Bezár

SZTEhírek

Kiemelt_kozepsikola_es_SZTE

Középiskolai vezetőket hívott műhelybeszélgetésre a Szegedi Tudományegyetem

Középiskolai vezetőket hívott műhelybeszélgetésre a Szegedi Tudományegyetem

2019. október 17.
7 perc

Szélesre tárja kapuit a Szegedi Tudományegyetem: a középiskolásokkal és középiskolákkal létező kapcsolathálóját bővíti és kiteljesíti. Ennek részleteiről, többek között a 2019 őszén elindított SZTE Junior Akadémiáról tájékoztatták, illetve az együttműködéssel kapcsolatos igényeiről kérdezték a 2019. október 17-i műhelybeszélgetésen a középiskolai pedagógusokat az SZTE szakértői.

– A képzett munkaerő a legnagyobb kincse a munkáltatónak. A régiónkat is erősítjük azzal, ha a fiatalok számára a középiskolákból az egyetemre, illetve az egyetemről a munkaerőpiacra zökkenőmentessé tesszük az átmenetet, ezáltal helyben tartjuk a jól képzett szakembereket – hangsúlyozta dr. Fendler Judit, az SZTE kancellárja, amikor köszöntötte a Szegedi Tudományegyetem középiskolai vezetők számára szervezett első műhelybeszélgetésén megjelenteket.


IMG_4404

 

 

Az SZTE a régió megtartó ereje

 

Az SZTE és a középiskolák közötti együttműködés kiterjesztését az is indokolja, hogy a felsőoktatásba való bejutás feltételei a közeljövőben megváltoznak. Az emelet szintű érettségi és a nyelvvizsga megléte olyan követelmény lesz, aminek a teljesítésében a Szegedi Tudományegyetem segíti a diákokat.


IMG_4415

 

– Az SZTE a magyar egyetemek között az első helyre sorolódott a QS világrangsorában – emlékeztetett a kancellár. Az SZTE teljesítményét mérő számok közül – többek között – megemlítette: a szegedi diplomával rendelkező fiatalok egy éven belül el tudnak helyezkedni a munkaerőpiacon, ráadásul 1 százalékuk szinte azonnal felső, míg 6 százalékuk középvezetői pozícióban érvényesül.

 

Kitárja kapuit a Szegedi Tudományegyetem azzal a nem titkolt céllal, hogy a hazai felsőoktatás zászlóshajójaként magához vonzza a szűkebb és tágabb régióból a továbbtanulókat, a tehetségeket.


IMG_4438

 

– Nyitunk a középiskolások és a középiskolák felé. Szorosabb és az eddigieknél szélesebb kapcsolatrendszer kialakítására törekszünk – hangsúlyozta megnyitójában prof. dr. Gellén Klára oktatási rektorhelyettes. – Meggyőződésünk, hogy egy fiatalnak nem kell ahhoz a fővárosba vagy külföldre költöznie, hogy világszínvonalú képzésben részesüljön, vagy hogy olyan diplomát szerezhessen a Szegedi Tudományegyetemen, amelynek birtokában megtalálja helyét a munkaerőpiacon.

 

A hagyományteremtő céllal, de első alkalommal megrendezett műhelybeszélgetésen az SZTE bemutatta tapasztalatait, az universitas különböző egységei által nyújtott olyan szolgáltatásokat, amelyeket a középiskolák, a pedagógusok és a diákok igénybe vehetnek.

 

 

 

Adatkezelés és tudásháromszög

 

– Sok a jogi előírás, a GDPR általános keret. A magyar jogszabályok GDPR megfeleltetése nem teljes – hívta fel az adatvédelmi szabályokkal kapcsolatos problémákra a figyelmet dr. Lajkó Dóra. Az SZTE adatvédelmi tisztviselője a korábbi előírásokat összehasonlította a hatályos jogszabályokkal.


IMG_4447

 

A közoktatás miként néz ki a GDPR tükrében? – kérdezte a szakember. Válaszként felsorolta az intézményvezetők számra sürgető tennivalókat, köztük a személyes adatvagyon felmérését, az iskolai adatvédelmi szabályzat megalkotását, az eljárási rend kialakítását, a hatásvizsgálat elvégzését. E belső folyamatokon kívül az érintetteknek – a munkavállalóknak, a tanulóknak, a szülőknek és a szerződött partnereknek – szóló adatkezelési tájékoztató elkészítését.

A „tiszta asztal, üres monitor”, vagy a „need to know” elvről szólva a klasszikus adatvédelmi hibákra is fölhívta a figyelmet, megoldási modelleket kínált a közoktatásban dolgozóknak az SZTE adatvédelmi tisztviselője.

 

– Az egyetem nem szeparált oktatási helyszín, ott a kutatásnak és a kormányzati, gazdasági szereplőkkel való együttműködésnek, a tudás alkalmazásának kitüntetett a szerepe – hangsúlyozta Vezetés – tanulás – együttműködés című előadásában dr. Baráth Tibor. Az SZTE Közoktatási Vezetőképző és Továbbképző Intézet (KÖVI) igazgatója olyan kérdésekre keresett választ, többek között, mint hogy „Mi a szerepe világunkban a tudásnak?” „Mit jelent a tudásháromszögben az innováció?”

 

Az innováció mellett az analitikus gondolkodás, az aktív tanulás és a tanulási stratégiák jelentőségére irányította a figyelmet a szakember. – Innováció nincs kooperáció nélkül – hangsúlyozta. – A tanulás minőségéért dolgozva az iskola és az egyetem együttműködik – rögzítette, amikor a kutatás, a kormányzás és az alkalmazás összefüggéseiről szólt.


IMG_4425

 

Hogyan legyünk vezetők? A kérdésre válaszolva az SZTE KÖVI igazgatója elmondta: 20-25 százalékban az öröklésnek is szerep jut abban, hogy ki milyen vezetővé válik. Ugyanakkor a vezetés tanulható és tanulandó szakma. Kiemelte: sokrétűen megerősített kutatási tapasztalatok alapján a tanulók sikerességében, a tanulási eredményességüket illetően a második legfontosabb tényező a vezetés minősége. – Az elsőszámú vezető magányossága feloldhatatlan ellentmondás – jelentette ki dr. Baráth Tibor, aki szerint partneri együttműködésre van szüksége minden vezetőnek.

 

– Híd szerepet tölt be a köz- és felsőoktatás, a hazai és a nemzetközi partnerek között a KÖVI. A kihívásokra válaszolva a „hogyan?”-ra helyezi a hangsúlyt – fogalmazott az igazgató, amikor bemutatta képzéseiket, a tanulószervezeti K+F formát. – Az iskolai problémákra a kutatás segítségével keressük a választ.

 

Szakvizsgához vezető képzéseket nyújt a KÖVI, de a mentorképzésben is segítenek. A tanfelügyelői és pedagógusminősítő szakemberek képzése új feladat. A komplex iskolafejlesztés, a tanulásmenedzsment a tanulás fókuszú szervezetfejlesztést jelenti.

 

 

Belépő „egyablakos rendszerrel” a sokszínű egyetemre

 

– A partnerség jegyében a fenntartókkal, a pedagógusokkal, a vezetőkkel, az iskolákkal és a szolgáltatókkal tudatosan, közösen és sikeresen kíván együttműködni az SZTE a jövő nemzedékei érdekében – jelentette ki dr. Révész Balázs. Az SZTE EFOP-3.4.4-16-2017-00015 pályázat szakmai vezetője ismertette az egyetem e körbe tartozó, a továbbtanuló diákokat támogató tevékenységeit. Ezek közül kiemelte a tanulmányi versenyek jelentőségét. Példaként említette, hogy csak az e pályázat körébe tartozó 6 vetélkedő több mint 700 diákot mozgósít egyetlen tanévben.

 

IMG_4421


A közoktatási intézmények és az egyetem közötti együttműködés kiváló modellje az SZTE Természettudományi és Informatikai Kar kutatóiskolai hálózata. A tanárok számára kínált partnerség az SZTE TTIK középiskolai nagyköveti hálózat, a pedagógus továbbképzések, szakmai napok és előadások sokasága.

 

– A pályaválasztást segítik a középiskolai szakmai napok, tájékoztatók, orientációs és tudománynépszerűsítő programok, egyetemi nyílt napok, kiállítások – sorolta a példákat a szakember. Népszerű az „online nyílt nap”, a „házhoz megy az informatika” program, de a felvételi előkészítő tábor is.

 

Programkínálatát bővíti az SZTE, így az intézményi séta vagy laborlátogatás is része lehet egy szegedi osztálykirándulásnak. A középiskolások tanulmányi kirándulásainak népszerű állomása az SZTE JGYPK Interaktív Természetismereti Tudástár.

 

Az SZTE különböző egységeivel a kapcsolatfelvétel immár egyablakos rendszerben lehetséges. Az SZTE Nemzetközi és Közkapcsolati Igazgatóság munkatársa válaszol az educatio@rekt.szte.hu e-mail címre érkező kérdésekre, vagy éppen a középiskolák együttműködési javaslataira.

 

 

SZTEp by SZTEp Program

 

Az „információs szőnyegbombázás” helyett egységes kapcsolatrendszert ígért a középiskolák számára az egyetem új szolgáltató intézménye, az SZTE Junior Akadémia is. A 2006-ban létrejött Tehetséggondozó Tanács részét jelentő új ernyőszervezetet az SZTE Junior Akadémia elnöke, prof. dr. Badó Attila, valamint igazgatója, dr. Újvári Edit mutatta be.


IMG_4466

 

– Az új felvételi rendszernek való megfelelés kihívást jelent a középiskolai diák, a közoktatás és az egyetem számára is. Az SZTE Junior Akadémia a középiskolások felkészülését és az SZTE 12 karának beiskolázási programját egyaránt segítő egység – húzta alá dr. Újvári Edit.

 

Hogyan érjük el a középiskolai diákokat? A válaszhoz az intézmények segítségét kéri az SZTE Junior Akadémia. Partnerként tekintenek minden tankerületi vezetőre, szakképzési centrum vagy iskolai igazgatóra, pedagógusra.


IMG_4455

 

Nem titkolt cél a szegedi egyetemen – a középiskolai kapcsolattartás fejlesztése mellett – az SZTE hallgatói létszámának stabilizálása és növelése. E cél elérését szolgálja az új szolgáltatás, a középiskolás diákok és a felnőttek számára nyitott, a sikeres felvételihez kulcsot adó emelt szintű érettségire előkészítő tanfolyamok rendszere, illetve a középfokú nyelvvizsgára való felkészítés.

 

– Az SZTE új épületében, Szegeden a Kossuth Lajos sgt. 35. szám alatt már elindultak az első a felvételi előkészítő tanfolyamok – említette az első eredményt az SZTE Juniopr Akadémia igazgatója. – Ám a SZTEp by SZTEp Program legnépszerűbb, a középiskolás diákok és a felnőttek számára egyaránt igénybe vehető része a 100 órás, 2020 májusáig tartó tanfolyam. E kurzusokat új csoportok számára és a következő tanévekben is meghirdetjük, vagyis a továbbtanulást tervező diákok és felnőttek stabilan számíthatnak az SZTE szolgáltatására. A tanfolyam díját visszatérítjük azoknak a fiataloknak, akik felvételt nyernek a szegei egyetemre

 

A SZTEp by SZTEp Program „beugró”, vagy „pártfogó”, illetve „kalandor” részét is érdemes tanulmányozniuk a középiskoláknak és a diákoknak. Hasonlóképpen jó lehetőség a tehetségek kibontakozását segítő, középiskolásoknak szóló ösztöndíjrendszer: az „SZTE START Ösztöndíj – Hogy jól induljon az éved!”, az „esély a középiskolás tehetségeknek”, vagy a „szegedi Tehetség-HÍD program”.

 

Minderről további információt kap, aki a tehetsegpont@rekt.szte.hu e-mail címre ír, vagy telefonon fölhívja a 62/544-696 telefonszámot.


IMG_4470

 

– Szakmai programokat kínál, nagyköveti díjat is alapított az SZTE alumni mozgalma, ahol egyetemisták mentorálnak középiskolásokat – említett néhány egyéb lehetőséget dr. Újvári Edit. Ugyanis SZTE minden egységének, így például az SZTE Alma Mater középiskoláknak és középiskolásoknak szóló programjait is népszerűsíti az SZTE Junior Akadémia „ernyőszervezetként”.

 

Az SZTE és a középiskolai vezetők első műhelybeszélgetése tapasztalatcserével és ötletbörzével zárult.

 

SZTEinfo – Újszászi Ilona

Fotók: Bobkó Anna

Aktuális események

Rendezvénynaptár *

Kapcsolódó hírek