Egyetemi kiadványok, médiamegjelenések

A Szegedi Tudományegyetem központilag promóciós, valamint az intézmény sokszínűségét bemutató céllal kiadott kiadványai, melyeket a Marketing és Kommunikációs Igazgatóság gondoz.
A Szegedi Tudományegyetem médiamegjelenései nyomtatott és elektronikus sajtóban.
Az intézményben szinte az összes kar jegyez információs kari hírmondókat, intézetekhez, kutatócsoportokhoz kötődő tudományos-szakmai kiadványokat, folyóiratokat, de az EHÖK, a kari HÖK-ök és egyéb ifjúsági szervezetek is adnak ki hallgatói szórakoztató-információs lapokat.
A Szegedi Egyetem Magazin lapcsaládja az intézmény sokszínűségét mutatja be jelenlegi és már végzett SZTE-seknek. Ezt egészíti ki a Klinika Magazin, ami az egészséges életmóddal és a prevencióval foglalkozik.
A hallgatók a jegyzeteiket a Szegedi Tudományegyetem jegyzetboltjain keresztül is beszerezhetik, ahol diákigazolványukat is felhasználhatják vásárlási céllal.
A Szegedi Tudományegyetem oktatói által írt jegyzeteket könyveket, a központi egyetemi kiadók, valamint a kari kiadók adják ki.
Az Egyetem neve:
Szegedi Tudományegyetem
Rövidített megnevezése: SZTE
Székhelye: Szeged, Dugonics tér 13.
Postacíme: 6720 Szeged, Dugonics tér 13.
Központi telefonszáma: (62) 544-000

C_evszammal

Az egyetem megnevezése külföldi kapcsolataiban:
latinul:
Universitas Scientiarum Szegediensis
angolul:
University of Szeged
németül:
Universität Szeged
franciául:
Université de Szeged

Az egyetem alapítója:
Országgyűlés

Az egyetem felügyeleti szerve:

Innovációs és Technológiai Minisztérium