TKP2021-EGA-28

Tématerületi Kiválósági Program 2021

TKP2021-EGA-28

 

A projekt címe: Transzlációs biomedicina

A kedvezményezett neve: Szegedi Tudományegyetem

 

A szerződött támogatás összege: 1.000.000.000 Ft

 

A támogatás mértéke (%-ban): 100%

 

A projekt megvalósítás időszaka: 2022.01.01.-2025.12.31.

 

Projektmenedzser: Zsigmond Anikó

Pénzügyi vezető: Kispéter Dóra

Szakmai vezető: Prof. Dr. Kemény Lajos

 

A projekt tartalmának bemutatása:

 

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium mint Támogató által a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal, mint kezelő szerv útján a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból meghirdetett Tématerületi Kiválósági Program 2021 pályázati kiírás célja, hogy a felsőoktatási intézmények és kutatóhelyek szakmai kiválóságára építve, tématerületi kutatásfejlesztési programokat bonyolítsanak le (beleértve az alapkutatást, alkalmazott kutatást és kísérleti fejlesztést).

 

A „Transzlációs Biomedicina” tématerület célja a jelentős társadalmi és gazdasági terhet jelentő gyulladásos és degeneratív betegségek patogenezisének megértése és célzott terápiás lehetőségek kidolgozása. A fókuszterületek azonosításában elsődleges szempont volt a rendelkezésre álló know-how, a kiválóság és a nemzetközi versenyképesség. A tématerületen 3 ELKH Lendület és 2 ELKH-SZTE kutatócsoport működik együtt további kiemelten eredményes csoportokkal, melyek közül 2 ERC, 5 HCEMM támogatással rendelkezik. A megelőző periódusban sikerült kiemelten versenyképes kutatócsoportokat az SZTE-re hozni melyek számát tovább bővítjük, ami nagyban növeli az egyetem versenyképességét és a nemzetközi rangsorokban elfoglalt helyét.

A tématerület kialakítása során az elsődleges prioritásunk volt, hogy a vizsgált betegségek patogenezisének rendszer szintű, nagy felbontású analízisével új gyógyszer támadáspontokat azonosítsunk, melyeket aztán célzott módon, specifikus terápiával befolyásoljunk. A projekt egyik kiemelt célja az emberi szervezet barrier rendszerein (bőr és gasztrointesztinális epitélium) zajló folyamatok megértése, valamint ezek gyulladásos betegségekben betöltött szerepének feltárása. A tématerület másik fókuszpontja az életminőséget jelentősen rontó neurológiai kórképek kialakulásának megértése. A kóros folyamatok nagy felbontású, valós idejű megfigyelése elvezethet a sejttípus specifikus terápiás támadáspontok azonosításához és célzott kezeléséhez. Céljaink eléréséhez és a kutatások társadalmi hasznosságát növeléséhez komplett szemléletváltás szükséges. A klasszikus biomedicinális megközelítés egyedi mintagyűjtésen, tudományos érdeklődés vezérelte vizsgálatokon alapszik, mely hasznosulása alacsony, mivel alapvetően nem elvárás, illetve nem indukál szisztematikus vizsgálatokat, mivel általában specifikus kérdésekre fókuszál. Ezzel szemben a korábbi támogatási ciklusban új koncepciót sikerült megvalósítanunk, mely a mérnöki és anyagtudományi határterületek bevonásával drasztikusan növeli a vizsgálati áteresztőképességet (egy molekula, egy jelút, vagy egy-egy idegsejt vizsgálata helyett több ezer egy időben). Szoros kollaborációkon és szinergiákon alapuló, multidiszciplináris együttműködést hoztunk létre, melyben biológusok, mérnökök, informatikusok, kutatóorvosok és klinikusok vesznek részt. Ez a felépítés a kutatások transzlációs profilját erősíti és garanciát jelent az eredmények gyors, gyakorlatorientált hasznosítására. A szemléletváltás, szinergiák és jobban kihasznált kutatási infrastruktúra nyújtotta előnyök hatására számos kiemelkedő eredményt értünk el, közel 80 közleményt publikáltunk több mint fele D1 minősítésű nemzetközi folyóiratban jelent meg.

A TKP2021 kiírásra benyújtott kutatási tervünk logikus folytatása az eddigi munkának kiaknázva a már létrehozott modell rendszereket, szinergiákat és know-how-t, mivel a projekt eddigi eredményei számos területen teszik lehetővé a humán gyógyászati, vagy ipari hasznosítást. Az in vitro sejtes rendszereket továbbfejlesztjük és felhasználásukkal vizsgáljuk a sejtekben a jelátviteli utakat és interakciókat nagy áteresztésű módszerekkel, ami személyre szabott gyógyszer támadáspontok azonosítását eredményezi a gyulladásos megbetegedésekben. A bőr epithel barrier funkciójának vizsgálata a bőr gyulladásos betegségeinek jobb megértését és potenciális gyógyszerhatóanyagok tesztelését teszi lehetővé. Az előző időszakban sikeresen létrehozott psoriasis betegség specifikus iPS sejtek további főként differenciációs és immunológiai vizsgálataival eddig ismeretlen folyamatokat azonosítunk. Eredményeinkre alapozva Európában először végzünk klinikai fázis I. vizsgálatot psoriasis sejtterápiás kezelésének vizsgálatára. A mikobiom megváltozása eredményeink alapján közvetlenül befolyásolja egyes betegségek kialakulását, ezért további betegségekben vizsgáljuk a gombás fertőzés szerepét, amely megalapozhat új terápiás ajánlásokat vagy eljárásokat. A létrehozott mutánspark és a kifejlesztett patogenitási modellek, lehetővé teszik a gombaellenes szerekkel szembeni rezisztencia molekuláris hátterének feltárását, valamint új antifungális targetek elemzését. Az idegsejthálózatokkal való nagyfelbontású kommunikáció újonnan kidolgozott eszközkészletével lehetővé válik a legnagyobb terhet jelentő neuropszichiátriai betegségek sejthálózat szintű hátterének feltárása, és új terápiás támadáspontok azonosítása. Kutatásaink számos ponton kapcsolódnak a COVID-19 pandémiához is. A csoportok kiemelten fontosnak tartják a kutatási eredmények mielőbbi társadalmi és ipari hasznosulását, ezért a termelődő know-how-t, és szabadalmakat innovációban jártas szakemberek bevonásával mozdítjuk az ipari hasznosítás irányába mozdítani, amelyhez a határterületek eredményei újra integrálásra kerülnek. Végeredményként személyre szabott molekuláris terápiák, fejlett gyógyszerterápiás (sejtterápiás) eljárások és orvostechnikai eszközök kerülnek kifejlesztésre.

 

A projekt azonosító száma: TKP2021-EGA-28


Projekt weboldala


nkfi_alapbol_megvalosulo_projekt_logo1_250x250

Az Egyetem neve:
Szegedi Tudományegyetem
Rövidített megnevezése: SZTE
Székhelye: Szeged, Dugonics tér 13.
Postacíme: 6720 Szeged, Dugonics tér 13.
Központi telefonszáma: (62) 544-000

C_evszammal

Az egyetem megnevezése külföldi kapcsolataiban:
latinul:
Universitas Scientiarum Szegediensis
angolul:
University of Szeged
németül:
Universität Szeged
franciául:
Université de Szeged

Az Egyetem fenntartója:

Szegedi Tudományegyetemért Alapítvány