szte_the_2020

Foglalkoztatással kapcsolatos új rendelkezések – 2020. november 09.

Az új koronavírus okozta fertőzés terjedésének megelőzése érdekében, összhangban a fenntartó által bejelentett intézkedésekkel, újabb hatósági intézkedésig vagy felsővezetői utasításig az alábbi foglalkoztatással kapcsolatos intézkedéseket rendelte el a Szegedi Tudományegyetemen.

Az egészségügyi szolgáltatás működésének zavartalansága és az SZTE folyamatos működésének fenntartása érdekében a munkáltatói jogkör gyakorló köteles a szervezeti egységében közalkalmazotti jogviszonyban, illetve munkaviszonyban foglalkoztatott alkalmazott részére a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 53. § rendelkezése alapján munkaszerződéstől eltérő munkakörben, illetve munkahelyen történő foglalkoztatást elrendelni a jogi, igazgatási és humánpolitikai főigazgató megkeresése esetén.

 

A közvetlen munkahelyi vezetők kötelesek a szervezeti egységükben a munkavégzést úgy megszervezni, hogy a személyes találkozások száma minimalizálódjon. Ennek érdekében elsősorban a vonatkozó jogszabályok betartása mellett általános munkarendtől eltérő munkaidő-beosztás rendelhető el, valamint konszenzus alapján távmunkavégzés keretében történhet a feladatellátás.

 

Ezeken túl az SZTE önkéntes segítői hálózatot szervez az egészségügyi szolgáltatás működésének zavartalansága érdekében.

 

Fenti rendelkezések részletszabályait az 5/2020. (XI. 06) sz. rektori-kancellári együttes utasítás járványügyi humánpolitikai intézkedésekről tartalmazza. Az együttes utasítás végrehajtásának szabályairól a 7/2020. (XI. 06.) sz. JIHF főigazgatói körlevél rendelkezik.

Az Egyetem neve:
Szegedi Tudományegyetem
Rövidített megnevezése: SZTE
Székhelye: Szeged, Dugonics tér 13.
Postacíme: 6720 Szeged, Dugonics tér 13.
Központi telefonszáma: (62) 544-000

C_evszammal

Az egyetem megnevezése külföldi kapcsolataiban:
latinul:
Universitas Scientiarum Szegediensis
angolul:
University of Szeged
németül:
Universität Szeged
franciául:
Université de Szeged

Az egyetem alapítója:
Országgyűlés

Az egyetem felügyeleti szerve:

Innovációs és Technológiai Minisztérium