Bezár

SZTEhírek

2digitalisoktatasss

A Szegedi Tudományegyetem 2020. november 16. napjától átáll az online oktatásra

A Szegedi Tudományegyetem 2020. november 16. napjától átáll az online oktatásra

2020. november 11.
2 perc

Az új koronavírus okozta fertőzés terjedésének megelőzése érdekében Magyarország miniszterelnökének 2020. november 9-i bejelentése alapján a Szegedi Tudományegyetem 2020. év november hó 16. napjától visszavonásig online oktatásra áll át.

Az egészségügyi veszélyhelyzet ideje alatt az oktatási rend a félév további részében kizárólag távolléti (online) oktatási rendben folyik a Szegedi Tudományegyetemen. A tanév rendje változatlan. Az oktatási rendre vonatkozó irányelveket az egyetem vezetése 30 nap múltával az aktuális helyzet függvényében felülvizsgálja.

 

A távolléti oktatás lényegesebb elemei:

 

  • A hallgatók az egyetem épületeit az egyetemi épületekre vonatkozó külön szabályozókban foglaltak szerint látogathatják.
  • A távolléti oktatási rendű órákat lehetőleg szinkron módon az órarendben korábban meghirdetett időpontban kell megtartani úgy, hogy a fizikai jelenléti formában megszokott hallgató-oktató interakció a továbbiakban is biztosítható legyen. A szinkron óratartástól az érintett kar dékánjának (karhoz nem kötődő egyetemi kurzus esetén az Oktatási Igazgatóságnak) a döntése alapján lehet eltérni.
  • Lehetővé kell tenni, hogy a szinkron formában tartott órák anyagát az órarend szerint (pl. óraütközés, betegség, önkéntes munka miatt) csatlakozni nem tudó hallgatók utólag megismerhessék, az anyagot elsajátíthassák.
  • A távolléti oktatási rendben folyó órák oktatói heti egy konzultációs alkalmat kötelesek meghirdetni a hallgatók számára.
  • Az évközi számonkéréseket is távolléti (online) oktatási rendben kell megszervezni.
  • A távolléti oktatási rendben folyó oktatás első számú felülete a CooSpace rendszer, és az azon rendelkezésre álló lehetőségek (BigBlueButton-alkalmazás, SlideCast-alkalmazás, beadandók, vizsgatesztek, videófogadóóra, tananyag). A CooSpace rendszeren kívüli információtechnológiai eszközök is felhasználhatók (pl. Youtube-közvetítés, MS Teams, Zoom, file-megosztás felhőben).
  • Az egészségügyi veszélyhelyzet alatt fizikai jelenléti formában olyan órák sem folytathatók, ahol az ismeretátadás nem lehetséges – vagy csak jelentősen korlátozott minőséggel és hatékonysággal valósulhatna meg – távolléti oktatási rendben. Ilyenek pl. a manuális és mozgáskészségek fejlesztéséhez, eszközök használatához, személyekkel (pl. betegekkel) kapcsolatos interakciókhoz kötődő gyakorlatok. Ezen órák esetében a kar dékánja dönt arról, hogy a tárgyak teljesítése milyen formában történjen (pl. az órák tömbösített megtartása egy olyan időpontban, amikor újra lehetséges a jelenléti oktatás; a tárgy átcsoportosítása a következő félévre; a tárgy oktatása alternatív eszközök alkalmazásával; önkéntes munka beszámítása).
  • A számonkérések csak távolléti (online) formában szervezhetők tekintet nélkül azok típusára (pl. évközi számonkérés, kollokvium, szigorlat, záróvizsga). Kivételt képezhetnek a doktori védések; a betegellátás keretében történő egyéni (nem csoportos) vizsgák az egészségügyi ellátórendszer működésének függvényében.

 

A részletes szabályokért kérjük olvassa el a 10/2020. (XI.9.) sz. rektori-kancellári körlevelet az online oktatásra történő áttérésről.


További részletek a https://u-szeged.hu/onlineoktatas linken.

Aktuális események

Rendezvénynaptár *

Kapcsolódó hírek