroorganizmus génbankjának, a Szegedi Tudományegyetem keretein belül működő, Szeged Mikrobiológiai Gyűjteménynek infrastrukturális fejlesztése, valamint a génbank élettudományi és biotechnológiai potenciáljának kiaknázását lehetővé tevő kutatás-fejlesztési centrum létrehozása.

 

A két éves projekt alatt várható eredményként megvalósul a centrum kialakításához szükséges eszközök beszerzése és telepítése. Kialakításra kerül a személyzeti háttér a kapcsolódó felelősségi szintekkel. A kiválasztott személyek elsajátítják az eszközök működtetéséhez szükséges ismereteket és az üzemeltetéshez szükséges protokollokat. Megkezdődik továbbá az eszközök oktatási programokba történő integrálásának előkészítése. A belső felhasználáson túlmenően, megfogalmazásra kerülnek a külső felhasználók infrastruktúra használatát szabályzó rendelkezések és az igénybevétel folyamatához szükséges input adatok köre.

 

A centrum, helyi, regionális és nemzetközi szolgáltató központként működő kutatási infrastruktúra kialakítását jelenti, ahol a résztvevő egységek az egymásra épülő, komplex műszercsoportokat munkaállomások formájában üzemeltetik, melyek részt vesznek az adott munkafolyamatoknak megfelelő mikrobiológiai minták előkészítésében, komplex genomikai és metabolomikai alapú karakterizálásában, a biotechnológiai jelentőségű hatóanyagok megtermeltetésében, a klinikai szempontból jelentős mikroorganizmusok esetében a patogenitás és a virulencia vizsgálatában és végezetül, a mikrobiális génbankban történő deponálásban. A létrejövő széleskörűen jellemzett mikroorganizmus biobank és a hozzá kapcsolódó adatbázis jól rendszerezett biológiai mintaforrás-gyűjteménnyé válik, amely nyitottsága miatt széles körben alkalmazható mind a kutatás, mind pedig a gazdasági szereplők számára. Olyan kutatás-fejlesztési centrumot kívánunk megvalósítani, amely hazánkban eddig nem létező, egyedülálló lehetőséget teremt élenjáró alap- és alkalmazott kutatási projektek megvalósítására, erőteljesen szinergizálva az élettudomány és a biotechnológia meghatározó kutatási célkitűzéseivel.

 

A munkaállomások kialakításában az alábbi egyetemi egységek vesznek részt:

SZTE-TTIK Mikrobiológiai Tanszék

SZTE-TTIK Élettani, Szervezettani és Idegtudományi Tanszék

SZTE-TTIK Biokémiai és Molekuláris Biológiai Tanszék

SZTE-TTIK Biotechnológiai Tanszék

SZTE-ÁOK Klinikai Mikrobiológiai Diagnosztikai Intézet

SZTE-MK Élelmiszermérnöki Intézet

 

Projektmenedzsment elérhetőségei:

cím: 6720 Szeged, Dugonics tér 13., 117-118. iroda

tel.: +36-62-544-830

 

Projektmenedzser: Csincsák Krisztián

e-mail: csincsak.krisztian@gmf.u-szeged.hu

 

Pénzügyi vezető: Magony Alexandra

e-mail: magony.alexandra@gmf.u-szeged.hu