Bezár

SZTE Magazin

Rektori_zaszlokkal

Középiskolásoknak ajánlja magát az SZTE: ingyenes szakkör, előadássorozat, bemutató, nyári tábor

Középiskolásoknak ajánlja magát az SZTE: ingyenes szakkör, előadássorozat, bemutató, nyári tábor

2020. január 03.

Iskolai szakköröket, nyári tanfolyamokat is kínálnak a középiskoláknak a Szegedi Tudományegyetem különböző karai, intézményi egységei. Alább e lehetőségek közül villantunk föl néhányat.

Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés

SZTE Állam- és Jogtudományi Kar (ÁJTK)

Az Európai Bizottság által támogatott Europe Direct Szeged programban minden évben kínálnak EU-tanórákat Csongrád megye középiskolái számára.

Az SZTE ÁJTK-hoz kapcsolódó Europe Direct 2020 januárjától a következő tematikát javasolja:

  • Az európai integráció története – évfordulók 2020-ban
  • EU intézmények, döntéshozatal az Európai Unióban
  • Magyarország tizenhat éve az EU-ban – eredmények, kihívások
  • Az Európai Unió éghajlat-politikája
  • Biztonságos munkavállalás az Európai Unióban (az EURES helyi szakértőjével)

Az iskolák általában 20-25 órát kérnek, az órák java része február-május hónapokban valósul meg.

Az órák 45 percesek, és a tanárok/iskolák szabadon válogathatnak a témákból. Lehetséges egyetlen vagy több témát választani a csomagból.

További információ:

SZTE ÁJTK honlapja itt érhető el.

6720 Szeged, Tisza L. krt. 54.

Központi telefonszám: (+36-62) 544-197

Központi fax: (+36-62) 544-204

EUROPE DIRECT Szeged

Szegedi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, Nemzetközi és Regionális Tanulmányok Intézete.

Tel/fax: +36 62 544-135

E-mail: ed@irsi.u-szeged.hu

 

 

SZTE Általános Orvostudományi Kar (ÁOK)

Az SZTE élettudományi karain a helyi Hallgatói Önkormányzatok önálló egyetemi előkészítő tábort szerveznek.

Cél: elsősorban azon középiskolások felkészülésének segítése, akik az SZTE Általános Orvostudományi, az SZTE Fogorvostudományi vagy az SZTE Gyógyszerésztudományi Karon szeretnének továbbtanulni. Itt intenzív, egyetemi oktatói felkészítés keretében gyakorolhatnak az emelt szintű érettségi tananyagokból, azaz biológiából, kémiából és fizikából. A tábor egy hetes, és a középiskolás tavaszi szünetben zajlik. A diákok nem csak a felsorolt tárgyakból kapnak alapos felkészítést, hanem esti közösségi programokon is részt vehetnek.

További információ:

SZTE ÁOK Hallgatói Önkormányzat

H-6720 Szeged, Apáthy István u. 4.

SZTE ÁOK HÖK oldala.

E-mail: eebtaborszeged@gmail.com

 

 

SZTE Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar (BTK)

Az idegennyelvet tanulóknak és az idegennyelvet tanítóknak kínál élményalapú képzési lehetőségeket az SZTE BTK.


1. Itt a LÉNYEG!

Az SZTE az EFOP-3.2.14-17-2017-00001 számú „Legyen Élmény a Nyelvtanulás Együtt (LÉNYEg)? Élményalapú nyelvtanulás és nyelvoktatás középiskolás diákok, nyelvtanárok és a Szegedi Tudományegyetem hallgatóinak és oktatóinak részvételével” elnevezésű projekt keretében több idegen nyelvből is kínál szakkört, nyári nyelvtanfolyamot több középiskolában. Így például

1.1. az angol szakkört 16 középiskolában az SZTE BTK Angoltanár-képző és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék szervezi.

A projekt több egységet érint, így

1.2. a német szakkörök az SZTE BTK Germán Filológiai Intézetét, míg

1.3. a spanyol szakkörök az SZTE BTK Hispanisztika Tanszéket is.

További információ:

A honlapon.

A projekt vezetői:

Csincsák Krisztián projektmenedzser

Telefonszám: 62/544-843

E-mail: csincsak.krisztian@gmf.szte.hu

Bajnóczi Bea szakmai vezető

Telefonszám: 62/ 544-261

E-mail: bajnoczi@cett.u-szeged.hu


2. Az SZTE BTK Hispanisztika Tanszék 2015 óta minden év őszén tart spanyol nyelvet oktató középiskolai tanároknak módszertani továbbképzést, ezek programja megtekinthető az alábbi linken.

Az itt elhangzott előadások anyagát publikálják a Serie Didáctica online folyóiratukban.

További információ:

SZTE BTK Hispanisztika Tanszék honlapján.

Levélcím: 6722 Szeged, Petőfi S. sgt. 30-34.

Adminisztrátora: Jeney Zsuzsanna
Telefon és fax szám: 00 36 62 544 148
E-mail: hispan @ hist.u-szeged.hu

Facebook.


3. Az SZTE BTK Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszéke kétnapos (16 órás) olasz módszertani tanár-továbbképzést tart középiskolai tanároknak, országos szinten. A képzést meghívott külföldi szakember tartja a 2019/2020 II. félévében. Forrás: az Olasz Külügyminisztérium pályázati támogatása. A résztvevők száma várhatóan: 50-70 fő.

További információ:

SZTE BTK Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék honlapján.

Szeged, Petőfi Sándor sgt. 30-34., I. emelet.

Telefonszám: 62/544-375

E-mail: olasztanszek@libero.it; italiano@primus.arts.u-szeged.hu


4. Az SZTE BTK egyes egységei felajánlanak középiskoláknak olyan graduális órákat, melyeket a diákok látogathatnak. Ez a lehetőség időszakos, így nem tekinthető szervezett képzésnek.

További információ:

SZTE Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar (BTK) honlapján.

Dékáni Hivatal:

6722 Szeged, Egyetem u. 2.

Központi fax: (+36-62) 544-037

Dékáni Hivatalvezető:

Telefon: 62/544-039

Email: kelemen@arts.u-szeged.hu

 

 

SZTE Gyógyszerésztudományi Kar (GYTK)

A gyógyszerészi pálya, a szakma lehetőségei mellett a gyógyszerészhallgatók mindennapjaival szeretné megismertetni a középiskolásokat az SZTE Gyógyszerésztudományi Kar (GYTK).

Szívesen fogadják a diákcsoportokat és tanáraikat az SZTE GYTK épületében, ahol bemutatják képzésüket, oktató- és kutatólaborjaikat, valamint – igény szerint – különböző, a korosztályt érdeklő laborgyakorlatokat szerveznek, amelyek költségét a kar intézetei állják.

További információ:

SZTE Gyógyszerésztudományi Kar honlapján.

Cím: 6720 Szeged, Zrínyi u. 9.

Telefon: +36-62-545-022

Fax: +36-62-546-424

E-mail: office@pharm.u-szeged.hu

 

 

SZTE Természettudományi és Informatikai Kar (TTIK)


1. A 2020. évi programról információt ad:

SZTE TTIK Biológia Intézet: Dr. Ferencz Ágnes – e-mail: agnes.ferencz@bio.u-szeged.hu
telefinszám.: 06/62-544-543

SZTE TTIK Bolyai Intézet: Katonáné dr. Horváth Eszter egyetemi docens e-mail: horeszt@math.u-szeged.hu;

SZTE TTIK Fizikai Intézet: Dr. Hopp Béla e-mail: bhopp@physx.u-szeged.hu;

SZTE TTIK Földrajzi és Földtudományi Intézet: Posch-Vedrédi Katalin e-mail: vedredik@geo.u-szeged.hu, telefonszám: 06/62-546-348

SZTE TTIK Informatikai Intézet: Dr. Vadai Gergely e-mail: vadaig@inf.u-szeged.hu

SZTE TTIK Kémia Intézet: Dr. Mernyák Erzsébet e-mail: bobe@chem.u-szeged.hu;

Németh Veronika e-mail: nemethv@chem.u-szeged.hu;

SZTE TTIK Környezettudományi és Műszaki Intézet: Dr. Almási Enikő Eszter e-mail: almasieniko@geo.u-szeged.hu; telefonszém: 06/62-544-338


2. Az SZTE TTIK Bolyai Intézet külön ajánlata:

Egyetemi Tavasz

Felelős szervező: Katonáné dr. Horváth Eszter

Időpont itt található.

Őszi Kulturális Fesztivál

Felelős szervező: Katonáné dr. Horváth Eszter

Időpont itt található.


3. Az SZTE TTIK Fizika Intézet külön ajánlata:

Fizika Napja:

További információ itt található.4. Az SZTE TTIK Kémiai Intézet külön ajánlata:

„Vegyülj velünk!” program: interaktív tanulókísérleti foglalkozások

Időpont: Májustól június 15-ig, az iskolákkal egyeztetésre.

Létszám: maximum 30 diák.

Időtartam is az iskola igényeihez szabva: 60-120 perc

Kapcsolattartó: Németh Veronika e-mail: nemethv@chem.u-szeged.hu

További információ:

SZTE Természettudományi és Informatikai Kar (TTIK) honlapján.

Dékáni Hivatal:

6720 Szeged, Aradi vértanúk tere 1.

E-mail: ttkdh@sci.u-szeged.hu

E-mail: ttikto@sci.u-szeged.hu

Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés

Aktuális események

Rendezvénynaptár *

Kapcsolódó hírek