Bezár

Bemutatkozás

SZTE_kiemelt_kuldetes
A Szegedi Tudományegyetem küldetésnyilatkozata

A Szegedi Tudományegyetem küldetésnyilatkozata

2009. február 17.
2 perc

A Szegedi Tudományegyetem olyan gazdag hagyományokkal rendelkező, a magyar felsőoktatás magas presztízsű intézménye, amely hivatásának tekinti az alap- és mesterképzés, tudományos (doktori) képzés, a felsőfokú szakképzés és a szakirányú továbbképzés szintjein megvalósuló minőségi oktatást, az alap- és alkalmazott kutatást és kutatás-fejlesztést, a képző- és előadóművészetet, továbbá a gyógyítást, a társadalmi felelősségvállalást és a vállalkozói szemlélet fejlesztését.


A Szegedi Tudományegyetem, hagyományainak megfelelően, az oktatásban biztosítja a magas szintű elméleti megalapozottság és a külső partneri kapcsolatokon is alapuló gyakorlat egységét. Feladatának tekinti a tudomány haladásával, az információs technológiák fejlődésével és a társadalmi igények szem előtt tartásával a képzés tartalmának folyamatos fejlesztését, mind a több szintű, mind a többnyelvű oktatás területén.


IMG_9969

A Szegedi Tudományegyetem célja, hogy az általa kiadott diplomák megfeleljenek a munkaerő-piaci követelményeknek, végzett diákjaikért a hazai és külföldi munkaadók egyaránt versengjenek. A Szegedi Tudományegyetem által kiadott magas presztízsű diplomákhoz olyan oktatási feltételeket teremt, melyek egyben elősegítik a hallgatók tudományos fejlődését. A Szegedi Tudományegyetem fontos szerepet vállal a hallgatók életének szervezésében olyan lehetőségek biztosításával, amelyek elősegítik a hallgatók értelmiségivé válását, a hallgatók közti esélyegyenlőség fenntartását.


diplomaoszto_SZTE


A Szegedi Tudományegyetemnek küldetése és célja a tudomány, a nemzetközi összehasonlításban is versenyképes kutatás művelése, a kutatóegyetemi jelleg biztosítása. A nemzetközi és hazai programok részeként megvalósuló tevékenysége átfogja az alap- és alkalmazott kutatást, a művészeti alkotó tevékenységet, a termék- és szolgáltatásfejlesztést. Az egyetemi kutatások innovatív megoldásokkal támogatott társadalmi és gazdasági hasznosítása hozzájárul, hogy a Szegedi Tudományegyetem az innovációs ökoszisztémában, a regionális gazdaságfejlesztésben tudásintenzív motor szerepet töltsön be.


SZTE_kutatas_2


A Szegedi Tudományegyetem, maga is példát mutatva a társadalmi felelősségvállalásban, a Dél-Alföld Régió egyik legnagyobb szervezeteként kiemelt felelősséget érez az iránt, hogy aktív szerepet vállaljon a régió társadalmi, gazdasági, kulturális fejlődésének, életének formálásában, a magas színtű gyógyító munka révén az egészség megtartásában és az életminőség javításában, illetve karitatív tevékenységével a helyi szereplők, az itt élők iránt szolidáris magatartást tanúsítson. A Szegedi Tudományegyetem horizontális célként tekint a vállalkozói szemlélet fejlesztésére, népszerűsítésére is, mind saját polgárai körében, mind szűkebb és tágabb környezetében. A Szegedi Tudományegyetem mindezen tevékenységeivel arra törekszik, hogy kivívja a helyi társadalom, és a szélesebb értelemben vett közvélemény elismerését, támogatását.

Aktuális események

Rendezvénynaptár *

Kapcsolódó hírek