2020-1.1.2-PIACI-KFI-2021-00199


 

 

 

A projekt címe: Élettudományi szimulációs platform kifejlesztése következő

generációs technológiák segítségével

 

A projekt azonosító száma: 2020-1.1.2-PIACI-KFI-2021-00199

 

A (fő)kedvezményezett neve: MOZAIK KIADÓ és Oktatási Stúdió Korlátolt

Felelősségű Társaság


Konzorciumi partner: Szegedi Tudományegyetem

 

A szerződött támogatás összege: 418 226 619 Ft

 

A támogatás mértéke (%-ban): 66,37%

 

Konzorciumi partnerek és a támogatási összeg megosztása:

Konzorciumi tag neve

Megítélt támogatás (Ft)

Önerő (Ft)

Összesen (Ft)

MOZAIK KIADÓ és Oktatási

Stúdió Korlátolt Felelősségű

Társaság

333 193 605 Ft

211 954 375 Ft

545 147 980 Ft

Szegedi Tudományegyetem

85 033 014 Ft

0 Ft

85 033 014 Ft

Összesen

418 226 619 Ft

211 954 375 Ft

630 180 994 Ft

 

A projekt megvalósítás időszaka: 2021.10.01. – 2024.09.30.

 

Projektmenedzser: Papp Csaba


Pénzügyi ellenjegyző: Kovács Annamária


Pénzügyi vezető: Rozsi Brigitta

 

Szakmai vezető: Dr. Nagy-Grócz Gábor

 A projekt tartalmának bemutatása:

A projekt keretén belül a Szegedi Tudományegyetem Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar a Mozaik Kiadó Kft-vel együttműködve egy olyan Élettudományi Virtuális Oktatási Rendszert fejleszt, amely a legkorszerűbb IT-megoldások segítségével hoz létre hiánypótló, tömegesen elérhető, speciális szimulációs és tanulási környezetet elsősorban az egészségtudományi képzésben tanuló hallgatók számára.

A Kar és a Kiadó közötti együttműködés legfőbb hozzáadott értéke az, hogy az elméleti elsajátítás és az embereken történő alkalmazás között hoz létre egy élethű szimulációs fázist és e-learning rendszert, amely a beteggel, klienssel való tényleges találkozáskor már készségszintű, alkalmazható tudást biztosít.

A fejlesztés célja, hogy virtuális környezetben szimulálja azokat a körülményeket és eseményeket, amiket a tanulóknak tudniuk kell kezelni, megoldani, átlátni, ahogyan azt majd a mindennapi munkájuk során is tenniük kell. Az elméleti tudásra épülő és a gyakorlati képességek összekapcsolásával megvalósuló program a globális egészségtudományi képzések új korszakát nyithatja meg. A hallgatók a digitális térben ismerkedhetnek meg a hólyagkatéterezés, a csecsemőgondozás vagy a légzőtorna kivitelezésével.

Az e-learning rendszer elemei olyan korszerű digitális tananyagok, 3D-animációk, videók és élethű VR-szimulációs gyakorlati tér, amelyek az anatómia, az élettan, a fizioterápia, az ápolástan, és a védőnői módszertan tudományterületeinek tananyagtartalmát dolgozzák fel. A magas szakmai színvonalú elméleti és gyakorlati anyagok koherens, komplex, felhasználóbarát digitális platformmá állnak össze, amelyhez a szakmai alapot az Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar oktatói adják.

Az Egyetem neve:
Szegedi Tudományegyetem
Rövidített megnevezése: SZTE
Székhelye: Szeged, Dugonics tér 13.
Postacíme: 6720 Szeged, Dugonics tér 13.
Központi telefonszáma: (62) 544-000

C_evszammal

Az egyetem megnevezése külföldi kapcsolataiban:
latinul:
Universitas Scientiarum Szegediensis
angolul:
University of Szeged
németül:
Universität Szeged
franciául:
Université de Szeged

Az Egyetem fenntartója:

Szegedi Tudományegyetemért Alapítvány