Az egyetem vezetése


Rektor

Prof. Dr. Rovó László

rektor
egyetemi tanár

SZTE ÁOK Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika


Kancellár

Dr. Fendler Judit

kancellár

Az egyetemi kancellár feladata többek között az egyetemek gazdálkodásának, menedzselésének, igazgatásának irányítása.

Rektorhelyettesek


Szell_Marta_honlapra

Prof. Dr. Széll Márta

stratégiai rektorhelyettes

egyetemi tanár

SZTE ÁOK Orvosi Genetikai Intézet



Gellen_Klara_portre

Dr. habil. Gellén Klára
oktatási rektorhelyettes
egyetemi docens
SZTE ÁJTK Üzleti Jogi Intézet



Konya_Zoltan_rh

Prof. Dr. Kónya Zoltán
tudományos és innovációs rektorhelyettes
egyetemi tanár
SZTE TTIK Alkalmazott és Környezeti Kémiai Tanszék



Zakar_Peter_portre_honlapra
Dr. habil. Zakar Péter
nemzetközi és közkapcsolati rektorhelyettes
egyetemi docens
SZTE BTK Modernkori Magyar Történeti Tanszék



Szenátus

A 49 tagú Szenátus, a rektoron és az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat elnökén kívül az egyes karok, a nem oktató dolgozók, a hallgatók és az érdek-képviseleti szervek delegáltjait egyesíti.


A Szenátus bizottságai

A Szenátus saját működésének, az Egyetem vezetésének elősegítésére, meghatározott oktatási, tudományos, igazgatási, gazdasági és egyéb kérdések elemzésére, javaslatok kidolgozására, döntések előkészítésére, azok végrehajtásának ellenőrzésére, valamint a hallgatói ügyeknek és az Egyetemre felvételre jelentkezők ügyeinek intézésére állandó vagy alkalmi bizottságokat hozhat létre.



Az Egyetem neve:
Szegedi Tudományegyetem
Rövidített megnevezése: SZTE
Székhelye: Szeged, Dugonics tér 13.
Postacíme: 6720 Szeged, Dugonics tér 13.
Központi telefonszáma: (62) 544-000

C_evszammal

Az egyetem megnevezése külföldi kapcsolataiban:
latinul:
Universitas Scientiarum Szegediensis
angolul:
University of Szeged
németül:
Universität Szeged
franciául:
Université de Szeged

Az egyetem alapítója:
Országgyűlés

Az egyetem felügyeleti szerve:

Innovációs és Technológiai Minisztérium