Bezár

SZTE Magazin

Díjátadás a Szent-Györgyi Albert Napok megnyitó ünnepségén.

XXIX. Szent-Györgyi Albert Napok: sikerek, díjak és jövőképek az SZTE orvosi és egészségtudományi ünnepén

XXIX. Szent-Györgyi Albert Napok: sikerek, díjak és jövőképek az SZTE orvosi és egészségtudományi ünnepén

2023. november 20.
19 perc

A Szegedi Tudományegyetem központi ünnepségén megnyitották a XXIX. Szent-Györgyi Albert Napok rendezvénysorozatát. Az egyetem orvosi és egészségtudományi karainak és klinikai központjának közös ünnepén az SZTE Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Kar, Fogorvostudományi Kar, Gyógyszerésztudományi Kar, Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar dékánjai, valamint az SZTE Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ elnöke értékelte az elmúlt év teljesítményét, valamint átnyújtották a betegellátás, az oktatás és a kutatás területén kiváló eredményeket elért dolgozók díjait.

Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés
A Szegedi Tudományegyetem orvosi és egészségtudományi ünnepén az SZTE Rektori Hivatal dísztermében ünnepi tanácsülésen nyitották meg az egyetemen novemberben hagyományos Szent-Györgyi Albert Napokat. Az eseményen megjelent Dr. Rovó László egyetemi tanár, a Szegedi Tudományegyetem rektora, Dr. Fendler Judit, a Szegedi Tudományegyetem kancellárja, Dr. Lázár György egyetemi tanár, a Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Kar dékánja, Dr. Lengyel Csaba egyetemi tanár, a Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ elnöke, Dr. Baráth Zoltán egyetemi tanár, a Fogorvostudományi Kar dékánja, Dr. Zupkó István egyetemi tanár, a Gyógyszerésztudományi Kar dékánja, Dr. Tálosiné Dr. Tóth-Molnár Edit egyetemi tanár, az Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar dékánja.

Dr. Rovó László: Szent-Györgyi Albert cékitűzései a rektori tárgyaló falán függenek

Dr. Rovó László köszöntőjében arról beszélt, hogy az egyetem vezetése Szent-Györgyi Albert 1940-41-ben rektorként megfogalmazott céljait követi. Ezek a célok a rektori tárgyalóban is ott függenek a falon: az egyetem számára a tudás gyarapítását és terjesztését tűzik ki, oktatói számára azt, hogy a legjobb hallgatókból kineveljék utódaikat, és az egyetemet a szakemberek képzésére szentelt szellemi központtá tegyék. Szent-Györgyi Albert 10 éves szegedi munkájának sokat köszönhet az egyetem, erre épülhetett az a tudatos fejlesztés is, amely Dr. Rovó László szerint az elmúlt éveket jellemezte. A 29. Szent-Györgyi Albert Napokra az egyetemhez Karikó Katalin révén már egy második Nobel-díj is kapcsolódik, Banga Ilonáról pedig, aki szintén Nobel-díjas kutató lehetett volna, ha nem tör ki a második világháború, holnap nevezik el az SZTE új orvosi és egészségtudományi képzési központját, mondta a rektor. Dr. Rovó László gratulált a Szent-Györgyi Albert Napok díjazottjainak.

Prof. Dr. Rovó László, a Szegedi Tudományegyetem rektora

Dr. Rovó László, a Szegedi Tudományegyetem rektora. Fotó: Kovács-Jerney Ádám

Dr. Lázár György: a magyarországi orvosi karok közül ide kellett a legmagasabb pontszám

Dr. Lázár György egyetemi tanár, az SZTE Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Kar dékánja beszédében felidézte, hogy a november kiemelt hónap a szegedi egyetemen: ekkor kezdődött meg az oktatás 1872-ben a Szegedi Tudományegyetem elődjében, a kolozsvári egyetemen, majd 1940-ben ugyanekkor tartották az újraalapított szegedi egyetem első tanévnyitóját is, amelyen az akkori rektor, Szent-Györgyi Albert mondott beszédet, továbbá 2000 óta novemberben ünnepli az integráció révén megalakult SZTE az Egyetem Napját, és hagyományosan ekkor rendezik a Szent-Györgyi Albert Napokat is. Ez utóbbi esemény Dr. Lázár György szerint Szent-Györgyi Albert előtt tisztelegve bemutatja a négy egészségtudományi kar és a klinikai központ fejlődését is.

Dr. Lázár György 2023 legfontosabb eseményének nevezte, hogy az egyetemhez kötődő Karikó Katalin nyerte el az orvosi és élettudományi Nobel-díjat. A dékán a Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Kar eredményei között megemlítette, hogy három nyelven folyik az orvosképzés, amelyre állami ösztöndíjasként idén 428 ponttal lehetett bekerülni, és ez volt a legmagasabb pontszám valamennyi magyarországi orvosi kar közül. Idén 241 elsőéves orvos hallgató iratkozott be a magyar nyelvű, 260 hallgató az angol nyelvű és 80 hallgató a német nyelvű orvosi képzésre. Ebben az évben 163-an magyar és 118-an angol nyelven szereztek diplomát a karon; az orvostudományi kar 4 doktori iskolájában 60 fő jelentkezett PhD-képzésre, és eddig 46 doktorandusznak ítélték oda a PhD-fokozatot, továbbá 16 oktató a habilitációs oklevelét vehette át. A dékán eredményként értékelte, hogy a Magyar Akkreditációs Bizottság Látogatói Bizottsága, miután megtekintette a kar helyszíneit, kiemelte, hogy az SZTE SZAOK büszke lehet kiváló oktatói és hallgatói gárdájára. A német nyelvű általános orvosi osztatlan szak kiterjesztését a MAB 2023 májusában pozitívan bírálta el, ennek eredménye, hogy idén szeptembertől felmenő rendszerben elindult a német nyelvű orvosképzés a 3. évfolyamtól kezdve.

Dr. Lázár György egyetemi tanár, az SZTE Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Kar dékánja

Dr. Lázár György, az SZTE Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Kar dékánja. Fotó: Kovács-Jerney Ádám

Dr. Lázár György szerint a karon az orvostudomány fejlődését folyamatosan a betegek szolgálatába állítják, és ehhez külön feladatként kezelik, hogy az ott tanulók számára a legújabb kezelési lehetőségek elsajátítását is biztosítani tudják. Mintegy 50 ország fiataljai tanulnak itt, „akik nem 100 éves tudást, hanem a legfrissebb eredményeket szeretnék elsajátítani”. A dékán ennek szellemében kiemelte, hogy befejeződött a volt sebészeti klinika felújítása, amelyben Egészségtudományi Képzési Központ nyílik, és november 21-i névadó ünnepségén az épület Banga Ilona professzor nevét veszi fel. Az épület korszerű oktatási képzési helyszín lesz, benne skill egységek, oktatási terek, kicsoportos munkavégzésre alkalmas területek készültek el, valamint kialakítottak egy kadáver műtőt is; az épületben több mint 60 helyszínen lehet majd egyidőben oktatást folytatni.

Dr. Lengyel Csaba: Nőtt a régió betegbiztonsága, optimalizálódtak a betegutak

Dr. Lengyel Csaba egyetemi tanár, az SZTE Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ elnöke beszédében azt emelte ki, hogy a nyáron végrehajtott megyei integráció következtében a szentesi Bugyi István Kórház, a deszki Mellkasi Betegségek Kórháza, a megyei védőnői hálózat is a klinikai központhoz került. Az integráció eredményeként másfélszeresére nőtt a klinikai központ dolgozói létszáma és ágyszáma. Egy hónap állt a rendelkezésre, hogy az integráció jogi, igazgatási és műszaki feladatait lebonyolítsák, ezt sikerrel hajtották végre. Ennek eredményeként a régióban nőtt a betegbiztonság, optimalizálódtak a betegutak és minden szinten a legmagasabb betegellátást tudják biztosítani az itt élőknek.

Dr. Lengyel Csaba az eredmények között kiemelte, hogy 2022 decemberében 108 ággyal megkezdte működését a Purjesz Béla nevét viselő Infektológiai Klinikai és Oktatási Központ. Aláhúzta, hogy a SZAKK stratégiai célkitűzése a gyermekgyógyászati ellátás 21. századi infrastruktúrájának kialakítása, és ezáltal az is, hogy a Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermekegészségügyi Központ a gyógyítás, az oktatás és a kutatás területén is kiválósági központtá váljon. Ennek során az integrált gyermek- és ifjúságpszichiátriai ellátás centrumát biztosító új, 2500 négyzetméteres épületszárny kialakítása és műszaki átadása már megtörtént, és november 23-án a Szent-Györgyi Albert Napok keretében ünnepélyes átadása is megtörténik. Megszületett az SZTE SZAKK Kardiometabolikus Rehabilitációs Osztálya is, amelynek működésével párhuzamosan a WHO egészségügyi világszervezet megbízta az intézményt egy hatékony finanszírozási modell kidolgozására.

Dr. Lengyel Csaba, az SZTE Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ elnöke

Dr. Lengyel Csaba, az SZTE Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ elnöke. Fotó: Kovács-Jerney Ádám

Az egészségügyi dokumentáció hatékonyságát és biztonságosságát támogatja, folytatta Dr. Lengyel Csaba, az új digitális ápolástámogató rendszer, amelynek bevezetését 2023 tavaszán kezdték meg a SZAKK osztályai, továbbá ide sorolható, hogy az Országos Kórházi Főigazgatóság irányításával egyes kórházi egységekben már zajlik a digitális időpontfoglalási rendszer tesztelése is.

Az SZTE Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ csaknem 900 egészségügyi szakdolgozó teljeskörű gyakorlati oktatását végzi, és több mint 300 főt anyagilag is támogat tanulmányai során, remélve, hogy munkahelyül a SZAKK-ot választják – húzta alá a SZAKK elnöke.

Dr. Baráth Zoltán: A kar versenyképességének fenntartása a cél

Dr. Baráth Zoltán egyetemi tanár, az SZTE Fogorvostudományi Kar dékánja azt emelte ki, hogy az egészségtudományok ünnepe minden társdiszciplína művelőit egy asztal köré ülteti, közöttük azokat is, akiknek mindennapi áldozatos munkavégzését csak az osztályukon, intézetükben, tanszékükön, vagyis szűk környezetükben ismerik. Dr. Baráth Zoltán szerint az SZTE Fogorvostudományi Kar működésének sarokköve a Vasas Szent Péter utcai épületegyüttes felújításának megvalósulása, melynek köszönhetően a kar hamarosan 21. századi körülmények között folytathatja oktató-betegellátó tevékenységét. Eközben is kiemelt feladat a mindennapi magas színvonalú betegellátási és oktatási működés, amelynek érdekében egy racionalizált fejlesztési koncepció hivatott arra, hogy folyamatos beszerzésekkel fenntartsa a kar versenyképességét a hazai társintézmények körében, valamint a graduális és posztgraduális képzés tekintetében. E fejlesztési koncepció legfrissebb beruházása az a 20 állomáshellyel ellátott fantomlaboratórium a Banga Ilona Egészségtudományi Képzési Központban, amely a magas színvonalú preklinikai oktatást garantálja a megnövekedett hallgatói létszám mellett is.

Dr. Baráth Zoltán egyetemi tanár, az SZTE Fogorvostudományi Kar dékánja

Dr. Baráth Zoltán egyetemi tanár, az SZTE Fogorvostudományi Kar dékánja. Fotó: Kovács-Jerney Ádám

Dr. Baráth Zoltán szerint az SZTE Fogorvostudományi Karra felvett hallgatók létszáma a magyar és az angol nyelvű programban is évről évre stabil, sőt, a kar angol nyelvű képzése az idén felvett 65 fővel történetének legmagasabb elsőéves hallgatói létszámát érte el. A fogorvostudományi kar magyar nyelvű képzésén jelenleg 315, angol nyelvű képzésén pedig 207 hallgató folytatja tanulmányait, ami betölti a képzés előirányzott kapacitását. Dr. Baráth Zoltán szerint a kar célja, hogy minél több minősített oktató vegyen részt a hallgatók képzésében, a kutatásban és a betegellátásban, ezért biztosítják az oktatók külföldi tapasztalatszerzési lehetőségeit, külföldi konferenciákon való részvételüket, és ösztönzik őket új oktatási módszerek elsajátítására és bevezetésére. A karon az elmúlt évben négy újabb fiatal fogorvos szerzett PhD-fokozatot, és további 16 van folyamatban. A Magyar Fogpótlástani Társaság és a Magyar Gnatológiai Társaság szeptemberben megrendezett kongresszusán 7 fiatal fogorvos vett részt előadóként, ami a dékán szerint visszaigazolása annak, hogy az irány jó: helyzetbe kell hozni az ifjakat, és bekapcsolni őket nemcsak a hazai, hanem a nemzetközi szakmai diskurzusba is. Dr. Baráth Zoltán elsősorban a minőségi működés megőrzését nevezte a SZTE Fogorvostudományi Kar jövőbeli céljának.

Dr. Zupkó István: Évszázadnyi útmutatást, tudást, szellemi hagyatékot kaptunk

Dr. Zupkó István egyetemi tanár, az SZTE Gyógyszerésztudományi Kar dékánja szerint a Szegedi Tudományegyetem karai joggal érezhetnek büszkeséget, a QS rangsor igazolja, hogy az SZTE a legkiválóbb magyar egyetem, és ezt mára már két Nobel-díj is reprezentálja. A SZTE Gyógyszerésztudományi Kar magyarul és angolul folytat képzést, doktori iskolájában jelenleg 79 doktorandusz (közülük 44 külföldről érkezett) dolgozik tudományos fokozatán. Dr. Zupkó István szerint a publikációs eredmények alapján a kar az egyetem legkiválóbb karai közé tartozik. Oktatói a nemzetközi térben publikálnak, pályázati támogatásokat nyertek el, nemzetközi mobilitási programokban vesznek részt és indikátorok mutatják, hogy a kar egyes kutatócsoportjai a világ élvonalába tartoznak.

A minőségcentrikus kutatás és oktatás mai sikerei mögött Dr. Zupkó István szerint évszázadnyi szellemi és fizikális építkezés, tudás, értékrend, szakma iránti elhivatottság, valamint alázat van, amit a szegedi egyetemi gyógyszerésztudományi képzés és kutatás elődei nemzedékeken át felhalmoztak. - Mi ennek a szellemi hagyatéknak a birtokában szerezhettünk elismerést – húzta alá a dékán. A kar önmeghatározásáról Dr. Zupkó István azt mondta, „mi vagyunk az a közösség, amely megkapott egy évszázadnyi útmutatást, tudást, szellemi hagyatékot, és érezzük az ezzel járó felelősséget; célunk megtenni mindent, hogy megőrizzük és gyarapítsuk a ránk bízott értékeket.”

Dr. Zupkó István egyetemi tanár, az SZTE Gyógyszerésztudományi Kar dékánja

Dr. Zupkó István egyetemi tanár, az SZTE Gyógyszerésztudományi Kar dékánja. Fotó: Kovács-Jerney Ádám

Dr. Zupkó István elmondta, hogy a kar idén is megrendezte nemzetközi konferenciáit, és ötödik évben tartották meg népszerű Herba Medica tanulmányi versenyét a középiskolák számára. Oktatóik elismeréseit sorolva megemlítette, hogy a Magyar Érdemrend Tisztikeresztje elismerésben részesült, és az Év Oktatója Elismerő Oklevelet is megkapta Hohmann Judit akadémikus, az SZTE GYTK Farmakognóziai Intézetének professzora; az MTA elnökségétől Eötvös József-koszorút vehetett át Máthé Imre, az SZTE GYTK Farmakognóziai Intézet professor emeritusa; szakirodalmi munkásságáért Apáczai Csere János-díjat kapott Csupor Dezső, az SZTE GYTK Klinikai Gyógyszerészeti Intézet intézetvezető egyetemi tanára; valamint az Év Oktatója Elismerő Oklevelet kapta meg Dr. Vasas Andrea, az SZTE GYTK Farmakognóziai Intézet docense.

Dr. Tálosiné Dr. Tóth-Molnár Edit: Magasan képzett egészségügyi szakdolgozók nélkül nincs modern egészségügy

Dr. Tálosiné Dr. Tóth-Molnár Edit egyetemi tanár, az Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar dékánja gratulált minden kollégának, akik áldozatos munkával járultak hozzá a betegellátás, oktatás és kutatás hármas feladatához. Az egészségügyi felsőoktatást stratégiai területnek nevezte, amely alapvetően meghatározza az ország egészségügyi ellátását. A sikerek mellett ez a megoldandó feladatokat is jelenti: jelenleg 30.000 ápoló hiányzik az országos ellátórendszerből, pedig magasan képzett ápolók, szakasszisztensek, mentőtisztek, szülésznők, műtőssegédek nélkül nincs egészségügyi ellátás. Ezen kívül a telemedicinális és mesterséges intelligenciára alapuló technológiák is erre nyitott, képzett szakembereket kívánnak. Dr. Tálosiné Dr. Tóth-Molnár Edit kihívásokra adott reakcióként nevezte meg, hogy a kar képzési portfólióját az egészségügyi rendszer kihívásainak megfelelően bővítik és a következő két tanévben lépcsőzetesen új mesterszakokat vezetnek be, ezeknek akkreditációs munkáját 2023 szeptemberében elkezdték. A kar nagy reményekkel tekint a Banga Ilona Egészségtudományi Képzési Központban az egészségtudományi képzés számára nyújtott oktatási lehetőségekre. Dr. Tálosiné Dr. Tóth-Molnár Edit elmondta, hogy a kar főépületében kialakítandó preventív rehabilitációs képzési és ellátási központ tervezési szakasza már lezárult, hamarosan megindulhat az építkezés is; az itt kialakítandó infrastruktúra reményeik szerint új szintre fogja emelni a gyakorlati képzést. A következő hetekben az ETSZK oktatási-kutatási együttműködést köt az Ulster University egészségtudományi karával, valamint a belfasti Queen’s University-vel.

Dr. Tálosiné Dr. Tóth-Molnár Edit, az Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar dékánja

Dr. Tálosiné Dr. Tóth-Molnár Edit, az Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar dékánja. Fotó: Kovács-Jerney Ádám

Dr. Tálosiné Dr. Tóth-Molnár Edit elmondta, hogy 2023-ban mintegy 500 nappali tagozatos és 130 levelező hallgatót vettek fel a kar alapképzéseire és 70 hallgató kezdte meg a mesterképzést, így rekordszámú, összesen 700 hallgató kezdte meg tanulmányai első évfolyamát. Jelentősen nőtt az angol nyelvű nursing és physiotherapy szakos hallgatók száma is. A nemrég kinevezett dékán emlékeztetett, hogy 2015 óta a Magyar Hungarikum Bizottság döntése alapján a magyar védőnői ellátórendszer nemzetközileg is egyedülálló tradicionális ellátási hálózat nemzeti büszkeség lett. Dr. Tálosiné Dr. Tóth-Molnár Edit azzal zárta beszédét, hogy a hagyományok alapján az új idők új kihívásai új stratégiát, új működési algoritmust igényelnek az egészségtudományi területen is.

Átadták a Szegedi Tudományegyetem dolgozói díjait

Rektori Elismerő Oklevél
A Szegedi Tudományegyetem Rektora rektori elismerő oklevél kitüntetésben részesítette Háznagyné Dr. Radnai Erzsébet tudományos munkatárs úrhölgyet a gyógyszerészképzésben végzett magas színvonalú oktatási és kutató munkája, valamint a kari közéletben végzett fáradhatatlan tevékenysége elismeréséül.

Háznagyné Dr. Radnai Erzsébet több mint 20 évig volt a Szegedi Tudományegyetem Farmakognóziai Intézetének munkatársa. Kiemelkedő oktatómunkájával jelentősen hozzájárult a gyógyszerész- és szakgyógyszerészképzéshez. Gyógyszerész-továbbképzések és az egyetem más karain folyó átoktatások elkötelezett, lelkiismeretes oktatója. A hazai növényfajokkal végzett növénykémiai, produkcióbiológiai vizsgálatai értékes információkat szolgáltattak a hazai flóra jobb megismeréséhez. Oktatói, kutatói elhivatottsága, kari közéleti szerepvállalása példamutató, elismerésre méltó.

A Kar Kiváló Tudományos Diákköri Oktatója díjak:

A Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Kar Tanácsa a Kar Kiváló Tudományos Diákköri Oktatója elismeréssel tüntette ki a 2022. évben kiemelkedő oktató és szakmai tevékenységet végző kollégáit, akik több éven keresztül folytattak tudományszervezői, tehetséggondozó tevékenységet a tudományos diákköri mozgalomban.

Dr. Csont Tamás tanszékvezető egyetemi tanár - Biokémiai Intézet
Dr. Juhász László tudományos munkatárs - Sebészeti Műtéttani Intézet
Dr. Keller-Pintér Anikó egyetemi docens - Biokémiai Intézet
Dr. Kuthi Levente egyetemi adjunktus - Pathológiai Intézet
Dr. Menyhárt Ákos egyetemi adjunktus -Sejtbiológia és Molekuláris Medicina Tanszék
Dr. Molnár Regina egyetemi adjunktus, Népegészségtani Intézet
Dr. Molnár-Gáspár Renáta egyetemi adjunktus - Biokémiai Intézet
Dr. Sárközy Márta egyetemi docens - Kórélettani Intézet
Dr. Szűcs Gergő egyetemi adjunktus - Biokémiai Intézet
Dr. Zombori Tamás egyetemi adjunktus - Pathológiai Intézet

Dr. Hideghéty Katalin egyetemi tanár átveszi a Hippokrates-díjat Dr. Lengyel Csaba SZAKK elnöktőlKJA-0229

Dr. Hideghéty Katalin egyetemi tanár átveszi a Hippokrates-díjat Dr. Lengyel Csaba SZAKK elnöktől. Fotó: Kovács-Jerney Ádám

A Szent Györgyi Albert Klinikai Központ specifikus elismerései:

1. „Hippokrates-díj a gyógyításért” elismerésben részesült Dr. Hideghéty Katalin professzor asszony. Szakterülete a sugárterápia hatékonyságát növelő új megközelítések, besugárzási technikák kifejlesztése és alkalmazása. Klinikai munkája mellett kutatóként dolgozik a szegedi ELI lézerközpontban, ahol az orvosbiológiai kutatócsoport vezetője. Tudományos kutatói tevékenysége kiemelkedő, mellyel emeli az Onkoterápiás Klinika betegellátó tevékenységének színvonalát, valamint öregbíti a Szegedi Tudományegyetem nemzetközi hírnevét.

2. A Szegedi Tudományegyetem Kiemelkedő Egészségügyi Szakdolgozója díjat első ízben idén Varnyú Lenke kapta, aki a Fogorvostudományi Kar szakdolgozói szakfeladat koordinátora. Szakma iránti elhivatottság, alázat és fáradhatatlan tenni akarás jellemzi. Szakmailag magasan kvalifikált, szívesen vesz részt továbbképzéseken, megragadva minden olyan lehetőséget, mellyel tudását gyarapíthatja. Meglévő tudását, tapasztalatait szívesen osztja meg a képző intézmények klinikán gyakorlatot teljesítő hallgatóival, tanulóival, akiknek mentorálását végzi.

Varnyú Lenke átveszi a Szegedi Tudományegyetem Kiemelkedő Egészségügyi Szakdolgozója díjat

Varnyú Lenke, a Fogorvostudományi Kar szakdolgozói szakfeladat koordinátora átveszi a Szegedi Tudományegyetem Kiemelkedő Egészségügyi Szakdolgozója díjat. Fotó: Kovács-Jerney Ádám

3. Klinikai Központ Minőségéért Díjat Keszég Zsuzsanna a Pszichiátriai Klinika Addiktológiai Osztály vezető szakápolója vette át. A betegellátás során nyújtott szakmai tevékenységét nagyfokú elkötelezettség, betegcentrikus gondolkodás, odafigyelés jellemzi. Jó szervező készséggel rendelkező, kreatív, pozitív kommunikációjú, megbízható munkatárs, aki a klinikai ápolási menedzsment tagja is. A Pszichiátriai Klinika minőségügyi és működésfejlesztési felelősi munkája precíz, példaértékű.

4. 2022-ben Klinikai Központ Emlékérem kitüntetésben részesült – azonban azt akadályoztatása miatt az évben átvenni nem tudta – Páhán Enikő, aki a Gyermekgyógyászati Klinika Koraszülött Intenzív Osztályának osztályvezető ápolója volt nyugállományba vonulásáig. Munkája során folyamatosan képezte magát, gyermekápolói és gyermek intenzív terápiás szakápolói végzettséget is szerzett. Rendkívüli teherbírással rendelkezik, munkáját mindig magas színvonalon látta el.

5. Klinikai Központ Emlékérem kitüntetésben részesült Déri Mária, az Igazságügyi Orvostani Intézet szakasszisztense, aki 1995-ben csatlakozott a DNS laboratórium munkacsoportjához és munkájával nagymértékben hozzájárult annak kriminalisztikában szerzett országos hírnevéhez. A COVID pandémia idején 2020-tól 2022-ig önkéntesen szolgálatot vállalt az Orvosi Mikrobiológiai Intézet Vírus Laboratóriumban, valamint adminisztrátori feladatokat is ellátott az Oltóközpontban.

6. Klinikai Központ Emlékérem kitüntetésben részesült Péterné Dr. Tiszai Andrea, a Belgyógyászati Klinika főorvosa. Több évtizedes gasztroenterológiai betegellátó tevékenysége mellett 1994 óta látja el a klinikán zajló több mint 400 klinikai farmakológiai vizsgálat koordinációs és adminisztratív feladatait, emellett vizsgálatvezetői és társvizsgálói részvétellel bír. Példamutató kötelességtudata, szorgalma, innovatív attitűdje meghatározó a Klinika betegellátó és oktatási tevékenységében.

Péterné Dr. Tiszai Andrea, a Belgyógyászati Klinika főorvosa átveszi a Klinikai Központ Emlékérmet

Péterné Dr. Tiszai Andrea, a Belgyógyászati Klinika főorvosa átveszi a Klinikai Központ Emlékérmet. Fotó: Kovács-Jerney Ádám

7. Klinikai Központ Emlékérem kitüntetésben részesült Prof. Dr. Rudas László, aki az Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézet vezető általános helyetteseként meghatározó munkát végez a betegellátásban és az Intézet irányításában egyaránt. A Magyar Tudományos Akadémia doktoraként tevékenyen részt vesz a graduális és posztgraduális, magyar és angol nyelvű elméleti és gyakorlati oktatásokban egyaránt. Széleslátókörű, sokrétű tapasztalatán alapuló biztos klinikai helyzetfelismerései mérvadóak, irodalmi tájékozottsága, tanári attitűdje magával ragadó.

Prof. Dr. Rudas László, aki az Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézet helyettes vezetője

Prof. Dr. Rudas László, aki az Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézet helyettes vezetője átveszi a Klinikai Központ Emlékérmet. Fotó: Kovács-Jerney Ádám

8. 2021-ben Klinikai Központ Elnöki Dicséretben részesült – azonban azt akadályoztatása miatt az évben átvenni nem tudta – Sepsik Marianna diplomás ápoló, aki 1985 óta dolgozik a Gyermekgyógyászati Klinikán, jelenleg már részlegvezető ápolói megbízással. Munkáját nagy teherbírással, szorgalommal, rendkívül jó szervezőkészséggel és empátiával végzi, segítőkészsége példaértékű. A COVID időszakban aktívan vett részt az ellátás szervezésében, valamint a fertőző gyermek betegek gyógyításában.

9. Klinikai Központ Elnöki Dicséretben részesült Andó Beáta, a Radiológiai Klinika orvosdiagnosztikai laboratóriumi analitikai asszisztense. 2020 szeptemberétől CT/MR operátor, aki 2021 februárja óta a Kossuth Zsuzsanna Technikum és Szakképző Iskola külső oktatójaként több osztályt oktatott a képalkotó vizsgálatok végzésére és készített fel a sikeres vizsgákra. Fáradhatatlanul, saját szabadidejét is feláldozva oktatja a jövő radiográfiai asszisztenseit.

10. Klinikai Központ Elnöki Dicséretben részesült Bozókiné Takács Erzsébet, a Sebészeti Klinika orvosírnoka. Munkavégzését nagyfokú empátia és segítőkészség jellemzi. Orvosírnoki feladatai mellett napi szintű, szoros kapcsolatot ápol a klinika, valamint az igazgatási egységek dolgozóival. A NEXON rendszer klinikai bevezetésében, oktatásában, mindennapos alkalmazásában központi szerepet vállal és a dolgozók személyi anyagainak rendszerezésében, kezelésében értékes munkát végez.

11. Klinikai Központ Elnöki Dicséretben részesült Groszné Dr. Rácz Katalin, a Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermekegészségügyi Központ főorvosa. Példaértékű betegellátó munkája mellett húsz évig volt a klinika magyar nyelvű orvosképzés tanulmányi felelőse, akinek e tevékenysége körébe tartozott az V. és VI. évfolyamos orvostanhallgatók gyermekgyógyászati oktatása, gyakorlataik megszervezése és szakdolgozati konzulensi feladatok ellátása. Mindemellett a nővérképzésben és postgraduális képzésben résztvevő kollégák szakmai felkészítését is végezte.

12. Klinikai Központ Elnöki Dicséretben részesült Kissné Mikula Andrea, az Onkoterápiás Klinika diplomás ápolója. Magas színvonalú betegápolói munkát végez, szervez és irányít a mindennapokban. Kiemelt szerepe volt az integráció zökkenőmentes lebonyolításában, az egyesülést követően a közös munka megkönnyítésében. Szakmai és vezetői munkája kiválóan példázza, hogy napjainkban is van mód és lehetőség a társadalmi, valamint a szakmai elvárások együttes és maradéktalan teljesítésére.

13. Klinikai Központ Elnöki Dicséretben részesült Kuklis Sándorné Vitos Melinda, a Belgyógyászati Klinika ápolója. 2020 márciusától a pandémia végéig gazdasági nővérként dolgozott, ezáltal új területen bizonyítva rátermettségét. Munkáját megbízhatóság, pontosság jellemzi. Problémamegoldó készsége, kreativitása, határozott egyénisége és nyíltsága támasz a kollégáknak. Széleskörű, kiterjedt kollegiális kapcsolatokkal rendelkezik, aki kéréssel fordul hozzá, mindenkor számíthat támogató hozzáállására. A Belgyógyászati Klinika kollektívájának elismert, megbecsült és közkedvelt tagja.

14. Klinikai Központ Elnöki Dicséretben részesült Dr. Mencser Zoltán, az Idegsebészeti Klinika részlegvezető főorvosa, a Gerinc team munkacsoport vezetője. Gyógyító tevékenységét példás odaadással, betegek iránti elkötelezettséggel, mély szakmai alázattal végzi. Tevékenyen részt vesz az orvosképzésben, az idegsebészeti szak- és továbbképzésben. Kiemelkedő szerepe van abban, hogy az Idegsebészeti Klinika Magyarország legnagyobb és legszélesebb spektrummal rendelkező ellátóhelyévé vált a gerincsebészeti szakterületen.

15. Klinikai Központ Elnöki Dicséretben részesült Vetró Ildikó a Sürgősségi Betegellátó Önálló Osztály orvosírnoka, aki az osztály 2014-es nyitása óta ott dolgozik. Munkáját mind szakmailag, mind emberileg példa értékűen és magas színvonalon látja el, követendő mintát nyújtva ezzel a fiatalabb kollégáknak. Kéréssel, kérdéssel bármikor bátran fordulhatnak hozzá. Együttműködő készsége, rugalmassága, teherbírása, betegek iránti elkötelezettsége kiemelkedő.

16. Klinikai Központ Elnöke Elismerő Oklevél kitüntetésben részesültek a Egészségbiztosítási Igazgatóság Betegirányítási Munkacsoport munkatársai: Batizné Vámos Mónika, Fehérné Peszleg Éva, Hegedűs Éva, Matuszka Enikő, Németh Istvánné, Szécsi Zoltánné, Terhes Tünde, Turbucz-Fehérvári Vivien. Kiemelkedő szerepük van az ellátórendszer lakossági megítélésének pozitív alakításában. Munkájuk során számos konfliktusnak vannak kitéve, amelyek kezelésében sokéves tapasztalatuk és nagyfokú rugalmasságuk révén legjobb tudásuk szerint sikerrel állnak helyt.

17. Klinikai Központ Elnöke Elismerő Oklevél kitüntetésben részesültek a Neurológiai Klinika orvosírnok munkatársai: Blidár Anett, Fodor Szilvia, Fürediné Kéri Ibolya, Kállai Éva, Keserű Beatrix, Komondi Réka, Kovácsné Kis Szilvia, Kisné Gyuris Aranka, Molnár Violetta, Szeri Lilla, Tóth Margaréta, Dr. Tóthné Bereczky Diána, Vass Margit, Vidéki Anikó.
Az orvosírnoki csapat nagy empátiával, kompromisszumkészséggel, lelkiismeretesen végzi munkáját és kezeli a telefonos, illetve e-mailes előjegyzéseket, időpontkéréseket. Biztonsággal mozognak az informatika, valamint az adminisztráció területén. Emberségük és szolgálatkészségük elismerést és megbecsülést érdemel.

A Szegedi Tudományegyetem Gyógyszerésztudományi Karának elismerései

A Szegedi Tudományegyetem Gyógyszerésztudományi Karának Gyógyszer-technológiai Intézete néhai Kedvessy György egyetemi tanárnak, a Gyógyszer-technológiai Intézet egykori igazgatójának emlékére 2009-ben Kedvessy György pályadíjat alapított, amely a Gyógyszer-technológiai és Gyógyszer-felügyeleti Intézetben dolgozó PhD-hallgatók és a Karon tanuló gyógyszerészhallgatók szakmai fejlődését hivatott segíteni.
A szakmai zsűri véleménye alapján, 2023-ban a „Kedvessy György pályadíj” nyertesei Dr. Uhljar Luca és Dr. Pamlényi Krisztán PhD-hallgatók, akik színvonalas kutató munkájukért, valamint hazai és nemzetközi publikációs tevékenységükért részesülnek ebben a kitüntetésben és a vele járó pénzjutalomban.

Dr. Uhljar Luca PhD-hallgató

Dr. Uhljar Luca PhD-hallgató átveszi a Kedvessy György pályadíjat. Fotó: Kovács-Jerney Ádám

Dr. Pamlényi Krisztán

Dr. Pamlényi Krisztán PhD-hallgató átveszi a Kedvessy György pályadíjat. Fotó: Kovács-Jerney Ádám

2022. márciusában rendezték meg az Év Gyógyszerészhallgatója - Gyógyszerészi Gondozási-, Betegtanácsadási Versenyt, ahol a hallgatóknak modellezett szakmai szituációban kellett bizonyítaniuk szakmai felkészültségüket. A szakértő zsűri az országos verseny 3. helyezését ítélte oda a kar volt hallgatójának, Dr. Molnár Krisztinának. Dr. Molnár Krisztina a Szegedi Tudományegyetem hallgatói közül a legjobb teljesítményéért részesül az alapítvány különdíjában és a vele járó pénzjutalomban.

Az SZTE Gyógyszerésztudományi Kar Kabay János Szakkollégium és a Szegedi Gyógyszerészképzés Fejlesztéséért Alapítvány 2021-ben alapította meg az „Év Szakkollégistája” Díjat, melyet 2023-ben Piszman Zsófia Ilona gyógyszerész hallgató nyert el.

SZTEInfo

A borítóképen: Díjátadás a Szent-Györgyi Albert Napok megnyitó ünnepségén. Fotó: Kovács-Jerney Ádám

Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés

Aktuális események

Rendezvénynaptár *

Kapcsolódó hírek