Bezár

Egyetem vezetése

Kancellária

Kancellária

2021. március 25.
4 percKancellár

Az egyetemi kancellár feladata többek között az egyetemek gazdálkodásának, menedzselésének, igazgatásának irányítása.

Dr. Fendler Judit kancellár

kancellár

+36-62-34-2300

kancellar[@]rekt.szte.hu


Beszerzési Igazgatóság

A Szegedi Tudományegyetem Beszerzési Igazgatóságának feladatrendszere mind az akadémiai mind a klinikai szakterület beszerzési folyamatainak támogatása, adminisztrációs feladatellátása, az SZTE ajánlatkérői minőségéhez kapcsolt beszerzési és közbeszerzési eljárások teljes körű lebonyolítása, a szerződéskötések megvalósítása. Feleadatkörében eljárva az Igazgatóság szakmai állásfoglalásokkal támogatja az SZTE pályázati tevékenységét, ellátja a központosított közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolt adminisztratív feladatokat, adatszolgáltatásokat végez, vezeti és nyilvántartja a kötelezettségvállalásokhoz kapcsolt teljesítést igazolók adatbázisát.


Nagy Paulina

Dr. Nagy Paulina
beszerzési igazgató

+36-62-54-5598

nagy.paulina[@]gmf.u-szeged.hu

Gazdasági Főigazgatóság

A Gazdasági Főigazgatóság a Szegedi Tudományegyetem központi gazdálkodásirányítási szervezeti egysége. Feladata az Egyetem átfogó gazdasági, pénzügyi, számviteli, kontrolling tevékenységeinek szervezése és segítése. A főigazgató feladat- és hatáskörébe tartozik a költségvetési tervezéssel, gazdálkodással és beszámolással, a pénzgazdálkodással, az előírt adatszolgáltatással összefüggő szervezés, irányítás és ellenőrzés. Feladata még a kötelezettségvállalások ellenjegyzése, az Egyetem egészét érintő gazdálkodási és pénzügyi intézkedések kiadása, az általa felügyelt irodák tevékenységének irányítása valamint működteti a gazdasági referensi rendszert.


Tacsi_Ildiko

Tácsi Ildikó
gazdasági főigazgató

+36-62-544-439

foigazgatosag[@]gmf.u-szeged.hu

Informatikai és Szolgáltatási Igazgatóság

Az Informatikai és Szolgáltatási Igazgatóság (ISZI) az Egyetem informatikai szolgáltató szervezete, amely tevékenysége során ellátja az Egyetem szervezeti egységeinek működésével összefüggő, informatikai és telekommunikációs üzemeltetési, fejlesztési és szolgáltatási feladatokat, irányítja és felügyeli az ilyen tevékenységgel foglalkozó szervezeti egységek, munkatársak tevékenységét.
Ennek keretében biztosítja az egyetemi hálózat, a kliens gépek, a központi szerverek és rendszerek működtetését, a felhasználók adminisztrációját, felügyeletét, koordinálja az Egyetem informatikai fejlesztéseit valamint informatikai stratégiája kialakítását. Tevékenységét az Egyetem egészére kiterjedő hatáskörrel végzi.


Fekete_Csaba

Fekete Csaba
igazgató


igazgato.iszi[@]szte.hu

Jogi, Igazgatási és Humánpolitikai Főigazgatóság

Az Egyetem átfogó jogi, igazgatási és humánpolitikai tevékenységének ellátása, irányítása (koordinálása, tervezése, szervezése, végrehajtása és ellenőrzése), illetve segítése.


Domotor_Mate

Dr. Dömötör Máté
jogi, igazgatási és humánpolitikai főigazgató

+36-62-544-481
+36-62-544-655

igazgatas.foigazgato[@]rekt.szte.hu

Műszaki Igazgatóság

A Műszaki Igazgatóság felel az Egyetemen történő beruházások előkészítéséért és teljeskörű lebonyolításáért, vagyongazdálkodásáért, ideértve a műszaki, létesítményhasznosítási, üzemeltetési, szállítási, valamint a használatában lévő vagyon kezelésével, védelmével összefüggő feladatok teljesítését, továbbá ellátja a munkavédelemhez kapcsolódó feladatokat. A Műszaki Igazgatóság 5 irodára tagozódik: Műszaki és Beruházási Iroda, Védelmi Iroda, Szállítási Iroda, Klinikai Üzemeltetési Iroda, valamint Létesítményüzemeltetési és Gazdálkodási Iroda.


Csoti_Ferenc

Csóti Ferenc
műszaki igazgató

+36-62-545-643

csoti.ferenc[@]gmf.u.szeged.hu

Nemzetközi és Közkapcsolati Igazgatóság

A Nemzetközi és Közkapcsolati Igazgatóság elősegíti a Szegedi Tudományegyetem nemzetköziesítéssel kapcsolatos stratégiai céljainak megvalósítását, közreműködik az Egyetem nemzetközi kapcsolataival összefüggő feladatok ellátásában, annak érdekében, hogy fejlessze az Egyetem nemzetközi, valamint az Európai Felsőoktatási és Kutatási Régióban való aktív szerepvállalását. Az Igazgatóság feladata az Egyetem hazai és nemzetközi egységes megjelenésének, kommunikációjának biztosítása, az Egyetem marketing és PR tevékenységének koordinációja.


Bene_Tamas

Dr. Bene Tamás
nemzetközi és közkapcsolati igazgató

+36-62-544-660

bene.tamas[@]szte.hu

Oktatási Igazgatóság

Az Oktatási Igazgatóság irányítja a Szegedi Tudományegyetem tanulmányi, oktatásszervezési, hallgatói tanácsadási feladatait, valamint támogatja az SZTE által fenntartott oktatási célú intézmények, kollégiumok szakmai felügyeletét és irányítását. Az Oktatási Igazgatóság irányítja az SZTE oktatási alapfeladatát támogató szervezeti egységeiben működtetett oktatásszervezési, tanulmányi és hallgatói tanácsadási tevékenységet.


Szakal_Peter

Szakál Péter
oktatási igazgató

+36-62-546-797

oktig[@]rekt.szte.hu

Projektmenedzsment Igazgatóság

A Projektmenedzsment Igazgatóság feladata a Stratégiai és Fejlesztési Főigazgatóság irányításával a pályázati és projektmenedzsment tevékenységének irányítása, valamint a Szegedi Tudományegyetemen létrejövő pályázatok és projektek előkészítésének, beadásának, lebonyolításának támogatása, valamint a hazai és nemzetközi – különös tekintettel az Európai Unió által finanszírozott - pályázatokon való részvétel ösztönzése.


Csincsak_Krisztian

Csincsák Krisztián
projektmenedzsment igazgató

+36-62-544-843

csincsak.krisztian[@]gmf.u-szeged.hu

Stratégiai és Fejlesztési Főigazgatóság

A főigazgatóság átfogó feladata az Egyetem fejlesztési tevékenységeinek intézményi szintű összefogása, irányítása; a nemzetközi, országos és regionális ágazati koncepciókba ágyazott intézményi stratégiák, intézményfejlesztési tervek kidolgozásának koordinálása; szervezetfejlesztési feladatok kezdeményezése és megvalósítása; a regionális gazdaságélénkítés és társadalmi szerepvállalás feladatainak koordinációja valamint az intézményi szintű integrált minőségirányítás rendszer működtetése.

Hatáskörébe tartozik az egyetemi innovációs ökoszisztéma központi menedzsmentje: innovációmenedzsment, tudás és technológia transzfer, üzletfejlesztés, vállalati/ipari kapcsolatok kezelése; a fejlesztési együttműködések, továbbá a kutatási (orvosbiológiai - klinikai kutatások, természet-, ill. humán és társadalmi) projektek koordinációja és teljeskörű menedzsmentje.

Feladatait jelenleg az alábbi szervezeti egységei révén látja el: Kutatás-fejlesztési és Innovációs Igazgatóság, Klinikai Vizsgálatokat Koordináló Iroda, Projektmenedzsment Igazgatóság.

Csoka_Ildiko

Prof. Dr. Csóka Ildikó
stratégiai főigazgató


+36-62-546-598

+36-30-349-4079

stratig[@]szte.hu

csoka.ildiko[@]szte.hu


Aktuális események

Rendezvénynaptár *

Kapcsolódó hírek