SZTE magazin
Kiemelt_Nyilt_nap

Szélesre tárja kapuit a Szegedi Tudományegyetem

A középiskolásokkal és középiskolákkal létező kapcsolathálóját bővíti és kiteljesíti az SZTE. Ennek részleteiről, tájékoztatták, illetve az együttműködéssel kapcsolatos igényeiről kérdezték az első műhelybeszélgetésen a középiskolai pedagógusokat az SZTE vezetői és szakértői. Alább összegezzük az SZTE kancellárja, oktatási rektorhelyettese köszöntéjének üzeneteit; továbbá az SZTE adatvédelmi tisztviselője, az SZTE KÖVI igazgatója, az SZTE e témához illeszkedő EFOP pályázata szakmai vezetőjének az előadását. Az SZTE Junior Akadémia elnöke és igazgatója szemszögéből bemutatjuk: milyen sokoldalúan támogatja az SZTE a továbbtanulást tervező középiskolásokat.

Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés

Műhelybeszélgetésre hívta 2019. október 17-én a Szegedi Tudományegyetem a középiskolai vezetőket.

 

– A képzett munkaerő a legnagyobb kincse a munkáltatónak. A régiónkat is erősítjük azzal, ha a fiatalok számára a középiskolákból az egyetemre, illetve az egyetemről a munkaerőpiacra zökkenőmentessé tesszük az átmenetet, ezáltal helyben tartjuk a jól képzett szakembereket – hangsúlyozta dr. Fendler Judit, az SZTE kancellárja, amikor köszöntötte a Szegedi Tudományegyetem középiskolai vezetők számára szervezett első, 2019. október 17-i műhelybeszélgetésén megjelenteket.

 

 

Az SZTE a régió megtartó ereje

 

Az SZTE és a középiskolák közötti együttműködés kiterjesztését az is indokolja, hogy a felsőoktatásba való bejutás feltételei a közeljövőben megváltoznak. Az emelt szintű érettségi megléte olyan követelmény lesz, aminek a teljesítésében a Szegedi Tudományegyetem partnerként segíti a diákokat.


IMG_4415

 

– Az SZTE a magyar egyetemek között az első helyre sorolódott a QS világrangsorában – emlékeztett a kancellár. Az SZTE teljesítményét mérő számok közül – többek között megemlítette: a szegedi diplomával rendelkező fiatalok egy éven belül el tudnak helyezkedni a munkaerőpiacon, ráadásul 1 százalékuk szinte azonnal felső, míg 6 százalékuk középvezetői pozícióban helyezkedik el.

 

Kitárja kapuit a Szegedi Tudományegyetem azzal a nem titkolt céllal, hogy a hazai felsőoktatás zászlóshajójaként magához vonzza a szűkebb és tágabb régióból a továbbtanulókat, a tehetségeket.

 

– Nyitunk a középiskolások és a középiskolák felé. Szorosabb és az eddigieknél szélesebb kapcsolatrendszer kialakítására törekszünk – hangsúlyozta megnyitójában prof. dr. Gellén Klára oktatási rektorhelyettes. – Meggyőződésünk, hogy egy fiatalnak nem kell ahhoz a fővárosba vagy külföldre költöznie, hogy világszínvonalú képzésben részesüljön, vagy hogy olyan diplomát szerezhessen a Szegedi Tudományegyetemen, amelynek birtokában megtalálja helyét a munkaerőpiacon.

 

A hagyományteremtő céllal, de első alkalommal megrendezett műhelybeszélgetésen az SZTE bemutatta tapasztalatait, az universitas különböző egységei által nyújtott olyan szolgáltatásokat, amelyeket a középiskolák, a pedagógusok és a diákok igénybe vehetnek.

 

 

Adatkezelés és tudásháromszög

 

– Sok a jogi előírás, a GDPR általános keret. A magyar jogszabályok GDPR megfeleltetése nem teljes – hívta fel az adatvédelmi szabályokkal kapcsolatos problémákra a figyelmet dr. Lajkó Dóra. Az SZTE adatvédelmi tisztviselője a korábbi előírásokat összehasonlította a hatályos jogszabályokkal.


IMG_4447

 

A közoktatás miként néz ki a GDPR tükrében? – kérdezte a szakember. Válaszként felsorolta az intézményvezetők számra sürgető tennivalókat, köztük a személyes adatvagyon felmérését, az iskolai adatvédelmi szabályzat megalkotását, az eljárási rend kialakítását, a hatásvizsgálat elvégzését. E belső folyamatokon kívül az érintetteknek – a munkavállalóknak, a tanulóknak, a szülőknek és a szerződött partnereknek – szóló adatkezelési tájékoztató elkészítését.

A „tiszta asztal, üres monitor”, vagy a „need to know” elvről szólva a klasszikus adatvédelmi hibákra is fölhívta a figyelmet, megoldási modelleket kínált a közoktatásban dolgozóknak az SZTE adatvédelmi tisztviselője.

 

– Az egyetem nem szeparált oktatási helyszín, ott a kutatásnak és a kormányzati, gazdasági szereplőkkel való együttműködésnek, a tudás alkalmazásának kitüntetett a szerepe – hangsúlyozta Vezetés – tanulás – együttműködés című előadásában dr. Baráth Tibor. Az SZTE Közoktatási Vezetőképző és Továbbképző Intézet (KÖVI) igazgatója olyan kérdésekre keresett választ, többek között, mint hogy „Mi a szerepe világunkban a tudásnak?” „Mit jelent a tudásháromszögben az innováció?”.


IMG_4404

 

Az innováció mellett az analitikus gondolkodás, az aktív tanulás és a tanulási stratégiák jelentőségére irányította a figyelmet a szakember. – Innováció nincs kooperáció nélkül – hangsúlyozta. – A tanulás minőségéért dolgozva az iskola és egyetem együttműködik – rögzítette, amikor a kutatás, a kormányzás és az alkalmazás összefüggéseiről szólt.

 

Hogyan legyünk vezetők? A kérdésre válaszolva az SZTE KÖVI igazgatója elmondta: 20-25 százalékban az öröklésnek is szerep jut abban, hogy ki milyen vezetővé válik. Ugyanakkor a vezetés tanulható és tanulandó szakma. Kiemelte: sokrétűen megerősített kutatási tapasztalatok alapján a tanulók sikerességében, a tanulási eredményességüket illetően a második legfontosabb tényező a vezetés minősége. – Az elsőszámú vezető magányossága feloldhatatlan ellentmondás – jelentette ki dr. Baráth Tibor, aki szerint partneri együttműködésre van szüksége minden vezetőnek.

 

– Híd szerepet tölt be a köz- és felsőoktatás, a hazai és a nemzetközi partnerek között a KÖVI. A kihívásokra válaszolva a „hogyan?”-ra helyezi a hangsúlyt – fogalmazott az igazgató, amikor bemutatta képzéseiket, a tanulószervezeti K+F formát. – Az iskolai problémákra a kutatás segítségével keressük a választ. Ugyanakkor a KÖVI keresztfélévekben is indít képzéseket, így érdemes figyelniük az intézményeknek a 2020 februárjával induló programjainkat is – javasolta.

 

Szakvizsgához vezető képzéseket nyújt a KÖVI, de a mentorképzésben is segítséget kívánnak nyújtani. A tanfelügyelői és pedagógusminősítő szakemberek képzése új feladat. A komplex iskolafejlesztés, a tanulásmenedzsment a tanulás fókuszú szervezetfejlesztést jelenti.

 

 

Belépő „egyablakos rendszerrel” a sokszínű egyetemre

 

– A partnerség jegyében a fenntartókkal, a pedagógusokkal, a vezetőkkel, az iskolákkal és a szolgáltatókkal tudatosan, közösen és sikeresen kíván együttműködni az SZTE a jövő nemzedéke érdekében – jelentette ki dr. Révész Balázs. Az SZTE EFOP-3.4.4-16-2017-00015 pályázat szakmai vezetője ismertette az egyetem e körbe tartozó, a továbbtanuló diákokat támogató tevékenységeit. Ezek közül kiemelte a tanulmányi versenyek jelentőségét. Példaként említette, hogy csak az e pályázat körébe tartozó 6 vetélkedő több mint 700 diákot mozgósít egyetlen tanévben.

 

A közoktatási intézmények és az egyetem közötti együttműködés kiváló modellje az SZTE Természettudományi és Informatikai Kar kutatóiskolai hálózata. A tanárok számára kínált partnerség az SZTE TTIK nagykövet cím, vagy az Alumni pedagógus nagyköveti rendszer, a pedagógus továbbképzések, szakmai napok és előadások sokasága. A továbbképzési kínálatok közül kiemelte a 2019. október 24-i, az eltérő tanulási képeségekkel rendelkező diákok továbbtanulási sikerességét növelő modellt bemutató programot.


Nyilt_napon_2_UI

 

– A pályaválasztást segítik a középiskolai szakmai napok, tájékoztatók, orientációs és tudománynépszerűsítő programok, egyetemi nyílt napok, kiállítások – sorolta a példákat a szakember. Népszerű az „online nyílt egyetem”, a „házhoz megy az informatika” program, de a felvételi előkészítő tábor is.

 

Programkínálatát bővíti az SZTE, így az intézményi séta vagy laborlátogatás is része lehet egy szegedi osztálykirándulásnak. A középiskolások tanulmányi kirándulásainak népszerű állomása az SZTE JGYPK Interaktív Természetismereti Tudástár.

 

Az SZTE különböző egységeivel a kapcsolatfelvétel immár egyablakos rendszerben lehetséges. Az SZTE Nemzetközi és Közkapcsolati Igazgatóság munkatársa válaszol az educatio@rekt.szte.hu e-mail címre érkező kérdésekre, vagy éppen a középiskolák vagy középiskolásoktól együttműködési javaslataira.

 

 

SZTEp by SZTEp Program

 

Az „információs szőnyegbombázás” helyett egységes kapcsolatrendszert ígért a középiskolák számára az egyetem új szolgáltató intézménye, az SZTE Junior Akadémia is. A 2006-ban létrejött Tehetséggondozó Tanács részét jelentő új egységet az SZTE Junior Akadémia elnöke, prof. dr. Badó Attila, valamint igazgatója, dr. Újvári Edit mutatta be.

 

– Az új felvételi rendszernek való megfelelés kihívást jelent a középiskolás diák, a közoktatás és az egyetem számára is. Az SZTE Junior Akadémia a felvételizők felkészülését és az SZTE 12 karának beiskolázási programját egyaránt segítő egység – húzta alá Újvári Edit.


IMG_4466

 

Hogyan érjük el a középiskolai diákokat? A válaszhoz az intézmények segítségét kéri az SZTE Junior Akadémia. Partnerként tekintenek minden tankerületi vezetőre, szakképzési centrum vagy iskolai igazgatóra, pedagógusra.

 

Nem titkolt cél a szegedi egyetemen a középiskolai kapcsolattartás fejlesztése mellett az SZTE hallgatói létszámának stabilizálása és növelése. E cél elérését szolgálja az új szolgáltatás, a középiskolás diákok és a felnőttek számára nyitott, a sikeres felvételihez kulcsot adó emelt szintű érettségire felkészítő tanfolyamok rendszere, illetve a középfokú nyelvvizsgára való felkészítés.

 

– Az SZTE új épületében, Szegeden a Kossuth Lajos sgt. 35. szám alatt már elindultak az első felvételi előkészítő tanfolyamok – említette az első eredményt az SZTE Junior Akadémia igazgatója. – Ám a SZTEp by SZTEp Program legnépszerűbb, a középiskolás diákok és a felnőttek számára egyaránt igénybe vehető része a 100 órás, 2020 májusáig tartó tanfolyam. E kurzusokat új csoportok számára és a következő tanévekben is meghirdetjük, vagyis a továbbtanulást tervező diákok és felnőttek stabilan számíthatnak az SZTE szolgáltatására. Az a felvételiző, aki az SZTE-re nyer felvételt, a kurzus díját visszakapja.

 

A SZTEp by SZTEp Program „beugró”, vagy „pártfogó”, illetve „kalandor” részét is érdemes tanulmányozniuk a középiskoláknak és a diákoknak. Hasonlóképpen jó lehetőségeket kínál a tehetségek kibontakozását segítő, középiskolásoknak szóló ösztöndíjrendszer: az „SZTE START Ösztöndíj – Hogy jól induljon az éved!”, az „esély a középiskolás tehetségeknek”, vagy a „Szegedi Tehetség-HÍD program”.

 

Minderről további információt kap, aki a tehetsegpont@rekt.szte.hu e-mail címre ír, vagy telefonon fölhívja a 62/544-696 számot.

 

– Szakmai programokat kínál, nagyköveti díjat is alapított az SZTE alumni mozgalma, ahol egyetemisták mentorálnak középiskolásokat – említett néhány egyéb lehetőséget Újvári Edit. Ugyanis SZTE minden egységének, így például az SZTE Alma Mater középiskoláknak és középiskolásoknak szóló programjait is népszerűsíti az SZTE Junior Akadémia.


IMG_4470

 

Az SZTE és a középiskolai vezetők első műhelybeszélgetése tapasztalatcserével és ötletbörzével zárult.

 

SZTEinfo – Újszászi Ilona

Fotók: Bobkó Anna

Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés

Letöltés

SZEM_2019_HUN_borito SZEM_2019_ENG_borito

AlmaMater_Magazin_2019_telAlma_mater
Szteminarium_2019SZEM_klinika_2020_01