Bezár

SZTE Magazin

IMG_0831

Az SZTE továbbképzési lehetőségeket kínál a középiskolásoknak és tanáraiknak

Az SZTE továbbképzési lehetőségeket kínál a középiskolásoknak és tanáraiknak

2020. január 03.
8 perc

A Szegedi Tudományegyetem a felsőoktatási felvételi előtt álló diákoknak, illetve a diplomás pedagógusoknak egyaránt kínál önköltséges tréningeket, tanfolyamokat. Alább összegyűjtöttük a középiskoláknak ajánlott tréningekkel, illetve a tanároknak szóló ingyenes és önköltséges továbbképzésekkel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat.

Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés

1. Tantárgyi tréningek középiskolásoknak

 

Többféle tantárgyból kínálnak tréningeket a középiskolásoknak, illetve a diákoknak, intézményeknek a Szegedi Tudományegyetem különböző egységei.

Az iskolai tantárgyakhoz kötődő tanfolyamok díja a továbbképzés jellegétől függően személyenként és kurzusonként változó. A képzés megfelelő számú jelentkező esetén indul. Érdeklődni a képzést gondozó egyetemi egységnél lehet. Íme, a kínálat!

SZTE Junior Akadémia:

történelem, magyar, matematika, fizika, biológia, kémia, médiaismeret, informatika;

turisztikai ismeretek, gépgyártás-technológiai ismeretek, mechatronikai ismeretek, automatikai és elektronikai ismeretek, épületgépészeti ismeretek;

angol és német.

SZTE Interaktív Természetismereti Tudástár:

biológia, fizika, kémia.

SZTE JGYPK Alkalmazott Társadalomtudományok Tanszék:

állampolgári ismeretek, ifjúsági vezetőképzés.

További információ:

SZTE Junior Akadémia honlapján.

E-mail: juniorakademia@rekt.szte.hu

Telefonszám: 62/544-696

SZTE Interaktív Természetismereti Tudástár.

E-mail: tudaskapu2011@gmail.com;

Telefonszám: +36-62/544-753

SZTE JGYPK Alkalmazott Társadalomtudományok Tanszék honlapján.

E-mail: raczl@jgypk.u-szeged.hu

Telefonszám: (62) 546-069

 

2. Nyári művészeti akadémia tehetséges diákoknak

 

Az SZTE Bartók Béla Művészeti Kar (BBMK) Szegedi Nyári Akadémiája kiváló lehetőség a fiatal középiskolás tehetségek számára, hogy az egyetemi oktatásban részt vevő neves művészek kezei alatt fejlődjenek.

Az SZTE BBMK egyhetes, 2020. július közepén megrendezendő mesterkurzusa megfelelő alkalom arra, hogy a résztvevők ismertségeket kössenek, tapasztalatot cseréljenek egymással és betekintést nyerjenek az egyetemi életbe.

Az egy hét alatt a diákok közvetlenül a mesterektől tanulhatnak majd 17 különböző zeneművészeti területen. A kurzust az oktatókkal közös hangversennyel zárják.

A nyári akadémia jelentkezési lapja, jelentkezési határideje, pontos programja és részvételi díja az esemény meghirdetését követően elérhető az SZTE Bartók Béla Művészeti Kar honlapján, az alábbi linken: http://www.music.u-szeged.hu/kari-elet/szegedi-nyari-akademia

További információ:

SZTE Bartók Béla Művészeti Kar: http://www.music.u-szeged.hu/

E-mail: szvitan-bagoly.bettina@zmk.szte.hu

Telefonszám: +36-62/544-600

 

 

3. Önköltséges tanfolyamok pedagógusoknak

 

Az SZTE tanárképzéssel is foglalkozó karai, valamint az SZTE Közoktatási Vezetőképző és Továbbképző Intézet (KÖVI) pedagógusok számára továbbképzési lehetőségeket kínál.

A pedagógusok számára hirdetett tanfolyamok díja a továbbképzés jellegétől függően, személyenként és kurzusonként változó. A képzés megfelelő számú jelentkező esetén indul. Érdeklődni a képzést gondozó egyetemi karon lehet. Ízelítő az SZTE kínálatából:

SZTE Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar (BTK):

- A köznevelésben hasznosítható jó gyakorlatok az újmédia és a mozgókép oktatásához.

- Anyanyelv és irodalom továbbképzési program az 5-12. évfolyamon tanító szlováktanárok számára.

- Új eredmények a történettudományban.

- Közlésformák a magyar nyelv- és irodalomórán.

- Gyakorlatorientált módszertani ismeretek angoltanárok számára – értékelés, tananyagválasztás és tanulóközpontú feladattervezés.

- Tanítsunk németet a digitális világban! Nyelvhelyesség és szókincshasználat fejlesztése a kommunikatív nyelvoktatásban.

SZTE BTK Neveléstudományi Intézet:

- Tantervfejlesztő pedagógus.

- Pedagógiai értékelés és mérés pedagógusa.

SZTE Juhász Gyula Pedagógusképző Kar (JGYPK):

- Legyen élmény a nyelvtanulás! – Módszertani továbbképzés idegennyelv tanároknak az élményalapú, informális, idegennyelv-tanítási módszerek alkalmazásáról.

- Egyenes út az egyetemre. Komplex felkészítő program a továbbtanulás támogatásához

- Táboroztatási módszertan az Erzsébet Táborok tükrében.

- Konfliktuskezelés és bevezetés a nevelési-oktatási intézményekben alkalmazható vitarendezési eljárásokba.

- Állampolgári ismeretek és kompetenciák fejlesztése az iskolában.

- Modern IKT eszközök és interaktív mérőeszközök használata az oktatásban.

- Az interaktív könyv. Olvasáskészség- és szövegértés-fejlesztés a BOOKR Kids digitális mesekönyveivel.

- Új eszközök a mindennapos testnevelésben.

- Indoor-outdoor mozgásprogramok elmélete és gyakorlata.

- Sporttudomány a mindennapos testnevelés szolgálatában.

- Sport- és egészségturizmus, wellness.

SZTE Természettudományi és Informatikai Kar (TTIK):

- Haladó informatikai technológiák a köznevelésben.

- Modern fizika, módszertani továbbképzés általános és középiskolai szaktanárok számára.

- Filogenetika és modern populációgenetika – problémacentrikus megközelítés.

- A generációs problémákat érintő fiziológiai alapismeretek.

- Új eredmények a földrajzban, új szemléletű földrajzoktatás.

- A fizika megjelenése és szerepe a különböző tantárgyakban (kémia, földrajz, biológia).

- Web-fejlesztés, számítógépes grafika, és hálózatok.

- Bizonyítási és problémamegoldási módszerek a kombinatorikában.

- A véletlen matematikája: a valószínűségszámítás és a statisztika elemei.

- Fizika emelt szintű érettségi kísérleti feladatainak elvégzése és elemzése a tapasztalatok tükrében.

- „A Földrajz Új Világa” számítógép, és Internet alkalmazása a földrajztanításban.

- A környezettudomány biológia tanításába beépíthető legújabb eredményei.

- Függvényekről, érdekesen. Az analízis fogalmai nem szokványos megközelítésben.

- Korszerű matematika korszerű módszerekkel.

SZTE Közoktatási Vezetőképző és Továbbképző Intézet (KÖVI):

- Úton a tanulószervezet felé – köznevelési intézmények számára. 

További információ:

SZTE Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar (BTK) honlapján.

Dékáni Hivatal:

6722 Szeged, Egyetem u. 2.

Központi fax: (+36-62) 544-037

Oktatási dékánhelyettes: dr. habil. Gécseg Zsuzsanna

Telefon: 62/544-243

Email: oktdh@primus.arts.u-szeged.hu

SZTE Juhász Gyula Pedagógusképző Kar (JGYPK) honlapján.

Dékáni Hivatal:

6725 Szeged, Boldogasszony sgt. 6.

Tel.: +36 62 546-050

Fax: +36 62 420-953

Oktatási dékánhelyettes: Jancsák Csaba dr.

Telefon: 62/544-797

E-mail: oktdh@jgypk.szte.hu

SZTE Természettudományi és Informatikai Kar (TTIK) honlapján.

Dékáni Hivatal:

6720 Szeged, Aradi vértanúk tere 1.

Oktatási dékánhelyettes: dr. Farsang Andrea

Telefon: 62/ 54-4674

E-mail: oktdh@sci.u-szeged.hu

SZTE Közoktatási Vezetőképző és Továbbképző Intézet (KÖVI) honlapján.

A képzésekről további információ itt.

6720 Szeged, Dugonics tér 13. földszint 6. iroda

Telefon/fax: +36 62/544-154 és +36 62/544-299

E-mail: homakovi@kovi.u-szeged.hu

 

 

4. Ingyenes, pedagógus továbbképzési programok

 

4.1. Az SZTE BTK Neveléstudományi Intézet kínálatában szerepelnek ingyenes, 30 órás akkreditált pedagógus továbbképzési programok is.

Az SZTE BTK Neveléstudományi Intézet alábbi képzései közül az első az MTA Tantárgy-pedagógiai Kutatási Program keretében, míg a többi az Oktatási Hivatal EFOP-3.2.15-VEKOP-17-2017-00001 sz. projektje keretében érhető el ingyenesen. Íme, a kínálat:

  • A kisiskoláskori (6-12 év) természettudományos gondolkodásfejlesztés gyakorlata.
  • A matematikai műveltség online diagnosztikus értékelése és fejlesztése az 1-6. évfolyamon.
  • Az olvasás-szövegértés online diagnosztikus értékelése és fejlesztése az 1-6. évfolyamon.
  • A természettudományi műveltség online diagnosztikus értékelése és fejlesztése az 1-6. évfolyamon.
  • Az óvoda-iskola átmenet támogatása online diagnosztikus mérésekkel és fejlesztőprogramokkal.

További információ:

SZTE BTK Neveléstudományi Intézet honlapján és az SZTE BTK honlapján.

6722 Szeged, Petőfi sgt. 30-34.

Telefonszám: 06-62-420-034

Ügyintéző: Virág Petra ügyvivő szakértő

E-mail: viragpetra@edu.u-szeged.hu


4.2. Ingyenes szakirányú pedagógus továbbképzéseket szervez az SZTE Természettudományi és Informatikai Kar.

Az EFOP-3.4.3-16-2016-00014 és az EFOP-3.4.4-16-2017-00015 pályázatnak köszönhetően ingyenes képzések részleteiről érdeklődni kell. Íme, a kínálat:

Ø  Haladó informatikai technológiák a köznevelésben.

Ø  Modern fizika, módszertani továbbképzés általános és középiskolai szaktanárok számára.

Ø  Filogenetika és modern populációgenetika – problémacentrikus megközelítés.

Ø  A generációs problémákat érintő fiziológiai alapismeretek.

Ø  Új eredmények a földrajzban, új szemléletű földrajzoktatás.

Ø  A fizika megjelenése és szerepe a különböző tantárgyakban (kémia, földrajz, biológia).

Ø  Web-fejlesztés, számítógépes grafika, és hálózatok.

Ø  Bizonyítási és problémamegoldási módszerek a kombinatorikában.

Ø  Tudatos internethasználatra nevelés.

Ø  A véletlen matematikája: a valószínűségszámítás és a statisztika elemei.

Ø  Fizika emelt szintű érettségi kísérleti feladatainak elvégzése és elemzése a tapasztalatok tükrében.

Ø  „A Földrajz Új Világa” számítógép, és internet alkalmazása a földrajz tanításban.

Ø  A környezettudomány biológia tanításába beépíthető legújabb eredményei.

Ø  Modern kémiai ismeretek.

Ø  Függvényekről, érdekesen. Az analízis fogalmai nem szokványos megközelítésben.

Ø  Korszerű matematika korszerű módszerekkel.

További információ:

SZTE Természettudományi és Informatikai Kar (TTIK) honlapján.

Dékáni Hivatal:

6720 Szeged, Aradi vértanúk tere 1.

Oktatási dékánhelyettes: dr. Farsang Andrea

Telefon: 62/ 54-4674

E-mail: oktdh@sci.u-szeged.hu

 

 

5. Pedagógus továbbképzések az SZTE Tanárképző Központban

 

Az SZTE Tanárképző Központja (TK) megkapta a jogot ahhoz, hogy az Eszterházy Károly Egyetem kidolgozott, a pedagógusok továbbképzését szolgáló tanfolyamokat elindítsa.

További információ:

SZTE Tanárképző Központ honlapján.

Szeged, Dugonics tér 13., földszint 9. iroda

Telefonszám: +36 62 544 014

E-mail: tkk@rekt.szte.hu

 

 

6. Képzések a közoktatás vezetőinek az SZTE KÖVI „étlapjáról”

 

A Szegedi Tudományegyetem szervezeti egységeként működő Közoktatási Vezetőképző és Továbbképző Intézet (KÖVI) célja és feladata, hogy hozzájáruljon a hazai vezetőképzés, vezetésfejlesztés, szervezetfejlesztés területének gazdagodásához.

A KÖVI céljai megvalósulását szolgálják a 2 és a 4 féléves továbbképzéseik. Az intézmény- és középvezetők az alábbi „étlapról” csemegézhetnek:

Címe

Képzési költsége

Holland-magyar intézményvezető és középvezető képzés, pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak, két féléves

135.000,-/félév/fő

Holland-magyar intézményvezető és középvezető képzés, pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak, négy féléves

135.000,-/félév/fő

TANFELÜGYELETI ÉS PEDAGÓGUSMINŐSÍTÉSI ELEMZŐ-FEJLESZTŐ SZAKEMBER, 4 féléves

135.000,-/félév/fő

TANFELÜGYELETI ÉS PEDAGÓGUSMINŐSÍTÉSI ELEMZŐ-FEJLESZTŐ SZAKEMBER, 2 féléves

135.000,-/félév/fő

Mentorpedagógus pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak, 4 féléves

135.000,-/félév/fő

Mentorpedagógus pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak, speciális, két féléveves

135.000,-/félév/fő

„KOMPLEX ISKOLAFEJLESZTÉS – TANULÁSMENEDZSMENT MESTERFOKON” SZAKTERÜLETEN PEDAGÓGUS-SZAKVIZSGÁRA FELKÉSZÍTŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK, 4 féléves

135.000,-/félév/fő

„KOMPLEX ISKOLAFEJLESZTÉS – TANULÁSMENEDZSMENT MESTERFOKON” SZAKTERÜLETEN PEDAGÓGUS-SZAKVIZSGÁRA FELKÉSZÍTŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK, 2 féléves

135.000,-/félév/fő

Intézményi stratégia az iskolai agresszió kezelésére és megelőzésére pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak, 4 féléves

145.000,-/félév/fő

Intézményi stratégia az iskolai agresszió kezelésére és megelőzésére pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak, 2 féléves

145.000,-/félév/fő

További információ:

SZTE Közoktatási Vezetőképző és Továbbképző Intézet (KÖVI) honlapján.

A képzésekről bővebb információ itt érhető el.

6720 Szeged, Dugonics tér 13. földszint 6. iroda

Telefon/fax: +36 62/544-154 és +36 62/544-299

E-mail: homakovi@kovi.u-szeged.hu

Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés

Aktuális események

Rendezvénynaptár *

Kapcsolódó hírek